Bijlage 1: Kwartierstaat Egberink

Johanna Egberink ° 1854 † 1926 (huwelijk: zie hoofdstuk 19)

1685

L
u
b
b
e
r
t

E
g
b
e
r
i
n
k

1774
....

J
e
n
n
e
k
e

S
t
e
g
e
m
a
n

1731
....

L
a
m
b
e
r
t

S
t
u
t
h
o
f

....
....

S
w
e
n
n
e

o
p

d
e

B
r
a
n
t

....
....

J
o
a
n
n
e
s

R
e
g
t
e
r
s

....
1696

M
a
r
g
a
r
e
t
a

K
r
a
s
e
n
b
e
r
g

....
....

B
e
r
e
n
t

V
e
e
k
a
m
p

....
....

J
o
a
n
n
a

S
a
l
d
e
r
t

....
....

x

....
....

x

....
....

x

....
....

x

....
....

J
a
n

H
o
c
h
t
m
a
n

....
....

A
e
l
t
j
e
n

H
a
t
m
a
n

....
....

J
a
n

D
a
l
k
o
t
t
e

....
....

J
e
n
n
e
k
e

v
a
n

d
e

W
o
l
s
t
e
d
e

....
....

F
e
n
n
e

?

....
....

L
a
m
b
e
r
t

L
u
t
k
e

B
e
v
e
r
b
o
r
g

....
....

G
e
e
r
t
r
u
d
e

H
a
f
s
t

....
....

J
a
n

R
e
i
m
e
r

....
....

J
o
a
n
n
a

K
a
l
t
e
r
s

....
....

J
a
n

J
e
u
n
e
m
a
n

....
....

J
o
a
n
n
a

?

....
....

J
a
n

G
i
e
s
e
l
m
a
n

....
....

x

....
....

x

....
....

H
e
r
m
k
e
n

v
a
n

't

B
u
l
t
h
u
i
s

....
....

L
u
b
b
e
r
t

t
e
n

G
r
o
t
e

B
a
v
e
l

....
....

G
e
s
e

N
i
e
w
h
u
i
s

....
....

H
e
r
m
a
n

G
r
o
t
e

B
e
v
e
r
b
o
r
g

....
....

H
e
r
m
k
e
n

R
o
o
k
h
u
i
s

....
....

J
a
n

t
e
n

G
r
o
t
e

B
a
v
e
l

....
x 1716 x 1717 x 1722 x 1722 .... .... .... .... .... .... x 1734 .... .... x 1718 x 1719 x 1711
° ±1725

J
a
n

E
g
b
e
r
i
n
k

† na 1776
....

C
a
t
h
a
r
i
n
a

S
t
u
t
h
o
f

....
° 1734

H
e
r
m
a
n

R
e
g
t
e
r
s

....
° 1732

J
o
a
n
n
a

V
e
e
k
a
m
p

....
....

H
e
n
d
r
i
k

K
a
v
e
r
i
k

....
....

G
e
z
i
n
a

V
e
l
d
h
u
y
s

....
....

J
a
n

H
o
g
t

....
....

G
e
e
r
t
j
e

D
a
l
k
o
t
t
e

....
° 1733

B
a
t
h
a

L
u
t
k
e

B
e
v
e
r
b
o
r
g

....
° 1734

H
e
r
m
a
n

R
e
i
m
e
r

....
° 1737

G
e
e
r
t
r
u
i
d
e

J
e
u
n
i
n
k

....
° 1732

J
a
n

G
i
e
s
e
l
i
n
k

....
....

E
u
p
h
e
m
i
a

K
o
r
t
m
a
n

....
....

J
a
n

B
u
l
t
h
u
i
s

....
....

H
e
r
m
k
e
n

G
r
o
t
e

B
e
v
e
r
b
o
r
g

....
....

L
u
b
b
e
r
t

G
r
o
t
e

B
a
v
e
l

....
x 1747 x 1758 x 1735 x 1743 x 1752 x 1760 x 1746 x 1742
Lambert Egberink
° 13-11-1753
† voor 1800
Bernadina Veekamp
° 7-1-1762
† 14-4-1825
Gerrit Lage Kaverik
° 12-12-1742
† voor 1819
Geertje Dalkotte
° 1-8-1745
† 23-4-1819
Johanna Reimer
° 31-3-1764
† 28-12-1835
Jan Gieselink op Jeunink
° 27-5-1761
† 9-9-1826
Hermina Bulthuis
° 23-5-1747
† 9-1-1829
Gerrit Grote Beverborg
° 24-2-1760
† 2-8-1824
Kx 1788 Kx 1776 Kx 1790 (verw. in derde gr.) Kx 1781 (verw. in derde gr.)
Lubbert Egberink
° 23-11-1789
† 26-9-1843
Johanna Lage Kavik
° 28-9-1781
† 7-12-1852
Geertruida Jeunink
° 8-4-1793 †
27-7-1856
Gerrit Jan Grote Beverborg
° 4-7-1787
† 3-12-1871
Kx 1810 Bx 1815
Lambert Egberink
° 11-10-1818
† 2-12-1892
Hermina Grote Beverborg
° 14-12-1823
† 1-2-1870
Bx 1848
Johanna Egberink
° 28-12-1854
† 21-4-1926