Neuro-Anatomie
Begin Omhoog Neuro-Anatomie Neuro-Pathologie

 

Begin
Omhoog

...nog even in vogelvlucht...

Anatomie

We onderscheiden:

 1.  het centraal zenuwstelsel

 2. het perifere zenuwstelsel

 3. het autonome zenuwstelsel

 

Het centrale zenuwstelsel is weer onder te verdelen in:

 1. Cerebrum: De grote hersenen:    Frontaal kwab
                                                     Parietaal kwab
                                                     Temporaal kwab
                       
                               Occipitaal kwab

 2. Cerebellum: de keine hersenen

 3. Truncus Cerebri: de hersenstam, en Medulla Oblongata: het verlengde merg

 4. Ruggenmerg

De grote hersenen bestaan uit 2 hemisferen die met elkaar verbonden zijn via het corpus callosum.
Een van beide hemisferen is dominant.

Iedere kwab heeft eigen functie(s).

Frontaal kwab.

Functie:
Denkvermogen,
Initiatief,
Gedrag,
Blikcentrum,
Gedeelte van de spraak (Broca i.g.v. dominante hemisfeer)

Laesie =>
Initiatiefverlies
Gedragsstoornissen; persoonlijkheidsveranderingen
Motorische afasie  (i.g.v. dominante hemisfeer)

Parietaal kwab

Functie:
Ruimtelijke ordening
Motoriek en sensibiliteit

Laesie =>
Hemiparese contralateraal
Sensibiliteitsstoornissen
Astereognosie

Temporaal kwab

Functie:
Geheugen
Concentratie
Smaak
Gedeelte van de spraak (Wernicke) i.g.v. dominante hemisfeer

Laesie =>
Concentratiestoornissen
Denkstoornissen
Sensorische Afasie i.g.v. dominante hemisfeer
Epilepsie

Occipitaal kwab

Functie:
Gezichtgewaarwording

Laesie =>
Eenzijdige gezichtsvelduitval

Functies van de kleine hersenen zijn:

 • Bewegingsopeenvolgingen (sequentie)

 • Co÷rdinatie van de spraak

 • Evenwicht

Laesie =>

 • Dronkemansgang (ataxie)

 • Dysartrie

 • Nystagmus

De hersenstam vormt de verbinding van de hersenen naar het ruggenmerg, bevat het bewustzijnscentrum (Aras ) en de oorsprong van hersenzenuwen III tot en met XII.

De functies van de hersenstam zijn de zgn. vitale functies (bloeddruk, ademhaling temperatuur etc. ). De hersenstam is vanuit evolutie oogpunt ook wel het oudste brein.

Hieruit volgt dat aandoeningen van de hersenstam levensbedreigend zijn.

De hersenen worden omgeven door de hersenvliezen:

 1. Het harde hersenvlies = Dura mater

 2. Het zachte hersenvlies = Pia mater

 3. Het spinnewebsvlies = Arachnoidia

Bloedvoorziening van de hersenen.

Bloedvoorziening vindt plaats door de Arteria Carotis links en rechts enerzijds en door de Arteria Vertebralis links en rechts, die samenvloeit in de Arteria Basilaris anderzijds.

Er zijn tussen de A. Carotis en de A. Basilaris nog verbindingen => dit vormt dan samen de cirkel van Willis.

De Arteria Basilaris verzorgt de hersenstam en hert Cerebellum van bloed.

De Arteria Carotis gaat splitst zich in de Arteria Cerebri Media en de Arteria Cerebri Anterior

De Arteria Cerebri Media verzorgt een groot gedeelte van de parietaal kwab en temporaal kwab maar ook de motoriek van de armen en benen (frontaal).

De Arteria Cerebri Anterior verzorgt de frontaalkwab.

De Arteria Posterior kan zowel uit de Arteria Carotis als uit de Arteria Basilaris ontstaan en verzorgt de occipitaal kwab..

De bloedvoorziening  van de hersenen blijft onder normale omstandigheden constant door het verwijden of vernauwen van de bloedvaten van de hersenvaten. Dit noemen we autoregulatie.

Liquor Cerebrospinalis.

De liquor cerebrospinalis wordt gevormd in de cerebrale ventrikels en omgeeft  de hersenen en het ruggenmerg.

De functies zijn:

 • Stootkussen

 • Transport voor o.a. neurotransmitters

 • Lymfefunctie

 • ? (nog onbekend)

Er zijn 2 laterale ventrikels, elk in elke hemisfeer. Deze zijn via het foramen van Monro verbonden met de derde ventrikel. De derde ventrikel is via het aquaduct van Sylvius verbonden met de vierde ventrikel.

De vierde ventrikel heeft 3 openingen: 2 lateraal en 1 mediaal, van hieruit stroomt de liquor naar de subarachno´dale ruimte en basale kernen.

 De pyramidebanen vormen de verbinding tussen de motorische schors en het ruggenmerg. Ze kruisen zich in het verlengde merg.