Myers Briggs Type Indicator® (MBTI®)Ontwikkeling
Home Up Werkvoorkeuren Carrière kiezen Uitstellen Stress Communiceren Teams Intimiteit Ontwikkeling

 

Ontwikkel je persoonlijkheid

Carl Jung beweert dat één functie in je persoonlijkheidstype (Sensing (S) of Intuition (N) of Thinking (T) of Feeling (F)) meer uitdrukkelijk is, het beste ontwikkeld en het meest werkzaam is. Zijn tegenovergestelde is het minst ontwikkeld en kan verschillende problemen, misverstanden, conflicten, en een ongebalanceerde werkstijl veroorzaken, en in mid-life, je meest waarschijnlijke vorm van persoonlijkheidsproblemen zijn. Je minst ontwikkelde functie is ook je gebied van grootste potentiële groei.

In de eerste tabel zijn de meest en minst ontwikkelde functie vermeld van elke persoonlijkheidstype. 

In de tweede tabel zijn typische problemen vermeld die in verband gebracht worden met je minst ontwikkelde functie.

Als laatste worden stappen gesuggereerd die je kan nemen om je minst ontwikkelde functie te versterken.

Type

Meest ontwikkelde functie

Minst ontwikkelde functie

ISTJ S N
ISFJ S N
INFJ N S
INTJ N S
ISTP T F
ISFP F T
INFP F T
INTP T F
ESTJ T F
ESFJ F T
ENFJ F T
ENTJ T F
ESTP S N
ESFP S N
ENFP N S
ENTP N S

Je minst ontwikkelde functie is verantwoordelijk voor een aantal specifieke uitingen. Het voorspelt met welke types de meeste meeste misverstanden ontstaan en met wie je het meest waarschijnlijk conflicten kan hebben. Vooral bij het ouder worden, kan je minst ontwikkelde functie op een kinderlijke, negatieve manier tot uiting komen. De onderstaande tabel vermeld enkele van de belangrijke problemen die je kan overwinnen door het versterken van je minst ontwikkelde functie.

Minst ontwikkelde functie

Potentiële problemen geassocieerd met minst ontwikkelde functies

Sensing (S)

 • Geobsedeerd door onbelangrijke details
 • Geheel vervuld zijn met onbelangrijke details
 • Weerstand tegen schema's en deadlines
 • Zich te veel laten gaan aan: eten, drinken, lichaamsbeweging, etc.
 • Tijdens mid-life, een tendens naar hypochondrie

Intuition (N)

 • Overdreven pessimisme
 • Gevangen in de sleur; geen uitweg zien
 • Uitbundige speculaties
 • Verkeerde veronderstellingen en wantrouwig
 • Tijdens mid-life, een tendens naar paranoia

Thinking (T)

 • Hyperkritisch
 • Overal fouten in vinden
 • Al te bazig
 • Niet volledig luisteren naar anderen of hun echt horen
 • Tijdens mid-life, een tendens naar verward denken, verwarring.

Feeling (F)

 • Ongecontroleerde emotionele uitbarstingen
 • Onverwachte, ongecontroleerde woede-uitingen
 • Overgevoelig
 • Kritiek persoonlijk genomen
 • Tijdens mid-life, een tendens naar (verontruste) depressie

Hoe versterk je je minst ontwikkelde functie?

 1. Het duurt jaren, geen maanden
 2. Begin bij het opmerken en waarderen van de verdiensten van je minst ontwikkelde functie als het goed ontwikkeld is bij anderen. Voor een lijst met verdiensten om naar te kijken, check de juiste lijst op de pagina met jouw type.
 3. Elk van de karakteristieken op de pagina met je type kan dienen als aanzet voor anderen. Selecteer daarom één tot drie karakteristieken die het makkelijkste voor jou lijken om te oefenen. Dan.
 4. Simuleer het totdat je succes hebt. In het begin zal het onnatuurlijk, verkeerd en onhandig lijken. Hoe meer je het oefent, des te sterker zal het worden, en des te natuurlijker zal het aanvoelen. De directe voordelen zullen een reductie in het aantal typemisverstanden zijn, een grotere waardering voor mensen met type tegengestelden, en een vergrote capaciteit om op een nieuwe manier van de wereld te genieten.

Nog niet bekend met Uw eigen type? Achterhaal Uw eigen Type!

Wilt U meer weten over hoe Uw type verder kan ontwikkelen, lees dan ook eens van de vele typeprofielen waaronder ook "Personal Growth" op de MBTI Startpagina.


Copyright © 2001 Alfred S. Alschuler - alschuleras@appstate.edu - See http://www.appleprof.com for more life and study skills.

Copyright © 2002 Nederlandse vertaling Patrick Mast - Kijk op de MBTI Startpagina http://mbti.pagina.nl

Myers-Briggs Type Indicator, and MBTI are registered trademarks of Consulting Psychologists Press, Inc.

Laatste update: 03 dec 2002 16:45