34. Olde Hamsink

Olde Hamsink
Zodra er Olde of Oude voor de naam staat moet men er op rekenen dat het zoeken naar de voorouders bijzonder moeilijk kan worden. Het is al eerder in dit boek vermeld dat op zulke kleine erfjes, behorend bij het erf met dezelfde naam, meestal mensen woonden die geen bezit hadden. Geen bezit betekent geen akte van koop of verkoop van grond, geen erfwinningbrieven, geen huurcontracten of andere geschriften waarin namen genoemd worden. Vrijwel het enige geschreven woord over deze daghuurende [huurder zonder langlopend contract], zoals ze in volkstellingen genoemd werden, zijn van vòòr 1810 de doop- en trouwboeken van de kerk.
Het Olde Hamsink, geboortehuis van Joanna Olde Hamsink, lag bij Hamsink of Hams zoals het in de volksmond ook wel genoemd werd. Joanna's ouders zijn Lambert Olde Hamsink en Joanna Roelofs. Echter, bij de doop van de kinderen van dit paar wordt als naam van de moeder ook opgegeven: Roelofskamer, Roolshuis, Roosens en later wordt ook de naam Lijnen genoemd. Het is duidelijk dat het zoeken naar verdere voorouders bij zoveel onduidelijkheid bijna een onbegonnen werk is.
De naam Roelofskamer verdient wellicht enige toelichting. In de 18de eeuw was de woningnood onder de minderbedeelden zo groot dat soms een heel gezin in één kamer van een boerderij woonde. Mogelijk kwam Joanna Roelofskamer ook uit een gezin dat voor korte of langere tijd slechts een kamer ter beschikking had op de boerderij van Roelofs. Op dat moment heette men gewoon Roelofskamer.
De grootouders van Joanna Olde Hamsink van vaderszijde zijn wel bekend maar dan houdt het ook op. Van Jan uit 't Olde Hamsink is geen doop te vinden, mogelijk kwam hij van een andere boerderij en had hij eerder dus een andere naam. Van zijn vrouw Geertje Knöllers of Knullers uit Lonneker zijn ook geen verdere ouders te vinden.
Wel is duidelijk geworden dat de familie Olde Hamsink het niet breed had en dat geldt zowel voor het gezin van Jan uit 't Olde Hamsink als voor dat van zijn zoon Lambert. Ze moesten bestaan van een klein stukje grond, thuis weven en werken bij de boeren in de buurt als die hulp nodig hadden. Bij de doop van de kinderen Olde Hamsink komen we menigmaal de toevoeging: pauper (arm) tegen.
De broers van Lambert en ook die van Joanna hebben voor nakomelingen gezorgd en de naam Olde Hamsink, ook wel Hampsink, komt men in Oldenzaal en omgeving nog voldoende tegen.

Jan uit 't Olde Hamsink ° te Lemselo
x
Geertje Knöllers of Knullers ° te Lonneker
|
+ Joanna Olde Hamsink ° 1755
|
+ Hermina Olde Hamsink ° 1756
|
+ Lambert Olde Hamsink ° 3-2-1760 † 10-10-1830
| Kx 4-5-1783
| Joanna Roelof † 17- 4-1831
| |
| + Joanna Olde Hamsink ° 2- 9-1783 zie hoofdstuk 10
| |
| + Wernerus Olde Hamsink ° 1786
| |
| + Jannes Olde Hamsink ° 1788
| |
| + Hermine Olde Hamsink ° 1792
| |
| + Gerard Olde Hamsink ° 1796
| |
| - Herman Olde Hamsink ° 1802
|
+ Gerard Olde Hamsink ° 1761
|
+ Gisberta Olde Hamsink ° 1764
|
+ Gerrit Jan Olde Hamsink ° 1766
|
- Aleidis Olde Hamsink ° 1769