De Reclamestripclub 

 

 

 

 


Inhoud

1.

Wie is De Reclamestripclub?

2.

Wat doet De Reclamestripclub?

3.

Waarom lid worden?

4.

Hoe kan ik lid worden?

5.

Hoe blijf ik lid?

6.

Wat is een reclame-uitgave?

7.

Lidmaatschap Brabant Strip vzw

8.

Belangrijke adressen en gegevens

 

-

Het Belgisch secretariaat

 

-

Het Nederlands secretariaat

 

 

Wie is De Reclamestripclub?

 

De Reclamestripclub is een internationale vereniging voor verzamelaars van reclame-uitgaven in de Nederlandse taal en voorkomende dialecten. Ons doel is op een vriendschappelijke basis een relatie op te bouwen met andere verzamelaars om informatie en reclamestripboeken met elkaar uit te wisselen.

 

De vereniging is opgericht op 1 april 1994 en bestaat uit een bestuur van 3 personen met daarnaast een zogenaamde V-groep. De 'V' staat voor vrienden of VIP's. De V-groep bestaat uit 16 Belgische en 16 Nederlandse leden (zogenaamde medewerkers) die worden gekozen door het bestuur. Daarnaast heeft de vereniging momenteel circa 180 leden die eveneens woonachtig zijn in zowel BelgiŽ als Nederland.

 

Terug naar boven

 

Wat doet De Reclamestripclub?

 

-

Wij publiceren artikelen in het magazine van Brabant Strip vzw over onder andere nieuwe reclame-uitgaven en rariteiten op stripgebied. Wij hebben in dit magazine een eigen rubriek.

-

Wij verzamelen zoveel mogelijk gegevens over reclame-uitgaven om deze te bundelen in een uit te brengen reclamestripcatalogus.

-

Wij onderhouden contacten met de leden waarbij het Belgisch secretariaat (Jean-Pierre Legein) als spil functioneert.

-

Wij onderhouden contacten met uitgevers van reclame-uitgaven.

-

Wij zijn aanwezig met een stand op diverse beurzen in BelgiŽ en Nederland waar wij een uitgebreid scala aan reclame-uitgaven aanbieden.

-

Wij geven jaarlijks een stripboek uit ter gelegenheid van de verjaardag van de vereniging. Het album bevat speciale pagina's voor De Reclamestripclub en een ledenlijst waarin alle namen van de leden vermeld zijn.Het album is niet in de handel te koop.

-

Wij gaan op zoek naar reclame-uitgaven voor de leden.

-

Wij verstrekken informatie over reclame-uitgaven.

 

Terug naar boven

 

Waarom lid worden?

 

-

Omdat wij u op de hoogte houden van nieuwe uitgaven.

-

Omdat u recht heeft op aankoop van ons verjaardagsalbum waarin uw naam vermeld wordt.

-

Omdat u geÔnteresseerd bent in reclame-uitgaven.

-

Omdat u hand- en spandiensten wilt verrichten voor De Reclamestripclub aangezien onze doelstelling u aanspreekt.

-

Omdat wij voor u op zoek gaan naar door u gezochte reclame-uitgaven.

-

Omdat u gratis informatie kunt inwinnen over reclame-uitgaven.

-

Omdat....?

 

Terug naar boven

 

Hoe kan ik lid worden?

 

-

U wordt of bent lid van Brabant Strip vzw.≠

-

U neemt persoonlijk contact op met ťťn van de bestuursleden van De Reclamestripclub.

-

U maakt vervolgens schriftelijk aan ons kenbaar dat u lid wil worden van De Recla≠mestripclub.

-

Het lidmaatschap van De Reclamestripclub is gratis.

 

Terug naar boven

 

Hoe blijf ik lid?

 

-

Een belangrijk aspect is dat u lid blijft van Brabant Strip vzw≠. Indien u uw lidmaatschap opzegt of als lid wordt geschrapt, verliest u automatisch het lidmaatschap van De Reclamestripclub.

-

U voorziet De Reclamestripclub van informatie over reclame-uitgaven of helpt ons op een andere manier.

Indien wij van een lid een jaar lang niets vernemen vervalt automatisch het lidmaatschap.

 

Terug naar boven

 

Wat is een reclame-uitgave?

 

1.

Een reclame-uitgave wordt uitgegeven om reclame te maken voor een product. Reclame-uitgaven worden uitgegeven door zogenaamde 'bijzonde≠re' uitgevers. Dit zijn bedrijven of instellingen die normaliter geen stripboeken uitgeven. Bijvoorbeeld: verenigingen, stichtingen, politieke partijen, ministe≠ries, gemeentes en godsdienstige bewegingen.

 

 

2.

Een publicatie die wordt uitgegeven door een erkende uitgeverij en gespon≠sord door bovenvermelde instellingen of bedrijven, maken van de publicatie een reclame-uitgave.

 

 

3.

Een publicatie moet om in aanmerking te komen als reclame-uitgave bovendien voldoen aan de volgende voorwaarden.

 

-

De publicatie bevat een ballon-, onder- of verklarende tekst≠strip van ten minste 3 plaatjes die logisch met elkaar in verband staan.

 

-

De publicatie bevat een afgerond verhaal. Fragmenten of passages uit stripver≠halen zijn niet geldig.

 

-

Het stripverhaal in de publicatie bestaat niet uit een opsomming van feiten.

 

-

De publicatie is gedrukt op papier of karton. Andere materialen komen niet in aanmerking.

 

-

De verwijzing naar de 'bijzondere' uitgevers moet afgedrukt zijn (zogenaamde imprints) in de publicatie. Zelf aangebrachte stickers, stempels, opdrukken, los bijgevoegde of ingeplakte bladzijden maken van de publicatie geen reclame-uitgave.

 

Een bijlage kan op zichzelf weer wel een reclame-uitgave zijn mits deze een stripverhaal en een kenmerk bevat dat het een bijlage is van een bepaalde publicatie.

 

 

4.

Een reclame-uitgave is meestal niet normaal verkrijgbaar in de handel.

 

 

5.

Indien het een gratis folder, tijdschrift of brochure betreft van bijvoorbeeld een supermarkt of energiebedrijf geldt wel als voor≠waarde dat de strip die er in staat zelf over het onderwerp gaat! We bedoelen daarmee dat als een energie≠bedrijf een folder uitgeeft, de strip over energie moet gaan.

 

 

6.

Een publicatie die wel in de handel verkrijgbaar is, is meestal een album aangezien deze vaak via de handel gedistribu≠eerd worden. Een reclame-uitgave is niet per definitie gratis verkrijgbaar dus!

 

Terug naar boven

 

Lidmaatschap Brabant Strip vzw

 

Het lidmaatschap voor ťťn jaar kost Ä 20.

 

Als lid krijgt u het Brabant Stripmagazine (het gratis magazine voor leden) van januari tot en met december van dat jaar thuisgestuurd. Ook als je halverwege het jaar lid wordt. Het magazine verschijnt 10 keer per jaar. Iedere maand behalve in juli en augustus.

 

U kunt uw lidmaatschapsgeld overmaken op de navolgende rekeningnummers.

 

Voor BelgiŽ is het rekeningnummer 001-2980926-95

Ter attentie van: Brabant Strip vzw, Londerzeel.

 

Voor Nederland is het Postbanknummer 76.16.528

Ter attentie van: Brabant Strip vzw, BelgiŽ.

 

Indien u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met onderstaand persoon of u bezoekt de stand van Brabant Strip vzw die op de grotere beurzen in BelgiŽ en Nederland veelal aanwezig is. U kunt natuurlijk ook de website bezoeken.

 

Redactieadres Brabant Strip vzw

Patrick Vranken

Berreweide 34

1840 Londerzeel (B)

Telefoon + fax: 052 - 31.23.46

E-mail: brabant.strip@worldonline.be

Website : http://www.brabantstrip.be/

 

Terug naar boven

 

Belangrijke adressen en gegevens

van De Reclamestripclub

 

Het Belgisch secretariaat

Jean-Pierre Legein

Ter Weide 9

8670 Oostduinkerke (B)

Telefoon + fax: 058 - 51.23.02

(Vanuit Nederland: 0032 - 58.51.23.02)

E-mail: Reclamestripclub@skynet.be

 

Voor Nederland is ons Postbanknummer 67.19.283

Ter attentie van: Legein, Jean-Pierre / BelgiŽ.

 

Voor BelgiŽ is ons rekeningnummer: 799-5159822-06

Ter attentie van: Legein, Jean-Pierre / Oostduinkerke.

 

Infolijn BelgiŽ

Alex Benoit

Molenheidebaan 17

3191 Hever (B)

Telefoon: 015 - 61.09.64

 

Het Nederlands secretariaat

Patrick van de Kerkhof

Waterhoenhof 8

5672 VH Nuenen (NL)

Telefoon: 040 - 283.99.41

E-mail: De.Reclamestripclub@iae.nl

 

Melding nieuwigheden

Marc Lezy

Meulebekesteenweg 63

8720 Dentergem (B)

Telefoon: 051 - 63.61.12

E-mail: Marc.Lezy@advalvas.be

 

Terug naar boven

 

 

----- g -----