Emotionele Intelligentie (EQ) Wat is de MBTI®? Myers Briggs Type Indicator® (MBTI®)
Home Up Wat is de MBTI®? Welk type bent U? Effectiever Solliciteren Communicatie Onverenigbaarheid MTR-i™ Rozengeur & Wodka L Harry Potter

 

Wat is de Myers-Briggs Type Indicator® (MBTI®)?

De Myers-Briggs Type Indicator® (MBTI®) is 's werelds populairste persoonlijkheidsvragenlijst, waarmee je jezelf beter leert kennen. Het instrument is ontwikkeld door Katharine Briggs en Isabel Myers en is gebaseerd op de theorie van Carl G. Jung over psychologische types. Het beschrijft de voorkeuren van iemand op vier dimensies:

Opladen

Extraversion (E)

Introversion (I)

Geeft er de voorkeur aan energie te halen uit de buitenwereld van activiteit, mensen en dingen. Geeft er de voorkeur aan energie te halen uit de innerlijke wereld van gedachten, gevoelens en ideeën.

Waarnemen

Sensing (S)

Intuition (N)

Geeft er de voorkeur aan zich te concentreren op informatie verworven via de vijf zintuigen en op praktische toepassingen. Geeft er de voorkeur aan zich te concentreren op patronen, verbanden en mogelijke betekenissen.

Beslissen

Thinking (T)

Feeling (F)

Geeft er de voorkeur aan beslissingen te baseren op logica en een objectieve analyse van oorzaak en gevolg. Geeft er de voorkeur aan beslissingen te baseren op een waarderingsproces en houdt daarbij rekening met wat er belangrijk is voor mensen.

Leven

Judging (J)

Perceiving (P)

Houdt van een geplande, georganiseerde levenshouding en geeft er de voorkeur aan dat alles beslist is. Houdt van een flexibele, spontane aanpak en geeft er de voorkeur aan alle opties open te houden.

De MBTI geeft een indicatie van je gedragsvoorkeur, niet je kennis, vaardigheden of gedrag zelf. Door de combinatie van de vier voorkeuren komt men tot één van de 16 verschillende persoonlijkheidstypes, bijvoorbeeld ESFP.

Het is echter belangrijk om te weten dat er geen goede of slechte voorkeuren bestaan, en daardoor dus ook geen goede of slechte types. En hoewel mensen geneigd zijn om bepaalde soorten gedrag, vaardigheden en houdingen te ontwikkelen die in verband worden gebracht met hun type, zijn er natuurlijk ook verschillen tussen mensen van hetzelfde type. Elke mens is tenslotte uniek, en elk type is even waardevol.

De toepassingsmogelijkheden van de MBTI zijn, mede door de constructieve benadering van de verschillen, zeer vele, waaronder:

Individuele ontwikkeling (o.a. stressbeheer)
Team building en teamontwikkeling
Organisatieverandering
Communicatie verbeteren
Opleidings- en loopbaanadvies
Relatieadvies

Op zoek naar meer informatie over MBTI?

Wil je meer weten over MBTI, kijk dan eens op de dochterpagina van Startpagina die helemaal over MBTI gaat. Naast de algemene pagina met vele profielen van elk van de 16 verschillende types, vind je ook aparte kleindochterpagina’s met artikelen, boeken, en organisaties.

® Myers-Briggs Type Indicator en MBTI zijn gedeponeerde handelsmerken van Consulting Psychologists Press, Inc

(c) 1999-2002 Patrick Mast - 03 december 2002