geschiedenis | projectenlijst

Rusakov arbeidersclub, Moskou, 1927