Het boeiendste deel van de mens

De PowerPoint presentatie

 

Neuro-Anatomie
Neuro-Pathologie

Counter/Teller

neurologie

 

Uit dit verhaal blijkt wel hoe complex en dus ook hoe moeilijk soms de verpleging van een neurologische patiŽnt is. Het is niet zomaar in ťťn protocol te omschrijven omdat de verpleging afhankelijk is van de specifieke (uitvals)verschijnselen van iedere patiŽnt.

Er zijn echter wel duidelijke overeenkomsten die voor elke (neurologische) patiŽnt gelden.

Empathie en geduld zijn de belangrijkste eigenschappen die je als verpleegkundige moet hebben, verder is het van belang dat je constant je gezonde verstand gebruikt

 

Wat voor patiŽnten liggen er zoal op de afdeling Neurologie?

 • CVA (= cerebrovasculair accident)

 • Trauma (ongeval)

 • Infecties

 • Andere neurologische aandoeningen

 

Bij de neurologische patiŽnt is de validiteit aangetast door een of meerdere stoornissen in de motoriek en / of waarneming (= sensibiliteit).

Verder kunnen er stoornissen van het bewustzijn of de psychische functies aanwezig zijn.

 

Hierdoor worden er niet alleen hoge eisen gesteld aan de verzorging en het technische aspect van de verpleging, maar ook hoge eisen aan de menselijke omgang met patiŽnt en familie.

 

Om een patiŽnt met een neurologische aandoening de best mogelijke behandeling te geven is een goede samenwerking nodig tussen verschillende disciplines nodig.

Deze verschillende disciplines kunnen zijn:

 • Neuroloog

 • Verpleging

 • Logopedie

 • Ergotherapie

 • Revalidatie arts

 • (Neuro)psycholoog

 • Fysiotherapie

 • Andere medisch specialisten ( bijv. internist)

  

Er moet echter ook een goede samenwerking zijn met de verschillende onderzoeksafdelingen.
Denk hierbij aan de RŲntgen, het laboratorium, de functie-afdeling, etc.

Om een goede vervolgbehandeling voor de patiŽnt te regelen moet er ook een goede samenwerking zijn met de regionale verpleegtehuizen en revalidatiecentra.

Voor diegenen die vanuit de B - verpleging overstappen naar de A Ė verpleging is de afdeling Neurologie een goede start.

Om een goed beeld te krijgen wat de verpleging van de neurologische patiŽnt allemaal inhoudt, is het van belang om kennis te hebben van zowel de anatomie als de pathologie van het neurologische systeem.