Je werkt bij deze opdracht in groepsverband waarbij iedere groep (voor zover mogelijk) uit 3 personen zal bestaan. De indeling van de groepen wordt door de docent vastgelegd.

 

Eb en vloed

De praktische opdracht gaat over de eb- en vloedbewegingen in de zee, ook wel de getijdenbewegingen genoemd. Getijdenbewegingen zijn een voorbeeld van een periodiek verschijnsel. Maar lang niet altijd krijg je een mooie periodieke grafiek. Door allerlei oorzaken is het verloop in de praktijk minder regelmatig dan in een theoretisch model.

Waarom is er getijdenbeweging?
Beschrijf de oorzaken ervan.

Verwerk daarbij ook het begrip springtij en de invloed van de windrichting. Noem eventueel andere oorzaken die van invloed zijn op eb en vloed.

Kun je een verklaring geven voor het verschil in eb- en vloedtijden tussen Noord- en Zuid-Nederland?

Verwerk eb- en vloedtijden en bijbehorende waterhoogten van minstens twee plaatsen in Nederland (zuid en noord) in een grafiek. Gebruik hiervoor Excel. Neem in je verslag ook een tabel op met de gebruikte gegevens.

Stel dat eb en vloed wl een mooi, regelmatig periodiek verschijnsel zou zijn. Teken voor n van de eerder gebruikte plaatsen naast de werkelijke grafiek ook de denkbeeldige regelmatige grafiek. Geef duidelijke uitleg waarom je deze denkbeeldige grafiek juist zo tekent.

Zoek naar informatie over de Watersnoodramp van 1953. Beschrijf welke invloed eb en vloed hierbij speelden.

Maak een keuze uit de diverse mogelijke onderdelen. Kijk op bladzijde 4 naar de aangegeven puntenverdeling.
Stappenplan bij het uitvoeren van de onderzoeksopdracht

 1. Probleemstelling
 1. Probleem verkennen
 1. Plan maken
 1. Plan uitvoeren
 1. Conclusie
 1. Verslag/presentatie
 1. Afsluiting en terugblik

 


 1. Probleemstelling

Stel met elkaar een overzicht op van de problemen, waar je mee te maken krijgt.

Aanwijzingen : wat is eb en vloed? Hoe ontstaat het? Welke andere invloeden kunnen een rol spelen? Verschillen tussen Zuid- en Noord-Nederland? Watersnoodramp 1953.


 1. Probleem verkennen

Als ondersteuning krijg je hier enkele web-paginas waar je informatie kunt zoeken.

Let op: stukken tekst die letterlijk van internet zijn overgenomen dienen duidelijk herkenbaar te zijn. Cursief lettertype gebruiken en de bron (naam site) vermelden. Je gebruikt deze stukken tekst alleen om naar te verwijzen in je eigen uitwerking en tellen niet mee in de normering.

http://www.ameland.nl/wetenswaardigheden/vvvnlebv.html
http://www.waterland.net/index2.html
http://www.waddensea.org/dutch/frames.htm (uitgebreid zoeken - alle velden - eb en vloed)
http://waterland.net/rikz/getij/tij_info/hoofdsch.html
http://library.advanced.org/19846/data/ne/ramp/ramp.htm
http://www.internet-duikclup.net/index2.htm

Gebruik ICT: om goede grafieken van de getijden te maken gebruik je Excel. Maak kolommen met daarin de waterhoogten. Selecteer de kolommen en gebruik de grafieken-knop. Kies voor "Aangepaste typen" en daarin voor "vloeiende lijnen".


 1. Plan maken

Je hebt het probleem van de opdracht verkend. Je kent de vraag en hebt nagedacht over een of meerdere kleinere vragen die bij de uitwerking van de opdracht kunnen helpen. Je hebt nu de hoofdvraag opgesplitst in deelvragen.


 1. Plan uitvoeren

 1. Conclusie

 1. Verslag/presentatie

De volgende onderdelen zijn in je verslag terug te vinden:

1 Een titelblad
Namen en opdracht

5

2 Inhoudsopgave

5

3 Vraagstelling en probleemverkenning

15

4 De uitwerkingen van de verschillende onderdelen
 • Beschrijving getijdenbewegingen 10 pt
 • Beschrijving van diverse invloeden 5 pt
 • Grafiek eb en vloed van minstens twee plaatsen 10 pt
 • Theoretische en werkelijke grafiek vergelijken 15 pt
 • Watersnoodramp 1953 15 pt

Let op de opmerking over het gebruik van teksten die van internet zijn overgenomen!!

40

5 Je conclusie en vermelding bronnen

10

6 De taakverdeling (logboek) en samenwerking binnen de groep.

10

7 Een eindoordeel over de opdracht: was de opdracht makkelijk, leerzaam, leuk? Wat zou je volgende keer anders doen?

5

8 Goed taalgebruik en een verzorgd verslag

10

 

totaal

100

Bij te laat inleveren van het verslag worden 10 punten in mindering gebracht.
Het verslag dient als n geheel te worden ingeleverd. Dus geen losse bladen!!
De samenwerking binnen de groep bepaalt of iedereen dezelfde beoordeling krijgt of dat daarvan wordt afgeweken.


Logboek

Wie Tijd Wat Waar
       
       
       
       
       
       
       

Beoordeling :

1 Een titelblad
Namen en opdracht

5

 
2 Inhoudsopgave

5

 
3 Vraagstelling en probleemverkenning

15

 
4 De uitwerkingen van de verschillende onderdelen
 • Beschrijving getijdenbewegingen 10 pt
 • Beschrijving van diverse invloeden 5 pt
 • Grafiek eb en vloed van minstens twee plaatsen 10 pt
 • Theoretische en werkelijke grafiek vergelijken 15 pt
 • Watersnoodramp 1953 15 pt

40

 
5 Je conclusie

10

 
6 De taakverdeling (logboek) en samenwerking binnen de groep.

10

 
7 Een eindoordeel over de opdracht: was de opdracht makkelijk, leerzaam, leuk? Wat zou je volgende keer anders doen?

5

 
8 Goed taalgebruik en een verzorgd verslag

10

 
 

Totaal

100