Emotionele Intelligentie (EQ) Effectiever Solliciteren Myers Briggs Type Indicator® (MBTI®)
Home Up Wat is de MBTI®? Welk type bent U? Effectiever Solliciteren Communicatie Onverenigbaarheid MTR-i™ Rozengeur & Wodka L Harry Potter

 

Effectiever Solliciteren!

Door eerst jezelf beter te leren kennen kan je veel effectiever solliciteren!

Geschiedenis

Al reeds rond 1920 deed de bekende Zwitserse psychiater Carl Gustav Jung onderzoek naar psychologische typen. In de tweede wereld oorlog, bouwden Isabel Briggs Myers en Katharine C. Briggs voort op dat werk, uitgaande van het idee dat bekend zijn met iemands persoonlijke voorkeuren, handig zou zijn bij het zoeken naar de meest bijpassende baan. Het instrument dat zij ontwikkelden staat bekent als de Myers-Briggs Type Indicator® (MBTI®), en wordt jaarlijks over de gehele wereld door miljoenen mensen gebruikt.

Het blijkt namelijk dat verschillen in gedrag het resultaat zijn door de voorkeur van mensen om hun mentale functies op verschillende manieren te gebruiken. Jung ging uit van vier psychologische grondfuncties (denken, voelen, gewaarwording en intuïtie), en de tweedeling extraversie - introversie.

Het MBTI-Instrument

Myers en Briggs maken voor het MBTI-instrument gebruik van vier afzonderlijke schalen en elke schaal bestaat uit twee voorkeuren. De ene voorkeur is niet beter dan de ander maar anders. Je gebruikt ze allebei, maar er is er eentje die je voorkeur heeft:

Extraversion (E) – Introversion (I)
Sensing (S) - Intuition (N)
Thinking (T) - Feeling (F)
Judging (J) - Perceiving (P)

Deze voorkeursschalen beschrijven vier activiteiten:

Opladen: waaruit een persoon zijn energie haalt.
Waarnemen: hoe een persoon informatie opneemt.
Beslissen: hoe een persoon beslissingen neemt.
Leven: de levensstijl die een persoon aanneemt.

Hierdoor ontstaan dan 16 verschillende MBTI-types, waarbij elk type wordt aangeduid door middel van de letters van elke afzonderlijke voorkeur, zoals bijvoorbeeld ESFP. Het is echter belangrijk om te weten dat er geen goede of slechte voorkeuren bestaan, en daardoor dus ook geen goede of slechte types. En hoewel mensen geneigd zijn om bepaalde soorten gedrag, vaardigheden en houdingen te ontwikkelen die in verband worden gebracht met hun type, zijn er natuurlijk ook verschillende tussen mensen van hetzelfde type. Elke mens is tenslotte uniek, en elk type is even waardevol.

Welk type bent u?

Hoewel het wellicht in eerste instantie eenvoudig lijkt om na te gaan welk type U bent, is het vaak best lastig uw ‘best passende’ type te achterhalen. Dit komt dan omdat men zich aanpast aan de omgeving waarin men werkt, leeft, of waarin men is opgevoed. Hierdoor kan het zijn dat u ondertussen (veelvuldig) gebruik maakt van een voorkeur, die eigenlijk niet uw natuurlijke (aangeboren) voorkeur is.

Het achterhalen van uw type kan dan ook het beste op de volgende manier plaatsvinden:

Zelfonderzoek, bijvoorbeeld door het lezen van boeken en artikelen over psychologische type, gecombineerd met
Het invullen van het MBTI-Instrument bij één van de organisaties die met MBTI werken

Wat is het nut ervan voor u?

Kennis van type kan gebruikt worden voor vele verschillende doeleinden, waaronder:

Persoonlijke ontwikkeling
Team building en -ontwikkeling
Communicatie
Relaties
Carrièreontwikkeling en –onderzoek

Om op het laatste punt wat uitgebreider terug te komen; het blijkt namelijk dat “mensen geneigd zijn te worden aangetrokken door en de meeste voldoening te vinden in een carrière die hen de mogelijkheid geeft om uitdrukking te geven aan hun voorkeuren en ze te gebruiken.”

Met andere woorden, als u in uw werk informatie moet opnemen op de manier waarnaar uw voorkeur naar uitgaat, dan zult u uw werk vermoedelijk effectiever doen en het stimulerender vinden. Evenzo geldt natuurlijk dat als de wijze waarin u in uw werk beslissingen moet nemen aansluit bij uw voorkeur, u uw beslissingen vermoedelijk sneller en met meer vertrouwen neemt.

Aan de andere kant blijkt het zelfs zo te zijn, dat als de vaardigheid die u het meeste moet gebruiken niet overeenkomt met uw natuurlijke voorkeur of begaafdheid dit een aantal nadelige volgende gevolgen kan hebben waaronder: verhoogde prikkelbaarheid, hoofdpijn, verveling, en gebrek aan plezier. 

Type toepassen om effectiever te solliciteren

Gebruik van kennis over type kan je op de volgende manieren van nut zijn bij solliciteren:

Je kan gerichter op zoek gaan naar een baan die beter bij je voorkeuren past
Je hebt meer inzicht in je gewenste werkomgeving, en je bijdrage aan de organisatie (je toegevoegde waarde)
Je kent jezelf beter (je behoeften, waarden, talenten, en gedrag), en kan daardoor jezelf beter verkopen in je CV, sollicitatiebrief of sollicitatiegesprek
Je bent beter bekend met je leiderschapsstijl, werkstijl, leerstijl, en aanpak van problemen
Je kan efficiënter communiceren met anderen, en dat is natuurlijk niet onbelangrijk tijdens je sollicitatiegesprek!

Op zoek naar meer informatie over MBTI?

Wil je meer weten over MBTI, kijk dan eens op de dochterpagina van Startpagina die helemaal over MBTI gaat. Naast de algemene pagina met vele profielen van elk van de 16 verschillende types, vind je ook aparte kleindochterpagina’s met artikelen, boeken, en organisaties.

Bronnen:

Isabel Briggs Myers, Inleiding tot Type®
Sandra Krebs Hirsh en Jean M. Kummerow, Inleiding tot Type® in Organisaties

Nog niet bekend met Uw eigen type? Achterhaal Uw eigen Type!

® Myers-Briggs Type Indicator en MBTI zijn gedeponeerde handelsmerken van Consulting Psychologists Press, Inc

(c) 1999-2002 Patrick Mast - 03 december 2002