Emotionele Intelligentie (EQ) Welk type bent U? Myers Briggs Type Indicator® (MBTI®)
Home Up Wat is de MBTI®? Welk type bent U? Effectiever Solliciteren Communicatie Onverenigbaarheid MTR-i™ Rozengeur & Wodka L Harry Potter

 

Welk type bent U?

Waarom vindt U onderbrekingen en routine taken zo vervelend, terwijl anderen daar juist wel mee overweg kunnen? Waarom praat de een voordat hij nadenkt, en denkt de ander juist na voordat hij iets zegt? Waarom heeft de een stap-voor-stap instructies nodig, en de ander alleen maar de grote lijnen? Waarom zoekt de een naar de juiste oplossing die voor iedereen hetzelfde is, terwijl de ander alleen maar gelooft in een individuele oplossing? Waarom rondt de een manager graag zaken snel af, en houdt de ander graag de opties open?

Het komt natuurlijk omdat dat we allemaal verschillend zijn, maar zijn we echt zo verschillend, of is er een patroon te herkennen?

In dit artikel over persoonlijkheidstypes, ook wel psychologische typen genaamd, eens wat achtergrond informatie hierover.

Geschiedenis

Al reeds rond 1920 deed de bekende Zwitserse psychiater Carl Gustav Jung onderzoek naar psychologische typen. In de tweede wereld oorlog, bouwden Isabel Briggs Myers en Katharine C. Briggs voort op dat werk, uitgaande van het idee dat bekend zijn met iemands persoonlijke voorkeuren, handig zou zijn bij het zoeken naar de meest bijpassende baan. Het instrument dat zij ontwikkelden staat bekend als de Myers-Briggs Type Indicator® (MBTI®), en wordt jaarlijks over de gehele wereld door miljoenen mensen gebruikt.

Het blijkt namelijk dat verschillen in gedrag het resultaat zijn door de voorkeur van mensen om hun mentale functies op verschillende manieren te gebruiken. Jung ging uit van vier psychologische grondfuncties (denken, voelen, gewaarwording en intuïtie), en de tweedeling extraversie - introversie.

Het MBTI-Instrument

Myers en Briggs maakten voor het MBTI-instrument gebruik van vier afzonderlijke dimensies en elke dimensie bestaat uit twee voorkeuren. De ene voorkeur is niet beter dan de ander maar anders. Je gebruikt ze allebei, maar er is er eentje die je voorkeur heeft:

Extraversion (E) – Introversion (I)
Sensing (S) - Intuition (N)
Thinking (T) - Feeling (F)
Judging (J) - Perceiving (P)

Deze voorkeursschalen beschrijven vier activiteiten:

Opladen: waaruit een persoon zijn energie haalt.
Waarnemen: hoe een persoon informatie opneemt.
Beslissen: hoe een persoon beslissingen neemt.
Leven: de levensstijl die een persoon aanneemt.

De acht voorkeuren

Extraversion (E)

Geeft er de voorkeur aan energie te halen uit de buitenwereld van activiteit, mensen en dingen.

Introversion (I)

Geeft er de voorkeur aan energie te halen uit de innerlijke wereld van gedachten, gevoelens en ideeën.

Sensing (S)

Geeft er de voorkeur aan zich te concentreren op informatie verworven via de vijf zintuigen en op praktische toepassingen.

Intuition (N)

Geeft er de voorkeur aan zich te concentreren op patronen, verbanden en mogelijke betekenissen.

Thinking (T)

Geeft er de voorkeur aan beslissingen te baseren op logica en een objectieve analyse van oorzaak en gevolg.

Feeling (F)

Geeft er de voorkeur aan beslissingen te baseren op een waarderingsproces en houdt daarbij rekening met wat er belangrijk is voor mensen.

Judging (J)

Houdt van een geplande, georganiseerde levenshouding en geeft er de voorkeur aan dat alles beslist is.

Perceiving (P)

Houdt van een flexibele, spontane aanpak en geeft er de voorkeur aan alle opties open te houden.

De 16 types

Door deze combinaties ontstaan dan 16 verschillende MBTI-types, waarbij elk type wordt aangeduid door middel van de letters van elke afzonderlijke voorkeur, zoals bijvoorbeeld ESFP. Het is echter belangrijk om te weten dat er geen goede of slechte voorkeuren bestaan, en daardoor dus ook geen goede of slechte types. En hoewel mensen geneigd zijn om bepaalde soorten gedrag, vaardigheden en houdingen te ontwikkelen die in verband worden gebracht met hun type, zijn er natuurlijk ook verschillende tussen mensen van hetzelfde type. Elke mens is tenslotte uniek, en elk type is even waardevol.

Welk type bent u?

Hoewel het wellicht in eerste instantie eenvoudig lijkt om na te gaan welk type U bent, is het vaak best lastig uw ‘best passende’ type te achterhalen. Dit komt dan omdat men zich aanpast aan de omgeving waarin men werkt, leeft, of waarin men is opgevoed. Hierdoor kan het zijn dat u ondertussen (veelvuldig) gebruik maakt van een voorkeur, die eigenlijk niet uw natuurlijke (aangeboren) voorkeur is.

Het achterhalen van uw type kan dan ook het beste op de volgende manier plaatsvinden:

Zelfonderzoek, bijvoorbeeld door het lezen van boeken en artikelen over psychologische type, gecombineerd met
Het invullen van het MBTI-Instrument bij één van de organisaties die met MBTI werken

Wat is het nut ervan voor u?

Kennis van type kan gebruikt worden voor vele verschillende doeleinden, waaronder:

Persoonlijke ontwikkeling – leiderschapsstijl bepalen, leidinggevend potentieel, tijd- en stressbeheer, en coaching voor kaderleden ontwikkelen 
Team building en teamontwikkeling – communicatie verbeteren, het oplossen van teamproblemen versterken, diversiteit waarderen en conflicten oplossen 
Organisatieverandering – reacties op snelle verandering begrijpen en afhandelen, teamcultuur en bedrijfscultuur begrijpen 
Communicatie verbeteren – vaardigheden voor verkopen en beïnvloeden ontwikkelen 
Opleidings- en loopbaanadvies – leerstijlen en motivaties identificeren, leer- en opleidingsmethodes verbeteren, en loopbaanbegeleiding bieden 
Relatieadvies – de kwaliteit van de relaties en interacties verbeteren

Op zoek naar meer informatie over MBTI?

Wil je meer weten over MBTI, kijk dan eens op de dochterpagina van Startpagina die helemaal over MBTI gaat. Naast de algemene pagina met vele profielen van elk van de 16 verschillende types, vind je ook aparte kleindochterpagina’s met artikelen, boeken, en organisaties.

Nog niet bekend met Uw eigen type? Achterhaal Uw eigen Type!

® Myers-Briggs Type Indicator en MBTI zijn gedeponeerde handelsmerken van Consulting Psychologists Press, Inc

(c) 1999-2002 Patrick Mast - 03 december 2002