Emotionele Intelligentie (EQ) Communicatie Myers Briggs Type Indicator® (MBTI®)
Home Up Wat is de MBTI®? Welk type bent U? Effectiever Solliciteren Communicatie Onverenigbaarheid MTR-i™ Rozengeur & Wodka L Harry Potter

 

Gedragskenmerken bij communicatie

De Myers-Briggs Type Indicator® (MBTI®) is een tool die u kunt gebruiken bij het bepalen van uw (psychologische) type. Met behulp van deze kennis kunt u uw zelfinzicht en sociaal bewustzijn (twee domeinen uit de Emotionele Intelligentie) verhogen, en daarmee dus ook uw EQ.

Studies hebben het nut van type bewezen bij het begrijpen van communicatie patronen en misverstanden. Effectieve communicatie vereist vaak enige aanpassing aan de typische communicatiestijl van de andere partij. Om het voorkeur communicatiepatroon van anderen te helpen te ontdekken, heeft Susan Brock, gedragskenmerken verzameld die de verschillende voorkeuren aan de dag leggen tijdens communicatie. Sommige van deze kenmerken staan hieronder, en hebben bewezen zinvol te zijn bij het bepalen van de type voorkeur van de ander.

Extraversion (E) Doorpraten
Geeft er de voorkeur aan energie te halen uit de buitenwereld van activiteit, mensen en dingen.

Snelle spraak

In de rede vallen

Luider stem volume

Lijken hardop te denken

Introversion (I) - Doordenken
Geeft er de voorkeur aan energie te halen uit de innerlijke wereld van gedachten, gevoelens en ideeën.

Pauzeren bij het antwoorden of het geven van informatie

Rustiger stem volume

Kortere zinnen, niet doorratelen

Sensing (S) - Bijzonderheden
Geeft er de voorkeur aan zich te concentreren op informatie verworven via de vijf zintuigen en op praktische toepassingen.

Vragen stap voor stap informatie of instructies

Stellen “Wat” en “Hoe” vragen

Gebruiken precieze omschrijvingen

Intuition (N) Het grote plaatje
Geeft er de voorkeur aan zich te concentreren op patronen, verbanden en mogelijke betekenissen.

Vragen om het doel van een actie

Zoeken naar mogelijkheden

Stellen “Waarom” vragen

Spreken in algemene termen

Thinking (T) Logische implicaties
Geeft er de voorkeur aan beslissingen te baseren op logica en een objectieve analyse van oorzaak en gevolg.

Lijken u of uw kennis te testen

Overwegen het objectieve bewijs

Zijn niet onder de indruk dat anderen vóór hebben gekozen

Gesprekken volgen een patroon om logica te controleren

Feeling (F) Effect op mensen
Geeft er de voorkeur aan beslissingen te baseren op een waarderingsproces en houdt daarbij rekening met wat er belangrijk is voor mensen.

Streven naar overeenstemming bij de wisselwerking

Kunnen praten over wat zij waarderen

Vragen hoe anderen gehandeld of de situatie opgelost hebben

Maakt hun uit of er rekening met anderen gehouden is

Judging (J) Plezier bij de beslissing
Houdt van een geplande, georganiseerde levenshouding en geeft er de voorkeur aan dat alles beslist is.

Ongeduldig met overdreven lange omschrijvingen, procedures

De toon is “schiet op – ik wil een beslissing nemen”

Kunnen te vroeg besluiten

Genieten van het slot

Perceiving (P) Plezier bij de aanpak
Houdt van een flexibele, spontane aanpak en geeft er de voorkeur aan alle opties open te houden.

Lijken ruimte te willen hebben om hun eigen beslissingen te nemen

De toon is “laten we onderzoeken – wat zijn enkele extra factoren om te overwegen”

Kunnen op het laatste ogenblik besluiten

Genieten van het verloop

Op zoek naar meer informatie over MBTI?

Wil je meer weten over MBTI, kijk dan eens op de dochterpagina van Startpagina die helemaal over MBTI gaat. Naast de algemene pagina met vele profielen van elk van de 16 verschillende types, vind je ook aparte kleindochterpagina’s met artikelen, boeken, en organisaties.

Op zoek naar meer informatie over Emotionele Intelligentie (EQ)?

Wil je meer weten over EQ, kijk dan eens op de dochterpagina van Startpagina die helemaal over EQ gaat.

® Myers-Briggs Type Indicator en MBTI zijn gedeponeerde handelsmerken van Consulting Psychologists Press, Inc

(c) 1999-2002 Patrick Mast - 30 oktober 2002