Emotionele Intelligentie (EQ) Onverenigbaarheid Myers Briggs Type Indicator® (MBTI®)
Home Up Wat is de MBTI®? Welk type bent U? Effectiever Solliciteren Communicatie Onverenigbaarheid MTR-i™ Rozengeur & Wodka L Harry Potter

 

Onverenigbaarheid van karakters / incompatibilité des caractères

Zelden is er zoveel binnen zo’n korte tijd geschreven over onverenigbaarheid van karakters (vaak oorzaak nummer één bij echtscheidingen en ontslag) dan in de dagen rond de val van het kabinet. In dit artikel meer informatie over verschillende voorkeuren bekeken vanuit het perspectief van persoonlijkheidstype.

Persoonlijkheidstype is een theorie die al ongeveer 80 jaar geleden werd beschreven door Carl Jung in zijn boek over psychologische typen. Het blijkt namelijk dat verschillen in gedrag het resultaat zijn door de voorkeur van mensen om hun mentale functies op verschillende manieren te gebruiken. Jung ging uit van vier psychologische grondfuncties (denken, voelen, gewaarwording en intuïtie), en de tweedeling extraversie - introversie. Deze theorie is tijdens de tweede wereldoorlog verder uitgewerkt door twee Amerikaanse vrouwen: Katharine Briggs en Isabel Briggs Myers. Zij ontwikkelden een instrument om iemands persoonlijke voorkeuren te achterhalen: de Myers Briggs Type Indicator® (MBTI®). Zie ook het artikel op MensCentraal.

Hoewel de theorie de bedoeling heeft mensen bewust te maken van de verschillen en deze verschillen juist constructief te gebruiken, zijn deze verschillen helaas vaak ook de oorzaak van conflicten en/of meningsverschillen.

De vier dimensies

Waaruit haalt iemand zijn energie?

Extraversion (E)

Introversion (I)

Geeft er de voorkeur aan energie te halen uit de buitenwereld van activiteit, mensen en dingen. Geeft er de voorkeur aan energie te halen uit de innerlijke wereld van gedachten, gevoelens en ideeën.

Hoe neemt iemand informatie op?

Sensing (S)

Intuition (N) 

Geeft er de voorkeur aan zich te concentreren op informatie verworven via de vijf zintuigen en op praktische toepassingen. Geeft er de voorkeur aan zich te concentreren op patronen, verbanden en mogelijke betekenissen. 

Hoe neemt iemand beslissingen?

Thinking (T)

Feeling (F)

Geeft er de voorkeur aan beslissingen te baseren op logica en een objectieve analyse van oorzaak en gevolg. Geeft er de voorkeur aan beslissingen te baseren op een waarderingsproces en houdt daarbij rekening met wat er belangrijk is voor mensen. 

Welke levensstijl neemt iemand aan?

Judging (J)

Perceiving (P) 

Houdt van een geplande, georganiseerde levenshouding en geeft er de voorkeur aan dat alles beslist is. Houdt van een flexibele, spontane aanpak en geeft er de voorkeur aan alle opties open te houden.

Mogelijke oorzaken van conflicten

Conflicten bij verschillen in voorkeur kunnen door de volgende kenmerken komen:

Extraversion (E)

Introversion (I)

Doen eerst, denken later
Praten 
Interactie
Denken hardop
Sociaal, veelzeggend
Denken eerst, doen later
Denken
Reflectie
Denken in stilte
Op zichzelf, rustig

Sensing (S)

Intuition (N) 

Continuïteit en traditie
Details, specifiekheden
Meer gericht op het heden
Hoofdpunten, duidelijke richtlijnen
Vragen wie, wat, wanneer en waar?
Nieuwe, verbeterde manieren om iets te doen
Het overzicht
Meer gericht op de toekomst
Ingevingen, vlagen van inzicht
Vragen als eerste "waarom" 

Thinking (T)

Feeling (F)

Analytisch, logisch, onpersoonlijk
Eerlijk en direct
Koel en gereserveerd
Stellen logische volgorde op prijs
Objectieve criteria
Empathie, sympathiek
Diplomatiek
Warm, vriendelijk, emotioneel
Stellen goede gevoelens op prijs
Subjectieve criteria

Judging (J)

Perceiving (P)

Structuur
Verzoek naar afronding
Serieus en formeel
Houden van plannen maken
Controleren en regelen
Flexibiliteit
Verzoek naar openheid
Speels en nonchalant
Houden van flexibel blijven
Aanpassen en veranderen

Echter indien mensen hun onderlinge verschillen kennen en weten te waarderen, kunnen mensen met tegengestelde voorkeuren samenwerkingsverbanden aangaan en is er een grote kans op synergie.

Meer weten over type?

Wilt U meer weten over type, kijk dan eens op de Startpagina over MBTI, en wilt U meer weten over hoe U gebruik kan maken van emotionele intelligentie bij het oplossen van conflicten, kijk dan eens op de Startpagina over Emotionele Intelligentie (EQ).

Incompatibilité d'humeur

Te grote uiteenlopendheid van gestemdheid of karakter <zodat men niet goed met elkaar overweg kan>

Nog niet bekend met Uw eigen type? Achterhaal Uw eigen Type!

® Myers-Briggs Type Indicator en MBTI zijn gedeponeerde handelsmerken van Consulting Psychologists Press, Inc

(c) 1999-2002 Patrick Mast - 03 december 2002