Bijlage 2: Kwartierstaat Engelbertink

Anna Maria Geertruida Engelbertink ° 1889 † 1971 (huwelijk: zie hoofdstuk 23)
Geertruida Regina Engelbertink ° 1890 † 1950 (huwelijk: zie hoofdstuk 21)

1685

B
e
r
e
n
t

E
n
g
b
e
r
i
n
k

1774
1685

G
e
e
s
k
e

t
e
r

H
a
r
t
s
m
e
u
l
e

1774
....

H
a
r
m
e
n

R
e
i
n
i
n
k

....
....

G
e
e
s
k
e
n

R
i
c
k
h
o
f

....
....

A
n
t
o
n
i

W
o
e
s
t
h
o
f

....
....

A
l
e
i
d
a

S
t
e
g
e
m
a
n
s

....
....

G
e
r
r
i
t

L
a
m
m
e
r
i
n
k

....
....

G
e
r
t
r
u
d
e

V
r
i
e
l
i
n
k

....
....

x

....
....

x

....
....

x

....
....

x

....
....

x

....
....

x

....
....

x

....
....

x

....
....

H
e
r
m
i
n
a

G
r
a
a
l

....
....

G
e
r
r
i
t

J
a
n

t
e
n

B
o
k
k
u
m

....
....

J
e
n
n
e

B
r
u
g
g
i
n
k

....
....

G
e
r
r
i
t

J
a
n

S
t
e
v
e
l
i
n
k

....
....

x

....
....

x

....
....

J
o
a
n
n
a

B
u
s
h
u
i
s

....
1733

A
l
b
e
r
t

L
u
t
t
i
k
h
u
i
s

....
1737

A
l
e
i
d
a

P
e
r
i
c
k

....
....

J
a
n

S
t
e
e
n
h
o
f

....
....

J
e
n
n
e

L
e
v
e
r
i
n
k

....
....

W
e
n
s
e
l

M
o
l
l
i
n
k

....
....

K
a
t
h
a
r
i
n
a

B
o
m
e
r
s

....
....

G
e
e
r
t

B
o
m
e
r
s

....
....

x

....
....

H
e
r
m
e
n

M
e
y
e
r
i
n
k

....
x 1724 x 1729 x 1739 x 1730 .... .... .... .... x 1819 .... .... x 1755 x 1737 .... .... ....
±1730

H
a
r
m

E
n
g
e
l
b
e
r
t
i
n
k

....
1736

A
l
e
i
d
a

R
e
i
n
i
n
k

....
....

J
a
n

W
e
n
s
t
h
o
f

....
1742

M
a
r
i
a

L
a
m
m
e
r
i
n
k

....
....

J
a
n

B
l
e
n
k
e

....
....

J
o
a
n
n
a

W
e
n
s
i
n
k

....
....

B
e
r
e
n
t

G
r
o
o
t
h
u
i
s

1807
....

J
o
a
n
n
a

A
a
l
d
e
r
i
n
k

....
1773

G
e
s
i
n
a

t
e
n

B
o
k
u
m

1819
1773

J
a
n
n
e
s

S
t
e
v
e
l
i
n
k

1838
....

G
e
e
r
t
r
u
i
d
a

S
c
h
e
p
e
r
s

1814
1760

E
g
b
e
r
t

L
u
t
t
i
k
h
u
i
s

....
1766

G
e
e
r
t
r
u
i
d
a

S
t
e
e
n
h
o
f

1848
1762

G
e
r
r
i
t

J
a
n

M
o
l
l
i
n
k

1819
1771

C
h
r
i
s
t
i
n
a

B
o
m
e
r
s

1837
1756

G
e
r
r
i
t

M
e
y
e
r
i
n
k

1841
x ±1758 Bx 1766 Bx 1772 .... .... x ±1785 Kx 1800 ....
Gerrit Engelbertink
° 23-10-1765
† 19-10-1840
Aleida Weusthof
° 28-5-1772
† 2-10-1816
Jan Blenke
° ....
† 11-8-1843
Geertrui Groothuis
° 12-6-1774
† 7-6-1859
Euphemia Stevelink
° 1795
† 5-10-1833
Egbert Luttikhuis
° 8-3-1790
† 22-9-1845
Joanna Horsthuis
° 17-11-1800
† 6-11-1868
Gerrir Herm Meyerink
° 1788
† 4-8-1828
Kx 20-11-1791 Kx 28-5-1800 Bx 15-1-1819 Bx 29-5-1820
Gerardus Engelbertink
° 19-3-1809
† 22-12-1890
Regina Blenke
° 25-6-1816
† 3-9-1896
Geertruida Luttikhuis
° 20-1-1823
† ....
Gerrit Jan Horsthuis
° 20-9-1822
† 24-6-1884
Bx 25-8-1846 Bx 20-4-1860
Bernardus Engelbertink
° 27-10-1849
† 22-12-1927
Johanna Geertruida Horsthuis
° 2-12-1863
† 27-2-1896
Bx 4-5-1888
Anna Maria Geertruida Engelbertink
° 15-8-1889
† 10-10-1971
Geertruida Regina Engelbertink
° 28-12-1890
† 5-1-1959