Spreuken

Vereniging ter behoud van het Nietszeggende Spreekwoord

[VNS]


 

Een Kern van Waarheid

Het origineel !!!

Al is het spreekwoord nog zo snel, de Vereniging ter behoud van het Nietszeggend Spreekwoord achterhaalt het wel

Spreekwoorden zijn wonderlijke dingen. Vaak zijn het spitsvondige observaties uit het leven, die ondanks hun eeuwenoude herkomst niet aan actualiteit ingeboet hebben. De herkomst van spreekwoorden is vaak in nevelen gehuld, omdat ze van oudsher mondeling doorgegeven worden van generatie op generatie. Ondanks de mondelinge overdracht staat de vorm waarin spreekwoorden gegoten worden tot op zeer grote hoogte vast. Maar iedereen vergist zich wel eens, en een verhaspeling van een spreekwoord kan een humoristisch effect hebben. Spreken is zilver, maar zwijgen is fout.

De Vereniging ter behoud van het Nietszeggend Spreekwoord heeft zich ten doel gesteld om 'ter leering ende vermaeck' onder andere dit soort (mis)interpretaties van spreekwoorden met humoristische inslag te verzamelen en bekend te maken aan het grote publiek. Het motto luidt dan ook: 'wij zijn pas tevree, met een nietszeggend spreekwoord op elke plee'. Daar lusten de wilde spinnen natuurlijk geen brood van, maar recht is vaak slechts iets kroms dat verbogen is. Het is maar hoe je het bekijkt.

Ruwweg zijn er vier categorieŽn aan te brengen in wat wij zijn gaan beschouwen als nietszeggende spreekwoorden. De eerste categorie herbergt voornamelijk parodieŽn op spreekwoorden. Regent het in september, dan valt Kerstmis in december. Schijnt de zon in mei, dan is april reeds voorbij. In de tweede categorie draait het om subtiele veranderingen of samentrekkingen van bestaande spreekwoorden. Als ťťn schaap over de dam is, is het hek van de dam. Beter een blauwtje lopen dan een groentje blijven. Maar ook absurde spreekwoorden krijgen een kans om opgenomen te worden in de lijst. Beter een goed salaris dan een hond die niet luistert. Wat baten stok en hond als de uil geen handen heeft. Een man zonder vrouw is als een vis zonder fiets. Uiteindelijk heeft het 'vermaeck' de voorkeur boven de 'leering'. De wijzen maken spreuken en de dwazen herhalen ze. Desondanks zijn er ook spreekwoorden ingeslopen die voldoen aan de beschrijving volgens Van Dale: 'een kernachtige, vaste uitspraak die een erkende, op ervaring berustende waarheid of wijsheid uitdrukt en die telkens weer toegepast wordt op zich voordoende situaties en verschijnselen'. Hiervoor excuses, maar krantenlezers zijn nu eenmaal gevoeliger voor druk- dan voor denkfouten. Gelukkig kan ik er vaak geen soep van bakken, ondanks dat hardlopers snel zijn, de hond maar zelden op de pot gevonden wordt en dat het met onwillige koeien slecht hazen vangen is. Taal blijft in beweging. Een sprong voorwaarts doet men immers niet met beide benen op de grond.

Kent u nog een absurd of grappig spreekwoord of wilt u genieten van een aantal onverwachte vondsten? Bezoek ons dan op internet: http://home.iae.nl/users/verriet/ferry/niets.htm.

Vereniging ter behoud van het Nietszeggend Spreekwoord


Een Kern van Waarheid

Dit verhaal is gepubliceerd in "De Standaard".

Al is het spreekwoord nog zo snel, de Vereniging ter behoud van het Nietszeggend Spreekwoord achterhaalt het wel.

De herkomst van spreekwoorden is vaak in nevelen gehuld omdat ze van oudsher mondeling doorgegeven worden . Desondanks ligt hun vorm vast. Maar iedereen vergist zich wel eens en een verhaspeling kan een humoristisch effect hebben. Spreken is zilver, maar zwijgen is fout.

De Vereniging ter behoud van het Nietszeggend Spreekwoord heeft zich ten doel gesteld om 'ter leering ende vermaeck' dit soort (mis)interpretaties van spreekwoorden met humoristische inslag te verzamelen en bekend te maken aan het grote publiek.

Ruwweg zijn er vier categorieën in wat wij beschouwen als nietszeggende spreekwoorden. De eerste herbergt parodieen op spreekwoorden. Regent het in september, dan valt Kerstmis in december. Schijnt de zon in mei, dan is april reeds voorbij. In de tweede categorie draait het om subtiele veranderingen of samentrekkingen . Als een schaap over de dam is, is het hek van de dam. Beter een blauwtje lopen dan een groentje blijven. Ook absurde spreekwoorden maken een kans om opgenomen te worden in de lijst. Beter een goed salaris dan een hond die niet luistert. Wat baten stok en hond als de uil geen handen heeft. Ten slotte zijn er spreekwoorden in onze lijst die voldoen aan de definitie van Van Dale: 'een kernachtige, vaste uitspraak die een erkende, op ervaring berustende waarheid of wijsheid uitdrukt en die telkens weer toegepast wordt op zich voordoende situaties en verschijnselen'. Gelukkig kan ik er vaak geen soep van bakken, ondanks dat hardlopers snel zijn, de hond maar zelden op de pot gevonden wordt en dat het met onwillige koeien slecht hazen vangen is.

Kent u nog een absurd spreekwoord of wilt u genieten van onverwachte vondsten? Bezoek ons dan op het Internet: http://home.iae.nl/users/verriet/ferry/vns.

De Vereniging ter Behoud van het Nietszeggend Spreekwoord
Arjan de Brouwer & Ferry Roelofs


En dan nu het artikel zoals het in De Standaard stond:

[VNS]


Terug naar de Vereniging ter Behoud van het Nietszeggend Spreekwoord


Ferry
roelofs @ nrg.eu

Copyright © 2001 Ferry


voor het laatst omhoog gedateerd: 20 mei 2001