Familiegeschiedenis VAN DEIJL van 1400-1900 in stad Utrecht en omstreken.

De oorsprong van familie Van DEIJL ligt in de Wittevrouwenbuurt van Utrecht. Omstreeks 1400 heeft de familie Van DEIJL, langs de Steenweg van Utrecht naar Amersfoort een drietal windmolens bezeten of gepacht.  De Steenweg is nog door de Romeinen aangelegd als handelsweg in oostelijke richting. De Wittevrouwenbuurt lag toen buiten de stadsmuren, buiten de Wittevrouwenpoort, vandaar de naam. Vanwege de verdediging  van de stad, moesten op last van het stadsbestuur in 1578,  vier molens buiten de Wittevrouwen naar de binnenstad verplaatst  worden. De familie van DEIJL, die buiten de Wittevrouwen grondeigendom had en pachtte, werden na 1578  hoveniers en boomplanters.  Bovendien waren zij  voerlieden op de postkoets naar Arnhem. Het hoveniersbedrijf heeft men hier tot 1887 uitgeoefend.
Thomas van DEIJL,  die leefde van 1733 tot 1832 heeft in de Goedestraat en de Bollenweg een bloeiend hoveniersbedrijf gehad. Van deze voorvader stammen  bijna alle nu levende Van DEIJL's af.
De familie  Van DEIJL had de bijnaam "De Goeie" (drie generaties lang). Vermoedelijk is de Goedestraat naar  de familie Van DEIJL genoemd.
De laatste eeuwen is de familie uitgezworven naar de steden Amsterdam, Rotterdam, Woerden en Den Haag.

Status Stamboomonderzoek
In maart  2002 zijn ondergetekende en zijn tweelingbroer Wilhelmus van Deijl  gestart met dit onderzoek.
Hierbij hebben we hulp gehad van een verre familielid in Zuid-Afrika, welke in het verleden een uitvoerig onderzoek heeft laten doen naar  familie VAN DEIJL. Talrijke middeleeuwse documenten kunnen uit dit archief geraadpleegd worden, welke allemaal vertaald zijn.
Voorts hebben we ondersteuning gehad van Pieter van der Deijl uit Voorthuizen, welke ook jarenlang diepgaand onderzoek heeft gedaan maar alle van DEIJL's alsmede naamverwante families zoals: Van der Deijl; Deyl, Deyll, Deylius, Dijl etc.
Omdat de hoofdtak van de familie VAN DEIJL generaties lang op een plaats buiten de Wittevrouwenpoort van Utrecht heeft gewoond, was het mogelijk de afstamming tot 1400 terug te vinden.  Echter zijn nog een groot aantal hiaten en losse takken, waarvan de link met de hoofdstam nog gevonden moet worden.
Wij zijn ervan bewust dat nog een aantal fouten in de stamboom ingeslopen zijn, maar wij hopen dat we door verder onderzoek en hulp van collega-genealogen we de stamboom VAN DEIJL kunnen verbeteren en uitbreiden.

Theo van Deijl , Eindhoven

E-mail: multiwin@iaehv.nl