Parenteel van Jan VAN DEIJL


Bestand : C:\PG30\NL\DATA\HOMEPAGE
Datum : 02-08-2003
Selectie : 'Personen in parenteel van Jan VAN DEIJL [1247]'
Sortering : Per tak
 
I.1    Jan (De Goede) VAN DEIJL, geboren circa 1390 te Utrecht.
Kinderen:
   1.  Bertelmeus VAN DEIJL, geboren circa 1410 te Utrecht. Gemeente Rijksarchief Utr. 25-8-1449 (J.H.van der Poel).
   2.  Willem VAN DEIJL (zie II.2).
   3.  Herman VAN DEIJL, geboren circa 1420 te Utrecht.

 
II.2    Willem VAN DEIJL, geboren circa 1415 te Utrecht, zoon van Jan (De Goede) VAN DEIJL (zie I.1).
Kinderen:
   1.  Jan VAN DEIJL (zie III.1).
   2.  Joest VAN DEIJL, hoofdman van groep soldaten, geboren circa 1450 te Utrecht, * [GAU R.D.B. I 13, bladz. 145, 27 mei 1496]
* [GAU 1xx 1467-=1577, requesten van certificatie en procuratieboeken; 9 juli 199; Placaatbrief waarbij het stedelijk bestuur in zijn dienst aanneemt Joest van Deyl met 47 soldaten].
   3.  Willem Willemsz VAN DEIJL (zie III.3).

 
III.1    Jan VAN DEIJL, marskramer, koopman, geboren circa 1445 te Utrecht. Acte Gemeentearchief Utr.29-9-1469 (J.H.van der Poel), zoon van Willem VAN DEIJL (zie II.2).
Kinderen:
   1.  Jan VAN DEIJL (zie IV.1).
   2.  Herman VAN DEIJL (zie IV.2).

 
IV.1    Jan VAN DEIJL, geboren circa 1473. Gedachte persoon, zoon van Jan VAN DEIJL (zie III.1).
Kinderen:
   1.  Dirk Jansz VAN DEIJL, smid, geboren circa 1500. Transport en plechten, 1530.
   2.  Hubert Janszoen VAN DEIJL, geboren circa 1510 te Utrecht, overleden voor 1551 te Utrecht. Akte Rijksarch.Utr. 2-9-1537 (Poel) en akte van afstand Rijksarch.Utr. 3-9-1551
Gehuwd met Geertruid; verwanten van Steven Cornelis X Anna wonenden tot Gorichem; Jan Jans X Marie tot Cuilenborch , akte van afstand 3-9-1551.
Gehuwd circa 1535 met Geertruijd NN, geboren circa 1510.
   3.  Jan Jansz VAN DEIJL, geboren circa 1515 te Utrecht. Transport en plechten boek 33, akte van afstand. d.d 3-9-1551.
Gehuwd circa 1545 met Marie NN, geboren circa 1510 te Utrecht. Moeder van Willem Willemsz. VAN DEIJL (1223); vrouw van Jan Jans VAN DEIJL.

 
IV.2    Herman VAN DEIJL, geboren circa 1480. In 1522 voor 2 jr post "Schoutampt van Stoetwegen" gehuurd.
Akte Rijksarchief Utr.1558 (Poel) en akte 27-6-1550 (Poel) en akte 8-9-1541, zoon van Jan VAN DEIJL (zie III.1).
Kinderen:
   1.  Herbert Hermansz VAN DEIJL, schout te Stoetwegen, geboren circa 1500.
Gehuwd circa 1525 met Celye NN, geboren circa 1500.
   2.  Hubert Hermenss VAN DEIJL (zie V.8).
   3.  Aert Hermans VAN DEIJL, geboren circa 1516 te Zeyst.
   4.  Catrijn Hermansdr.(Catrina) VAN DEIJL, geboren circa 1530 te Zeyst. GAU Stad I invent. 704, Transport en plechten, 22-4-1567.

 
V.8    Hubert Hermenss VAN DEIJL, geboren circa 1515 te Zeyst, acte Rijksarchief Utr. 1558 (Poel)

Transport en plechten GAU boek nr. 29. Plecht 29-6-1555. Nieuwe eigenaar weduwe Hubert van Deijl, zoon van Herman VAN DEIJL (zie IV.2).
Gehuwd circa 1558 te Utrecht met Cornelia Claes AERTSS, geboren circa 1515 te Utrecht, acte Rijksarch.Utr.1558 (Poel), acte Rijksarch.Utr.1558 (Poel).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Herbertss. VAN DEIJL, gedoopt circa 1535 te Utrecht, acte Rijksarch.Utr.1558 (Poel).
Gehuwd circa 1558 te Utrecht met Mariken Adriaen VELDTSOEN, geboren circa 1535 te Zeist, acte Rijksarch.Utr 1558.(Poel), acte Rijksarch.Utr.1558 (Poel).

 
III.3    Willem Willemsz VAN DEIJL, molenaar, geboren circa 1450 te Utrecht. GAU.Utr.R.D.B., Archiefnr. I13, bladz. 145, 13-17=19 Dec.1487, zoon van Willem VAN DEIJL (zie II.2).
Kinderen:
   1.  Jan Willemsz VAN DEIJL (zie IV.3).
   2.  Willem Willemsz VAN DEIJL (zie IV.5).

 
IV.3    Jan Willemsz VAN DEIJL, molenaar, schepen, geboren 1475, overleden circa 1560. In 1510 beboet voor Peter Foeytemolen
, zoon van Willem Willemsz VAN DEIJL (zie III.3).
Gehuwd voor de kerk circa 1505 met Anna NN, geboren circa 1475.
Uit dit huwelijk:
   1.  Willem Jansz VAN DEIJL (zie V.12).
   2.  Aert Jansz VAN DEIJL (zie V.14).
   3.  Cornelis Jansz VAN DEIJL (zie V.16).
   4.  Anna VAN DEIJL 0734, geboren circa 1530 te Utrecht, overleden circa 1595 te Utrecht. Akte Rijksarchief Utr.Transporten en plechten 30-1-1594.
Gehuwd circa 1570 te Utrecht met Jan de BRUIJN, geboren circa 1520 te Utrecht, overleden voor 1594 te Utrecht.

 
V.12    Willem Jansz VAN DEIJL, geboren circa 1506, overleden circa 1558, zoon van Jan Willemsz VAN DEIJL (zie IV.3) en Anna NN.
Gehuwd voor de kerk circa 1529 met Heijlwich NN, geboren circa 1506, overleden na 1558.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Willemsz. VAN DEIJL (De Beet (de slechte)) (zie VI.3).
   2.  Ijsbrant Willemsz. VAN DEIJL (zie VI.5).
   3.  Heijlchen VAN DEIJL, geboren circa 1536 te Utrecht, [ 9 febr. 1571 Hof en hofstede naast molenwerff gelegen en beneden Kerksteeg, geheten St. Janssteeg ].

 
VI.3    Jan Willemsz. VAN DEIJL (De Beet (de slechte)), geboren 1530 te Utrecht, zoon van Willem Jansz VAN DEIJL (zie V.12) en Heijlwich NN.
Gehuwd voor de kerk circa 1555 met Aeltgen NN, geboren circa 1532 te Utrecht.
Uit dit huwelijk:
   1.  Willem Janssoon VAN DEIJL (zie VII.1).
   2.  Jan Jansz VAN DEIJL, geboren circa 1570 te Utrecht. Getrouwd met Marie wonende tot Cuijlemborch, volgens transport en plechten boek 33, akte van afstand.
   3.  Aeltgen Jans VAN DEIJL, geboren circa 1572 te Utrecht.

 
VII.1    Willem Janssoon VAN DEIJL, hovenier, geboren 1568 te Utrecht, gedoopt (R.K.) na 1570 te Utrecht, begraven <1625, zoon van Jan Willemsz. VAN DEIJL (De Beet (de slechte)) (zie VI.3) en Aeltgen NN.
Gehuwd circa 1590 te Utrecht met Anna JANS, geboren circa 1560 te Utrecht, gedoopt (R.K.) te Utrecht, overleden op 12-12-1625 te Utrecht. Begraafboek: 12 december 1625 begraven Anna Jans VAN DEIJL, weduwe van Willem Janssoon VAN DEIJL buijten de Wittevrouwenpoort nalatende mondige kijnders also drij soone uijt den echt.
Uit dit huwelijk:
   1.  Annetge Willemsz. VAN DEIJL, geboren circa 1591 te Utrecht, begraven op 16-11-1668 te Utrecht.
Gehuwd op 14-05-1615 te Utrecht met Antonius VAN SNELLEBERCH, geboren circa 1560, zoon van Stijntje Melchiors WEIJMAN.
   2.  Evert Willemsz. VAN DEIJL (zie VIII.3).
   3.  Jan Willemsz. VAN DEIJL, geboren circa 1592 te Utrecht, begraven op 26-08-1667 te Utrecht.
Gehuwd op 08-02-1618 te Utrecht met Anneke HENDRICX (HEIJNDRICX), geboren circa 1590.
   4.  Andries Willemsz. VAN DEIJL (zie VIII.7).
   5.  Kind Willem Jansz VAN DEIJL, geboren circa 1644 te Utrecht, overleden op 12-04-1644 te Utrecht.
   6.  Kind Willem Jansz VAN DEIJL, geboren circa 1660 te Utrecht, overleden op 06-02-1660 te Utrecht.

 
VIII.3    Evert Willemsz. VAN DEIJL, geboren na 1591 te Utrecht, gedoopt (R.K.) te Utrecht, zoon van Willem Janssoon VAN DEIJL (zie VII.1) en Anna JANS.
Gehuwd op 11-11-1637 te Utrecht. Of op 11-11-1636 getrouwd met Elisabeth WEIJMAN (Lijsbeth), geboren circa 1615.
Kind:
   1.  Kind Evertz VAN DEIJL, geboren circa 1643, begraven op 20-01-1645 te Utrecht.

 
VIII.7    Andries Willemsz. VAN DEIJL, hovenier, geboren circa 1594 te Utrecht, overleden op 15-07-1647 te Utrecht, begraven op 19-07-1647 te In de Wittevrouwenkerk te Utrecht. Groefbidder : Cleeff, voor de armen aldaar fl. 3,-
Andries laat bij overlijden na: zijn huijsvrouw mit een mundigen voorsoon en de onmundigen nakijnderen echt. De ouders zijn gereformeerd getrouwd, maar de kinderen zijn R.K.gedoopt. Er is geen R.K.doopboek vanwege de geloofsvervolging .( In 1582 is de beeldenstorm begonnen.

Begraafboek: Begraven 7 augustus 1626 Feijchen WOLPHERTS huisvrouw van Andries VAN DEIJL buijten Wittevrouwen nalatende haar man en twee onmondige kijnders.

Men is verplicht een voogd = momboirs aan te melden van de minderjarige kinderen.
Heden 17 november 1626 Andries Willemsoon VAN DEIJLL buijten Wittevrouwenpoort ontboden sijnde momboirs te presenteren over de twee onmondige kijnders Feijchen WOLPHERTS sijn saliger huijsvr. Na gelaten beboet met vijf stuijvers voor niet te komen presenteren.
Heden 16 januari 1627 Andries Willemsz VAN DEIJLL wonende buijten Wittevrouwenpoort tot deesen weerder ontboden sijnde omme dat Feijchen WOLPHERTS sijn salger huijsvr.overleijden hij nagelaten heeft, twee onmondige kijnder.Presenteerde daarvoor tot momboirs Jan Willemsoon VAN DEIJL buijten Wittevrouwen, broeder van vaderseijde ende Gerrit AERTSSWAGER van vrouwseijde, weerder beboet met tien stuijvers weegens te laat komen momboirs te presenteren. Zoon van Willem Janssoon VAN DEIJL (zie VII.1) en Anna JANS.
Gehuwd (1) op 03-12-1615 te Utrecht, gehuwd voor de kerk te Utrecht (Jacobikerk). De ouders zijn gereformeerd getrouwd, maar de kinderen zijn R.K. gedoopt.
Er is geen R.K.doopboek vanwege de geloofsvervolging ( In 1566 is de beeldenstorm in Utrecht begonnern) met Feijchen WOLPHERTS, geboren circa 1592 (gezindte: Geref.), overleden op 07-08-1626 te Utrecht.
Gehuwd (2) op 18-10-1628 te Utrecht. Eijchen was weduwe van Harman PETERS.(Pieterse).
Dit was het tweede huwelijk van Andries Willemz VAN DEIJL.s


z met Oijchen EVERTS, geboren circa 1600 te Utrecht, overleden op 13-09-1630 te Utrecht, begraven op 20-09-1630 te Utrecht. Weduwe van Harman PIETERSE.
Gehuwd (3) op 08-10-1631 te Utrecht met Hillichgen OTTEN, geboren circa 1610 te Utrecht. Op 19 jan 1652 neemt Hillechjen OTTEN 'n hypotheek op het huijs in Scheeldaelsteegh over Cruijsgasthuijs buijten Witte Vrouwen.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  onbekend VAN DEIJL, geboren circa 1617 te Utrecht, gedoopt (R.K.) te Utrecht, overleden op 31-07-1626 te Utrecht.
   2.  onbekend VAN DEIJL, geboren circa 1619 te Utrecht, gedoopt (R.K.) te Utrecht.
   3.  Gerrit Andries VAN DEIJL, geboren circa 1622 te Utrecht, begraven op 09-07-1666 te Utrecht.
   4.  Kind Andries Willemsz VAN DEIJL, geboren circa 1623, begraven op 31-07-1625.
   5.  Ott Andries VAN DEIJL, geboren circa 1640, overleden op 18-09-1671 te Utrecht.

Uit het derde huwelijk:
   6.  onbekend VAN DEIJL, geboren circa 1632 te Utrecht (gezindte: R.K.), overleden op 25-03-1633 te Utrecht.
   7.  onbekend VAN DEIJL, geboren circa 1634 te Utrecht (gezindte: R.K.), overleden op 12-05-1634 te Utrecht.
   8.  Annichye Andries (Jannigje) VAN DEIJL (zie IX.10).
   9.  Willem Andriesz VAN DEIJL (zie IX.11).

 
IX.10    Annichye Andries (Jannigje) VAN DEIJL, geboren circa 1634 (gezindte: R.K.), overleden op 04-12-1725 te Utrecht, begraven op 04-12-1725 te Utrecht, dochter van Andries Willemsz. VAN DEIJL (zie VIII.7) en Hillichgen OTTEN.
Gehuwd met Jan Dircksz VAN VELP, geboren circa 1630, overleden voor 1697, acte 12-1-1697 bij notaris C.de Coole, 2e huwelijk.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hillichje Jans VAN VELP (VULPEN) (zie X.2).

 
X.2    Hillichje Jans VAN VELP (VULPEN), geboren circa 1674, overleden op 03-01-1733, dochter van Jan Dircksz VAN VELP en Annichye Andries (Jannigje) VAN DEIJL (zie IX.10).
Gehuwd voor de kerk op 13-02-1697 met Steven Jansz EGBERS ( EBBERS), 31 jaar oud, geboren op 03-01-1666, overleden op 13-09-1741 te Utrecht op 75-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes EGBERT, gedoopt op 08-10-1697 te Utrecht, overleden < 1704 te Utrecht.
   2.  Maria EGBERT, gedoopt op 01-10-1698 te Utrecht, overleden < 1701 te Utrecht.
   3.  Maria EGBERT, gedoopt (R.K.) op 25-12-1701 te Utrecht.
   4.  Johannes EGBERT, gedoopt (R.K) op 25-09-1704 te Utrecht.
   5.  Ariaentje EGBERS (EBBERS), geboren circa 1710, overleden op 10-07-1788 te Utrecht.
Gehuwd voor de kerk op 09-05-1735 te Utrecht met Petrus (Peter) ELSENDOORN, 25 jaar oud, geboren op 17-09-1709 te Utrecht, overleden op 26-10-1777 te Utrecht op 68-jarige leeftijd, zoon van Coenraad Pietersz. VAN ELSENDOORN en Jannigje ( Johanna Herbertse) VERKROOST (VERCROEST ).
   6.  Catharina EGBERT, gedoopt (R.K.) op 08-01-1710 te Utrecht.

 
IX.11    Willem Andriesz VAN DEIJL, |Schepen|, geboren circa 1670 te Utrecht, begraven op 14-09-1721 te In de Buerkerk te Utrecht. Gratis, groefbidder : HERDEVELDT, woonde in de Goeijsteegh buijten de Witte Vrouwenpoort. Hij laat mondige kinderen na. Zoon van Andries Willemsz. VAN DEIJL (zie VIII.7) en Hillichgen OTTEN.
Gehuwd op 19-01-1689 te Utrecht met Aletta Theunis VERSCHUUR (Aeltje), geboren circa 1670, overleden op 20-07-1710 te Utrecht. Op 20 jan.1689 vermeld in de kerk als Aleijda Thonisse VERSCHUIJR. Dochter van Thomas Hubertus VERSCHUUR.
Uit dit huwelijk:
   1.  Helena VAN DEIJL, geboren circa 1685 te Utrecht.
Gehuwd op 11-04-1711 te Delft met Alexander Johan VAN KEULEN, geboren circa 1689 te Utrecht. Man van Helena VAN DEIJL.
   2.  Andries Willemsoon VAN DEIJL (zie X.5).
   3.  Thomas VAN DEIJL, geboren op 04-03-1693 te Buiten Wittevrouwen Utrecht, overleden voor 1694.
Gehuwd circa 1719 te Amsterdam met Maria COOP, geboren circa 1690. Weduwe van Jocob KOSTER.
   4.  Thomas VAN DEIJL, geboren op 28-06-1694 te Buiten wittevrouwen Utrecht, gedoopt (R.K.) op 28-06-1694 te Utrecht (getuige(n): Helena JANS).
   5.  Willem Willemsz VAN DEIJL (zie X.11).
   6.  Hillegonda Willemsdr VAN DEIJL, geboren op 12-05-1698, gedoopt (R.K) op 12-05-1698 te Utrecht (getuige(n): Maegjen Thonis VERSCHUER).
   7.  Johannes VAN DEIJL, geboren op 18-05-1699 te Buiten Wittevrouwen Utrecht, gedoopt (R.K.) op 18-05-1699 te Utrecht (getuige(n): Maegjen Thonis VERSCHUER (2053)).

 
X.5    Andries Willemsoon VAN DEIJL, hovenier, geboren op 23-01-1691 te Utrecht (gezindte: R.K.), begraven op 09-06-1739 te Utrecht. Begraafboek: begraven 9 juni 1739 Andries VAN DIJLL buijten de Wittevrouwenpoort over het Cruijsgasthuijs in de Gooijesteegh laat na sijn vrouw en onmondige kinderen. Begraven gratis. wordt in doopregister genoemd van zoon Wilhelmus " De Goede". Zoon van Willem Andriesz VAN DEIJL (zie IX.11) en Aletta Theunis VERSCHUUR (Aeltje).
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 21-11-1716 te Utrecht (Wittevrouwen) met Willemijntje Adriaens DEN OUDEN (VAN HOUTEN), geboren circa 1695, overleden op 17-10-1721. Begraafboek vermeld: Begraven 17 oktober 1721 Wilhelmina JANS huijsvrouw van Andries VAN DIJLL. Laat na haar man en onmondig kind in de Goeijsteegh buijten de Wittevrouwenpoort. Begraven gratis.
Bijzonderheden : 6 maanden na huwelijk is 1e kind geboren.
en de moeder is 5 weken na geboorte 3e kind overleden. DE naam van haar vader was Arien van Houten. ( ook VAN OUDEN).
Dochter van Adriaens DEN OUDEN.
Gehuwd (2) op 36-jarige leeftijd op 03-05-1727 met Antonia VAN ELSENDOORN (Teuntje), 20 jaar oud, gedoopt (R.K.) op 28-08-1706 te Buijten Wittevrouwenkerk, overleden op 21-01-1744 te Utrecht op 37-jarige leeftijd, dochter van Coenraad Pietersz. VAN ELSENDOORN en Jannigje ( Johanna Herbertse) VERKROOST (VERCROEST ), 2e huwelijk van Andries
.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Aletta VAN DEIJL, geboren op 21-05-1717 te Utrecht (gezindte: R.K.).
Gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 14-05-1740 te Utrecht met Harmen MAARSCHALKKERWEERD, geboren circa 1717.
   2.  Willem VAN DEIJL, geboren op 18-03-1719 te Utrecht. GAU inv.nr. U188a30, aktenr. 51, d.d. 33-11-1771,not. D. Oskamp.
   3.  Maria VAN DEIJL, geboren op 05-09-1721 te Utrecht, overleden op 08-10-1721 te Utrecht, 33 dagen oud. Zij wordt slechts een maand oud.

Uit het tweede huwelijk:
   4.  Wilhelmina VAN DEIJL, geboren op 04-06-1728 te Utrecht (gezindte: R.K.).
   5.  Antonia VAN DEIJL, geboren op 30-09-1731 te Utrecht (gezindte: R.K.).
Gehuwd voor de kerk op 31-jarige leeftijd op 29-01-1763 te Utrecht met Johannes VAN DEN REEKEN, geboren circa 1731.
   6.  Thomas VAN DEIJL (zie XI.15).
   7.  Jannichje (Jannetje) VAN DEIJL (Johanna) (zie XI.18).

 
XI.15    Thomas VAN DEIJL, boomkweker,voerman, geboren op 22-08-1733 te Utrecht (gezindte: R.K.), overleden op 14-09-1831 op 98-jarige leeftijd. Testament 18-10-1795 bij notaris Hermanus Brouwer, acte 13-2-1815 bij notaris Jacob Christiaan de Graaf, Thomas verkoopt 4-6-1807 de eeuwigdurende erfpacht van "Ernstenhof" aan de gemeente Utrecht voor 1050 gulden.
Memorie van Successie 14-9-1831 erfgen.van Thomas : de zonen Anthony en Thomas elk 1/4 deel, de kinderen van overleden zoon Frans 1/4 deel en de 4 kinderen van kleinkind Francina van Deijl uit huwelijken met Godert Wolswijk en ....Tukker het laatste 1/4 deel. Zoon van Andries Willemsoon VAN DEIJL (zie X.5) en Antonia VAN ELSENDOORN (Teuntje).
Gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 19-03-1757 te Utrecht met Francina SLUIJCK, 26 jaar oud, geboren op 19-10-1730, overleden op 11-05-1810 te Utrecht op 79-jarige leeftijd, begraven op 11-05-1810 te Utrecht, dochter van Jan SLUIJCK en Maria VAN DE HOVEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Andreas VAN DEIJL (zie XII.1).
   2.  Anthonie VAN DEIJL, geboren op 30-04-1760 te Wittevrouwenkerk,Utrecht (gezindte: R.K.), overleden op 01-05-1762 te Utrecht op 2-jarige leeftijd, begraven op 01-05-1762 te Utrecht.
   3.  Anthonie VAN DEIJL (zie XII.4).
   4.  Adrianus VAN DEIJL, geboren op 20-10-1764 te Wittevrouwenkerk,Utrecht, overleden Circa 1831 te Antwerpen. Gesneuveld tijdens de Belgische opstand.
   5.  Maria VAN DEIJL, geboren op 16-01-1767 te Wittevrouwenkerk,Utrecht, overleden op 16-01-1767 te Utrecht. Heeft slechts een dag geleefd.
Begraven op 16-01-1767 te Utrecht.
   6.  Thomas VAN DEIJL, Ongehuwd en voerman, geboren op 15-02-1768 te Wittevrouwenkerk, Utrecht, overleden op 01-02-1836 te Utrecht op 67-jarige leeftijd.
   7.  Wilhelmus VAN DEIJL, Ongehuwd en voerman, geboren op 13-04-1771 te Wittevrouwenkerk,Utrecht (gezindte: R.K.), overleden op 24-11-1817 te Utrecht op 46-jarige leeftijd.
   8.  Franciscus VAN DEIJL (zie XII.10).

 
XII.1    Andreas VAN DEIJL, geboren op 09-12-1757 te Wittevrouwenkerk, Utrecht (gezindte: R.K.), begraven op 05-02-1790 te Utrecht, zoon van Thomas VAN DEIJL (zie XI.15) en Francina SLUIJCK.
Gehuwd voor de kerk op 09-12-1757 te Utrecht met Gerrigje DE BRUIJN, geboren 1759, gedoopt op 02-09-1759 te Utrecht.
Uit dit huwelijk:
   1.  Francijntje (Francina) VAN DEIJL (zie XIII.2).
   2.  Francisca VAN DEIJL, geboren op 10-10-1779 te Utrecht, jong overleden.

 
XIII.2    Francijntje (Francina) VAN DEIJL, geboren op 21-04-1778 te Utrecht (gezindte: R.K.), overleden circa 1820. In nov.1820 overleden
, dochter van Andreas VAN DEIJL (zie XII.1) en Gerrigje DE BRUIJN.
Gehuwd (1) voor 1811 te Utrecht met Theodorus (Dirk) TUKKER, geboren circa 1773, overleden op 17-07-1811 te Utrecht.
Gehuwd (2) na 1811 te Utrecht met Godert WOLSWIJK, landbouwer, geboren circa 1789 te Tull 't Waal, overleden 1864 te Tull 't Waal, zoon van Bart WOLSWIJK, landbouwer, en Petronella VAN DIJK.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Aaltje TUKKER, boerenmeid, geboren circa 1805.
   2.  Cornelis TUKKER, boerenknecht, geboren 1808 te Vianen.
Gehuwd op 15-04-1833 met Maria DE GOEIJ, geboren 1787 te Schalkwijk.

Uit het tweede huwelijk:
   3.  Bartha WOLSWIJK, geboren circa 1805.
   4.  Grada WOLSWIJK, geboren circa 1807.

 
XII.4    Anthonie VAN DEIJL, boomkweker, geboren op 24-02-1763 te Wittevrouwenkerk,Utrecht (gezindte: R.K.), overleden op 27-04-1847 te Utrecht op 84-jarige leeftijd. Testament 10-6-1843 5 kinderen in leven : Francina, Andries, Elisabeth, Wilhelmina en Anthony.
Hofstede met 88 roeden 70 ellen land N-zijde Biltstraat genaamd Ernst ten Hof. Kad.A 119 en 120. Elisabeth en Anthony hebben de keuze voor f 3700,- 't bedrijf over te nemen. Zoon van Thomas VAN DEIJL (zie XI.15) en Francina SLUIJCK.
Gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 01-09-1792 te Utrecht met Margareta (Grietje, Agnetje) BALLAST (BALANGEE), geboren circa 1772 te Utrecht ? Overleden op 06-01-1843 te Utrecht, dochter van Matheus BALANGEE (BALLAST) en Elisabeth VAN DE AKKER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Thomas VAN DEIJL, schipper op Amsterdam, geboren op 03-01-1795 te Utrecht (gezindte: R.K.), overleden op 05-05-1825 te Utrecht op 30-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 08-11-1820 te Utrecht met Theodora VAN THEUNISSEN (TUNISSEN ), geboren circa 1884 te Angeren. Theodora weduwe van Henricus VERHOVEN. Dochter van Anthonius THEUNISSEN en Catharina ROELEVELT.
   2.  Mathijs VAN DEIJL (zie XIII.7).
   3.  Francisca VAN DEIJL (zie XIII.10).
   4.  Andreas VAN DEIJL (zie XIII.11).
   5.  Elisabeth Maria VAN DEIJL, geboren op 10-08-1804 te Utrecht, overleden op 16-02-1888 te Utrecht op 83-jarige leeftijd.
Gehuwd op 43-jarige leeftijd op 24-11-1847 te Utrecht met Johannes MAREE, geboren 1823 te Utrecht, zoon van Johannes MAREE en Maria HOEST (GOES).
   6.  Wilhelmina VAN DEIJL, geboren op 14-12-1806 te Utrecht (gezindte: R.K.), overleden op 20-04-1853 te Utrecht op 46-jarige leeftijd.
Gehuwd op 40-jarige leeftijd op 05-05-1847 te Utrecht met Andries SABEE, Koopman (44jaar geworden?), geboren circa 1806, zoon van Johannes SABEE en Rose MADELENIE.
   7.  Anthonie VAN DEIJL (zie XIII.18).
   8.  Jacobus VAN DEIJL, geboren op 08-11-1816 te Utrecht (gezindte: R.K.), overleden op 15-12-1816 te Utrecht, 37 dagen oud.

 
XIII.7    Mathijs VAN DEIJL, bediende, sjouwer, geboren op 05-06-1797 te Utrecht (gezindte: R.K.), overleden op 03-10-1839 te Utrecht op 42-jarige leeftijd, zoon van Anthonie VAN DEIJL (zie XII.4) en Margareta (Grietje, Agnetje) BALLAST (BALANGEE).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 21-10-1818 te Utrecht met Maria MEIJER, geboren circa 1794 te Woerden, overleden op 04-01-1853 te Utrecht, dochter van Roedolf MEIJER en Marrigje VAN WIJK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Margaretha Antonia VAN DEIJL (zie XIV.6).

 
XIV.6    Margaretha Antonia VAN DEIJL, geboren op 27-01-1819 te Utrecht, overleden op 23-07-1844 te Utrecht op 25-jarige leeftijd. Ongehuwd, dochter van Mathijs VAN DEIJL (zie XIII.7) en Maria MEIJER.
Kinderen:
   1.  George Mathijs Gerardus VAN DEIJL (zie XV.1).
   2.  Maria Margaretha VAN DEIJL, geboren 00-03-1842, overleden op 01-11-1843.

 
XV.1    George Mathijs Gerardus VAN DEIJL, logementhouder en tapper te Zutphen. Geboren op 04-03-1839 te Utrecht. In staat van faillissement, ingaande 18 april 1882 te Zutphen. Zoon van Margaretha Antonia VAN DEIJL (zie XIV.6).
Gehuwd op 40-jarige leeftijd op 04-12-1879 te Utrecht met Anna Petronella VAN BEUSEKOM, 23 jaar oud, geboren op 20-08-1856 te Utrecht, dochter van Jan VAN BEUSEKOM en Cornelia Wilhelmina GODRON.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Cornelis Jacobus Hendrik VAN DEIJL (zie XVI.1).
   2.  Cornelis Willemsz VAN DEIJL, geboren op 07-03-1884 te Utrecht (gezindte: Ned.Herv.).
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 25-04-1918 te Utrecht met Hendrika HENDRIKS, geboren circa 1890, dochter van Leendert Johannes HENDRIKS en Geertruida Margaretha DE GROOT.
   3.  George Mathijs Gerardus VAN DEIJL, geboren op 30-04-1888 te Zwolle (gezindte: Ned.Herv.).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 25-08-1911 te De Bilt met Engeltje ZIJPVELD (ZEIJPVELD), 21 jaar oud, geboren op 08-02-1890 te Soest, dochter van Hendrik ZIJPVELD en Elsje ALTENAAR.

 
XVI.1    Jan Cornelis Jacobus Hendrik VAN DEIJL, ambtenaar bij de Staatspoorwegen, geboren op 16-04-1881 te Zutphen (gezindte: Ned.Herv.), zoon van George Mathijs Gerardus VAN DEIJL (zie XV.1) en Anna Petronella VAN BEUSEKOM.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 02-08-1906 te De Bilt met Teuntje VAN DE BERKT, 25 jaar oud, geboren op 10-03-1881 te De Bilt, overleden op 28-01-1962 te Utrecht op 80-jarige leeftijd, dochter van Lubbert VAN DE BERKT en Klaartje VAN OOSTBRUGGE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hubertus George VAN DEIJL, Makelaar in onroerend goed, geboren op 09-11-1907 te de Bilt, overleden op 17-06-1976 op 68-jarige leeftijd. Bron: Murcia Family Report Gehuwd 1935.

 
XIII.10    Francisca VAN DEIJL, geboren op 30-07-1799 te Utrecht (gezindte: R.K.), overleden op 16-02-1855 te Utrecht op 55-jarige leeftijd, dochter van Anthonie VAN DEIJL (zie XII.4) en Margareta (Grietje, Agnetje) BALLAST (BALANGEE).
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 07-06-1820 te Utrecht met Jacobus QUEE, kleermaker, geboren 1794 te Utrecht, zoon van Jacobus QUEE en Megteld VAN HAGEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacobus QUEE, geboren 1823 te Utrecht.
Gehuwd (1) op 28-11-1849 te Utrecht met Hermina CORBESIER, geboren 1822 te Utrecht, dochter van Ouerix CORBESIER en Maria Theresa VAN DEN BERG.
Gehuwd (2) op 02-02-1853 te Utrecht met Maria Carolina E BRUL, geboren 1815 te Utrecht, dochter van Pierre Dina F BRUL en Maria VAN ROODEREN.
Gehuwd (3) op 29-01-1878 met Margarita Johanna PLUCKEL, geboren circa 1840, dochter van Johannes Bernard PLUCKEL en Hendrica VAN BAAK.
Gehuwd (4) op 19-01-1905 met Anna LOUISSE, geboren 1857 te Loenen, dochter van Gerardus LOUISSE en Pieternella VAN GOOL.
   2.  Antonia Johanna QUEE, geboren circa 1824.
Gehuwd op 16-06-1652 met Gerrit VAN OOSTVEEN, geboren 1824 te Zuilen, zoon van Arnoldus VAN OOSTVEEN en Agatha NEUTEBOOM.
   3.  Thomas Matthijs QUEE, geboren 1827 te Utrecht.
Gehuwd (1) op 12-06-1850 te Utrecht met Theodora JAQUET, geboren 1827 te Utrecht, overleden voor 1866, dochter van Johannes JAQUET en Gerarda SERREE.
Gehuwd (2) op 24-10-1866 te Utrecht met Flora VAN DEN BRINK, geboren 1837 te Zegwaard, dochter van Leendert VAN DEN BRINK en Margaretha BENGEFOORT.
   4.  Margarita Theodora Johanna QUEE, geboren op 02-06-1847 te Utrecht.
Gehuwd op 02-06-1847 te Utrecht met Johannes Gerardus VAN RIJN, geboren 1818 te Benschop, zoon van Jan VAN RIJN en Maria Theresia Catrina Frederika HERKENRAAD.

 
XIII.11    Andreas VAN DEIJL, werkman, koetsier, geboren op 23-12-1801 te Utrecht, overleden op 07-06-1875 te Utrecht op 73-jarige leeftijd, zoon van Anthonie VAN DEIJL (zie XII.4) en Margareta (Grietje, Agnetje) BALLAST (BALANGEE).
Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd op 14-05-1823 te Utrecht met Johann (Angeneeske) COOBUS (KOBUS), 39 jaar oud, geboren op 28-03-1784 te Zaltbommel, overleden op 24-08-1833 te Utrecht op 49-jarige leeftijd, dochter van Hermanus COOBUS (KOBUS) en Elisabeth Ida KUIJKHOF.
Gehuwd (2) op 32-jarige leeftijd op 23-07-1834 te Utrecht met Wilhelmina (Willemijntje) VAN ROOIEN, 23 jaar oud, geboren op 04-07-1811 te Utrecht, overleden op 23-08-1888 te Utrecht op 77-jarige leeftijd, dochter van Dirk VAN ROOIJEN en Cornelia DEKKER. Tweede huwelijk van Andreas van Deijl
.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Anthonie Bartholomeus VAN DEIJL (zie XIV.19).
   2.  Maria Elisabeth VAN DEIJL (zie XIV.22).

Uit het tweede huwelijk:
   3.  Dirk VAN DEIJL (zie XIV.23).
   4.  Wilhelmina Cornelia VAN DEIJL (zie XIV.26).
   5.  Hendrica Elisabeth VAN DEIJL (zie XIV.28).
   6.  Cornelis Andreas VAN DEIJL (zie XIV.29).
   7.  Cornelia Margaretha VAN DEIJL, geboren op 08-08-1846 te Utrecht (gezindte: R.K.).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 25-03-1874 te Utrecht met Adriaan (Andries) VERVOORT, bagagemeester Rijnspoorwegmij. Geboren circa 1846, zoon van Andreas VERVOORT en Antonia Hermana OOSTENRIJK.
   8.  Andreas VAN DEIJL (zie XIV.33).
   9.  Maria Elisabeth Catharina VAN DEIJL, geboren op 17-05-1852 te Utrecht (gezindte: R.K.), overleden op 05-01-1853 te Utrecht, 233 dagen oud.

 
XIV.19    Anthonie Bartholomeus VAN DEIJL, Boomkweker,werkman, geboren op 24-08-1823 te Utrecht, zoon van Andreas VAN DEIJL (zie XIII.11) en Johann (Angeneeske) COOBUS (KOBUS).
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 09-11-1853 te Utrecht met Elisabeth DE VROOM, geboren circa 1823, overleden op 05-10-1861 te Utrecht, dochter van Adrianus DE VROOM en Maria SWEERS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna Maria Wilhelmina VAN DEIJL, geboren op 22-05-1856 te Utrecht, overleden op 20-11-1875 te Utrecht op 19-jarige leeftijd.
   2.  Johanna Maria van DEIJL (zie XV.6).
   3.  Andreas Bartholomeus VAN DEIJL, geboren op 25-06-1861 te Utrecht, overleden op 05-10-1861 te Utrecht, 102 dagen oud.

 
XV.6    Johanna Maria van DEIJL, geboren op 13-08-1858 te Utrecht, dochter van Anthonie Bartholomeus VAN DEIJL (zie XIV.19) en Elisabeth DE VROOM.
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 08-01-1896 te Utrecht met Hermanus Hendrikus HENDRIKS, schoenmaker, geboren circa 1866 te Schiedam, zoon van Coenraad HENDRIKS en Maria OFFERMAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Elisabeth Ludwina HENDRIKS, geboren 1897 te Utrecht.
Gehuwd op 24-04-1918 te Utrecht met Nicolaas Hendrikus VAN ROOIJ, geboren 1888 te Loon op Zand.

 
XIV.22    Maria Elisabeth VAN DEIJL, geboren op 10-09-1825 te Utrecht, overleden op 10-07-1866 te Utrecht op 40-jarige leeftijd, dochter van Andreas VAN DEIJL (zie XIII.11) en Johann (Angeneeske) COOBUS (KOBUS).
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 24-09-1856 te Utrecht. Bruidegom Franciscus is weduwnaar van Maria Elisabeth KOCKEN. Echtgenoot is Franciscus VERNIMMEN, smid, geboren circa 1821 te Raamsdonk, zoon van Paulus VERNIMMEN en Allegonda VAN DEN KIBOOM.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna Cornelia Maria VERNIMMEN, geboren circa 1859 te Utrecht.
Gehuwd op 12-10-1882 met Hermanus KERSTEN, geboren 1855 te Driel, zoon van Jan Willem KERSTEN.

 
XIV.23    Dirk VAN DEIJL, Smid,arbeider, geboren op 10-03-1836 te Utrecht, overleden op 20-12-1919 te Utrecht op 83-jarige leeftijd, zoon van Andreas VAN DEIJL (zie XIII.11) en Wilhelmina (Willemijntje) VAN ROOIEN.
Gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 19-10-1859 te Utrecht met Anna Maria COENEN, 23 jaar oud, geboren op 28-07-1836 te Utrecht, overleden op 22-10-1909 te Utrecht op 73-jarige leeftijd, dochter van Wilhelmus COENEN, Smid, en Elisabeth VAN DER LINDEN, Naaister.
Uit dit huwelijk:
   1.  Dirk VAN DEIJL, geboren op 09-12-1858, overleden op 13-09-1858.
   2.  Anna Maria VAN DEIJL (zie XV.12).
   3.  Dirk VAN DEIJL (zie XV.14).
   4.  Wilhelmina VAN DEIJL (zie XV.17).
   5.  Wilhelmus VAN DEIJL, geboren op 13-09-1867 te Utrecht (gezindte: R.K.), overleden op 30-01-1869 te Utrecht op 1-jarige leeftijd.
   6.  Elisabeth VAN DEIJL, geboren op 13-11-1869 te Utrecht, overleden op 19-01-1938 op 68-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 16-08-1893 te Utrecht met Theodorus Joh. KEMKES, werkman, geboren circa 1867 te Utrecht, zoon van Theodorus Johannes KEMKES en Petronella Maria VAN DE VENNE.
   7.  Andreas VAN DEIJL (zie XV.21).
   8.  Elisabeth Theodora VAN DEIJL (zie XV.24).
   9.  Cornelia VAN DEIJL (zie XV.26).
   10.  Cornelia VAN DEIJL, geboren op 13-09-1881 te Utrecht, overleden op 12-11-1811 te Utrecht.

 
XV.12    Anna Maria VAN DEIJL, geboren op 16-03-1861 te Utrecht, overleden op 19-02-1909 te Utrecht op 47-jarige leeftijd, dochter van Dirk VAN DEIJL (zie XIV.23) en Anna Maria COENEN.
Gehuwd voor de kerk (1) op 22-jarige leeftijd op 07-02-1884 te Utrecht met Willem Hubertus KOOLS, sigarenmaker, geboren circa 1859 te Utrecht, zoon van Petrus Cornelis KOOLS en Hendrica VAN DEN BERG.
Tweede huwelijk van Anna Maria
, gehuwd (2) op 31-jarige leeftijd op 01-06-1892 te Utrecht met Abraham MESMAN, 47 jaar oud, schilder, geboren op 04-09-1844 te Zeist. Overleden op 14-03-1909 te Veenhuizen (Norg) op 64-jarige leeftijd. Weduwnaar van Catharina Wilhelmina MULDER, zoon van Abraham MESMAN en Cornelia VLEK.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Willem Hubertus Dirk KOOLS, werkman, geboren op 10-11-1884 te Utrecht.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 28-09-1909 te Utrecht met Anna Maria DOESBURG, geboren 1888 te Utrecht, dochter van Fritsa Josephus Ferdinant DOESBURG en Theodora Maria BROODKOORN.
   2.  Johannes Jacobus KOOLS, geboren circa 1887.
Gehuwd op 12-08-1908 te Utrecht met Margaretha DE BREE, geboren circa 1890, dochter van Jan DE BREE en Johanno CARBO.
   3.  Anna Maria KOOLS, geboren circa 1889.
Gehuwd op 15-06-1910 te Utrecht met Johannes DE HAAN, geboren circa 1889 te Utrecht, zoon van Bastiaan DE HAAN en Gerritje VAN SLOOTEN.

Uit het tweede huwelijk:
   4.  Dirkje Anna MESMAN, geboren circa 1896.
Gehuwd op 29-05-1918 te Utrecht met Richardus BOUWMAN, geboren circa 1897, zoon van Gerrit BOUWMAN en Johanna Maria VAN DER GRIEND.

 
XV.14    Dirk VAN DEIJL, Korporaal, geboren op 07-08-1863 te Utrecht, zoon van Dirk VAN DEIJL (zie XIV.23) en Anna Maria COENEN.
Gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 02-11-1892 te Utrecht met Sara Elisabeth JANSSEN, 27 jaar oud, geboren op 09-12-1864 te Utrecht, dochter van Christiaan Mathijs JANSSEN en Gerarda DE BRONS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna Elisabeth VAN DEIJL, geboren op 01-06-1888 te Utrecht, begraven op 20-11-1965 te Utrecht.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 09-09-1914 te Utrecht met Everardus Adrianus (Evert) STOLKER, boekdrukker, geboren 1885 te Montfoort, zoon van Johanna Hendrika MONINCX.
   2.  Dirk VAN DEIJL (Erik), werkman, geboren op 10-09-1891 te Utrecht. Dirk Sr. en Sara hebben Dirk Jr. als hun zoon erkend.
Na geboorte van Dirk Jr. zijn ze pas getrouwd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 02-06-1915 te Utrecht met Johanna Philippina FABER, geboren circa 1891, dochter van Cornelis FABER en Johanna Philippina KUHN.
   3.  Gerarda Theodora VAN DEIJL, geboren op 24-09-1892 te Utrecht, overleden op 31-01-1913 te Utrecht op 20-jarige leeftijd.
   4.  Christiaan Matthijs VAN DEIJL, slijter, geboren op 21-09-1893 te Utrecht, overleden op 21-09-1972 te Amsterdam op 79-jarige leeftijd.
Gehuwd met Elizabeth RIJFF, geboren op 05-10-1893 te Amsterdam, overleden op 13-07-1979 te Amsterdam op 85-jarige leeftijd.
   5.  Theodora VAN DEIJL, geboren op 18-08-1894 te Utrecht.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 02-11-1916 te Utrecht met Lucas ALBERTS, reiziger, geboren circa 1890 te Utrecht, zoon van Reindert ALBERTS en Immina Gezina BROUWER.
   6.  Wilhelmina VAN DEIJL, geboren op 25-04-1896 te Utrecht, overleden op 03-09-1896 te Utrecht, 131 dagen oud.
   7.  Maria VAN DEIJL, geboren op 25-04-1896 te Utrecht, overleden op 02-03-1914 te Utrecht op 17-jarige leeftijd.
   8.  Pieter Johannes VAN DEIJL, geboren op 22-04-1897 te Utrecht, overleden op 27-08-1897 te Utrecht, 127 dagen oud.
   9.  Elisabeth VAN DEIJL, geboren op 12-03-1898 te Utrecht, overleden op 24-08-1898 te Utrecht, 165 dagen oud.
   10.  Pieter Johannes VAN DEIJL, geboren op 29-04-1899 te Utrecht.
Gehuwd met Wilhelmina Alida KUIJPER, geboren op 31-03-1897 te Nijmegen, overleden okt 1980 te Utrecht. Kinderloos huwelijk.
   11.  Elisabeth VAN DEIJL, geboren op 06-07-1900 te Utrecht, overleden op 02-08-1900 te Utrecht, 27 dagen oud.
   12.  Willem Nicolaas VAN DEIJL, boekhouder te Eindhoven. Geboren op 11-07-1901 te Utrecht, overleden op 13-05-1927 te Utrecht op 25-jarige leeftijd.
Gehuwd met Caroline Jetta VISSER, geboren 1901.
   13.  Johannes Andreas VAN DEIJL, geboren op 07-02-1903 te Utrecht, overleden op 09-02-1903 te Utrecht, 2 dagen oud.
   14.  Jacoba Hendrika VAN DEIJL, geboren in 1905 te Utrecht.
Gehuwd met Jan Pieter KEJA, geboren 1905 te Utrecht.
   15.  Andreas VAN DEIJL, geboren ..-12-1906 te Utrecht, overleden op 06-08-1907 te Utrecht.
   16.  Gerardus Theodorus VAN DEIJL, geboren op 01-12-1906 te Utrecht, overleden op 28-03-1907 te Utrecht, 117 dagen oud.

 
XV.17    Wilhelmina VAN DEIJL, geboren op 12-10-1865 te Utrecht, dochter van Dirk VAN DEIJL (zie XIV.23) en Anna Maria COENEN.
Gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 12-01-1887 te Utrecht met Johannes VAN GROENEWOUD, 22 jaar oud, schilder, geboren op 27-03-1864 te Bunnik, zoon van Johannes VAN GROENEWOUD SR. en Anna VAN PELT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Wilhelmina Johanna VAN GROENEWOUD, geboren circa 1888 te Utrecht.
Gehuwd op 15-09-1910 te Utrecht met Jacob NANNES, geboren 1886, zoon van Jacob NANNES en Maria Jacoba VAN AGTERBERG.
   2.  Elisabeth Theodora VAN GROENENWOUD, geboren circa 1895.
Gehuwd op 23-06-1921 te Utrecht met Berend Wouter DE GRAAFF, geboren circa 1894, zoon van Bastiaan DE GRAAFF en Anna Wilhelmina GILTAIJ.
   3.  Maria Margaretha VAN GROENENWOUD, geboren circa 1896 te Utrecht.
Gehuwd op 26-11-1919 met Hendrikus Johannes LINSSEN, geboren 1896 te Utrecht, zoon van Hendricus Adrianus Cornelis LINSSEN en Maria Rosina COLEE.

 
XV.21    Andreas VAN DEIJL, gasfabriekarbeider, geboren op 11-05-1872 te Utrecht, overleden circa 1961 te Amsterdam, zoon van Dirk VAN DEIJL (zie XIV.23) en Anna Maria COENEN.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 24-03-1897 te Den Haag met Johanna DE LANGEN, geboren circa 1872 te Breukelen. Geboren op 2 aug.18..
Overleden circa 1929 te Amsterdam.
Uit dit huwelijk:
   1.  Andries Johannes VAN DEIJL, geboren op 29-11-1895 te Amsterdam.
Gehuwd met Anna Adriana SNIEDER, geboren op 31-12-1896 te Assendelft.
   2.  Dirk VAN DEIJL, Chauffeur, geboren op 27-06-1898 te Den Haag, overleden op 02-12-1968 te Amsterdam op 70-jarige leeftijd.
Gehuwd met Gerarda Louisa VAN TILBURG, geboren op 10-03-1896 te Nieuwer-Amstel, overleden op 17-06-1976 te Amsterdam op 80-jarige leeftijd.
   3.  Johannes VAN DEIJL, geboren circa 1900.
   4.  Maria VAN DEIJL, geboren circa 1900.
Gehuwd met KRELEKAMP, geboren circa 1900.

 
XV.24    Elisabeth Theodora VAN DEIJL, geboren op 14-08-1874 te Utrecht, overleden op 28-02-1964 te Culemborg op 89-jarige leeftijd, dochter van Dirk VAN DEIJL (zie XIV.23) en Anna Maria COENEN.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 10-03-1897 te Utrecht met Gerrit Arnoldus VAN BEUSEKOM, 24 jaar oud (zie XV.23).
Uit dit huwelijk:
   1.  Arnoldus Jacobus VAN BEUSEKOM (zie XVI.53).
   2.  Helena Theodora VAN BEUSEKOM, geboren op 05-09-1898, overleden op 24-07-1940 op 41-jarige leeftijd.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 20-09-1917 te Utrecht, gescheiden na 10 jaar huwelijk op 13-06-1928 te Utrecht van Theodorus Cornelis GRIMMELIKHUIJSEN, kelner,kweker, hofmeester op MS Statendam, geboren op 05-10-1897 te Utrecht, overleden op 20-11-1970 te Zeist op 73-jarige leeftijd. Echtscheiding 29-10-1928, zoon van Louis Daniel GRIMMELIKHUIJSEN en Cornelia VAN VIEGEN.
   3.  Johanna Helena VAN BEUSEKOM, geboren op 12-05-1900 te Utrecht.

 
XVI.53    Arnoldus Jacobus VAN BEUSEKOM, geboren op 19-10-1845 te Utrecht, overleden op 17-03-1905 te Utrecht op 59-jarige leeftijd, zoon van Gerrit Arnoldus VAN BEUSEKOM (zie XV.23) en Elisabeth Theodora VAN DEIJL (zie XV.24).
Gehuwd op 76-jarige leeftijd op 17-08-1922 te Utrecht met Anna Frederika MUIJS, geboren 1898 te Utrecht, dochter van Willem MUIJS en Frederika MAAS.
Kind:
   1.  Gerrit Arnoldus VAN BEUSEKOM (zie XV.23).

 
XV.23    Gerrit Arnoldus VAN BEUSEKOM, schilder, geboren op 01-02-1873 te Utrecht, overleden op 02-03-1934 te Utrecht op 61-jarige leeftijd, zoon van Arnoldus Jacobus VAN BEUSEKOM (zie XVI.53) en Gerritje NAGTEGAAL.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 10-03-1897 te Utrecht met Elisabeth Theodora VAN DEIJL, 22 jaar oud (zie XV.24).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen (zie onder XV.24).
 
XV.26    Cornelia VAN DEIJL, geboren op 15-09-1877 te Utrecht, dochter van Dirk VAN DEIJL (zie XIV.23) en Anna Maria COENEN.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 20-07-1898 te Utrecht. Ze erkennen Anna Apollonia Cornelia als hun dochter , die op 14 maart 1896 is geboren, gehuwd voor de kerk op 20-07-1898 te Utrecht met Marinus Johannus VAN POPPEL, instrumentmaker, geboren circa 1871 te Joure, zoon van Hubertus Petrus VAN POPPEL en Apolonia DE JONG.
Uit dit huwelijk:
   1.  Apollonia Cornelia VAN POPPEL, geboren op 14-03-1896 te Utrecht.

 
XIV.26    Wilhelmina Cornelia VAN DEIJL, geboren op 14-12-1839 te Utrecht, overleden op 06-11-1899 te Utrecht op 59-jarige leeftijd, dochter van Andreas VAN DEIJL (zie XIII.11) en Wilhelmina (Willemijntje) VAN ROOIEN.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 19-10-1864 te Utrecht met Nicolaas VAN DEN BRINK, 23 jaar oud, geboren op 12-11-1840 te Utrecht, overleden op 27-01-1916 te Utrecht op 75-jarige leeftijd, zoon van Nicolaas VAN DEN BRINK en Johanna DEKKER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Wilhelmina Cornelia VAN DEN BRINK, geboren circa 1875 te Utrecht.
Gehuwd op 26-09-1900 met Gerardus Adrianus VAN SCHAIK, geboren 1877 te Utrecht, zoon van Adrianus Cornelis VAN SCHAIK en Maria Hendrika VERHAAR.
   2.  Nicolaas VAN DEN BRINK, geboren circa 1879 te Utrecht.
Gehuwd op 04-07-1900 te Utrecht met Johanna Maria VAN DEN BRINK, geboren 1877 te Utrecht, dochter van Hendrikus Johannes VAN DEN BRINK en Johanna KREUGER.

 
XIV.28    Hendrica Elisabeth VAN DEIJL, geboren op 28-03-1842 te Utrecht (gezindte: R.K.), overleden op 28-08-1886 te Utrecht op 44-jarige leeftijd, dochter van Andreas VAN DEIJL (zie XIII.11) en Wilhelmina (Willemijntje) VAN ROOIEN.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 21-08-1872 te Utrecht met Petrus Johannes (Piet) BORGERS, tabakskerver, geboren circa 1845, zoon van Dirk Hendrikus BORGERS en Francijntje SMALING.
Uit dit huwelijk:
   1.  Wilhelmina Cornelia BORGERS, geboren circa 1874 te Utrecht.
Gehuwd op 12-04-1893 te Utrecht met Marcellus Engelbertus Joseph GOEDEMANS, geboren circa 1861 te Utrecht, zoon van Everhardus GOEDEMANS en Johannes Maria KLOOS.
   2.  Hendrica Elisabeth BORGERS, geboren circa 1876 te Utrecht.
Gehuwd op 04-07-1900 te Utrecht met Theodorus Hendrikus VAN RIJNSOEVER, geboren 1877 te Bunnink.

 
XIV.29    Cornelis Andreas VAN DEIJL, koornmolenaarsknecht, geboren op 13-02-1844 te Utrecht, overleden op 04-10-1894 te Utrecht op 50-jarige leeftijd, zoon van Andreas VAN DEIJL (zie XIII.11) en Wilhelmina (Willemijntje) VAN ROOIEN.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 15-05-1872 te Utrecht met Woutje BAKKER, geboren circa 1848 te Harderwijk, dochter van Bessel BAKKER en Anna EIKELBOOM.
Uit dit huwelijk:
   1.  Wilhelmina VAN DEIJL, geboren op 07-04-1874 te Utrecht, overleden op 04-05-1874 te Utrecht, 27 dagen oud.
   2.  Hendrica Johanna VAN DEIJL, geboren op 27-12-1875 te Utrecht, overleden op 06-06-1876 te Utrecht, 162 dagen oud.
   3.  Cornelis Andreas VAN DEIJL, geboren op 20-04-1877 te Utrecht, overleden op 22-02-1879 te Utrecht op 1-jarige leeftijd.
   4.  Cornelis Andreas VAN DEIJL (zie XV.39).
   5.  Johanna VAN DEIJL, geboren op 17-04-1883 te Utrecht, overleden op 18-10-1886 te Utrecht op 3-jarige leeftijd.
   6.  Wilhelmina VAN DEIJL, geboren 1886.
Gehuwd op 26-05-1905 te Baarn met Cornelis KOOPS, geboren 1884 te Baarn, zoon van Dirk KOOPS en Johanna Charllotta NIEUWCASTEEL.
   7.  Johanna VAN DEIJL, geboren op 16-02-1892 te Utrecht, overleden op 06-01-1965 te Amsterdam op 72-jarige leeftijd.
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 25-02-1910 te Baarn met Johannes COENEN, 23 jaar oud, geboren op 14-07-1886 te Amsterdam, overleden op 27-08-1963 te Amsterdam op 77-jarige leeftijd, zoon van Hermanus Johannes Rijnardus COENEN en Anna Catharina Amelia Maria GREEVELT.

 
XV.39    Cornelis Andreas VAN DEIJL, pakhuisknecht en veevoederhandelaar, geboren op 21-10-1879 te Utrecht, overleden op 20-05-1960 te Utrecht op 80-jarige leeftijd. Op 23-9-1926 verhuisd naar Amsterdam. Zoon van Cornelis Andreas VAN DEIJL (zie XIV.29) en Woutje BAKKER.
Gehuwd voor de kerk op 19-jarige leeftijd op 11-01-1899 te Utrecht met Maria RIJNSBERGEN, 19 jaar oud, geboren op 13-06-1879 te Utrecht (gezindte: R.K.), overleden op 10-08-1940 te Amsterdam op 61-jarige leeftijd, dochter van Jacobus RIJNSBERGEN en Maria DE WINTER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis Andreas VAN DEIJL, Schilder, geboren op 23-01-1899 te Utrecht, overleden ..-2-1981 te Utrecht.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 07-06-1922 te Utrecht, gescheiden na 31 jaar huwelijk op 30-03-1954 te Utrecht van Theodora BEENEN, geboren op 17-09-1901 te Utrecht, overleden op 07-02-1970 te Utrecht op 68-jarige leeftijd, dochter van Gerhardus BEENEN en Hillegonda Francina ROS.
   2.  Maria VAN DEIJL, geboren in 1901 te Utrecht.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 04-01-1922 te Utrecht, gescheiden na 10 jaar huwelijk in 1932 te Utrecht van Hendrikus Johannes MULDER, letterzetter, geboren circa 1899 te Utrecht, zoon van Jacob Arnoldus MULDER en Maria VAN DEUDEKOM.
   3.  Maria Theodora VAN DEIJL, geboren 1902.
Gehuwd met DE VRIES, geboren 1902.
   4.  Jacobus Johannes Doris VAN DEIJL, machinebankwerker, geboren in 1902 te Utrecht.
Gehuwd met Wilhelmina LINNENBANK, geboren in 1903 te Utrecht.
   5.  Woutera Wilhelmina Johanna VAN DEIJL, geboren in 1904 te Utrecht.
   6.  Wilhelmina Geertruida VAN DEIJL, geboren in 1907 te Utrecht.
   7.  Johanna Wilhelmina VAN DEIJL, geboren in 1909 te Utrecht.

 
XIV.33    Andreas VAN DEIJL, arbeider, geboren op 29-03-1849 te Utrecht, overleden op 06-08-1907 op 58-jarige leeftijd, zoon van Andreas VAN DEIJL (zie XIII.11) en Wilhelmina (Willemijntje) VAN ROOIEN.
Gehuwd op 17-jarige leeftijd op 14-11-1866 te Utrecht met Elisabeth DE RIJK, geboren circa 1841 te Maartensdijk, dochter van Adam DE RIJK en Gerarda REMKES.
Uit dit huwelijk:
   1.  Wilhelmina VAN DEIJL, geboren op 16-04-1867 te Utrecht.
   2.  Cornelia VAN DEIJL, geboren op 16-07-1868 te Utrecht, overleden op 17-08-1868 te Utrecht, 32 dagen oud.
   3.  Petrus Andreas VAN DEIJL, geboren op 30-09-1869 te Utrecht, overleden op 20-10-1869 te Utrecht, 20 dagen oud.
   4.  Cornelia A.M. VAN DEIJL, geboren op 03-02-1871 te Utrecht, overleden op 20-03-1871 te Utrecht, 45 dagen oud.
   5.  Elisabeth Gerarda VAN DEIJL, geboren op 19-10-1872 te Utrecht, overleden op 05-12-1872 te Utrecht, 47 dagen oud.

 
XIII.18    Anthonie VAN DEIJL, boomkweker, geboren op 31-08-1810 te Utrecht (gezindte: R.K.), overleden op 24-02-1880 te Utrecht op 69-jarige leeftijd. Memorie van Successie 24-2-1880 (film 416 blz 2447)
Baten f 70963,75 min de schulden f 26298,425 is f 44665,525
Onr.goederen : Hofstede " Ernst den Hof" aan de Goedesteeg f 6000,- , een woonhuis in Abstede, een warmoezierhofstede in Abstede f 15625,- , 10 woningen in Abstede f 9150,- , de overplaats Vecht en Dijk met perceel land f 15000,-, 3 ha.land in Maartensdijk f 16000,-.
Testament 14-1-1880 bij notaris Jacob Christiaan de Graaf.
Zoon Antonie krijgt het door zijn vader beslapen bed geschat op f 58,- en het recht om Ernstenhof te kopen voor f 6000,-, zoon Wilhelmus de percelen Abstede kad. A 2662 en A 2663. Zoon van Anthonie VAN DEIJL (zie XII.4) en Margareta (Grietje, Agnetje) BALLAST (BALANGEE).
Gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 20-11-1833 te Utrecht met Lucretia Elisabeth (Lucia) SIERSMA, 27 jaar oud, geboren op 24-09-1806 te Leeuwarden (gezindte: R.K.), overleden op 11-11-1869 te Utrecht op 63-jarige leeftijd, dochter van Anthonius SIERSMA en Catharina VAN OOSTRUM.
Uit dit huwelijk:
   1.  Catharina Antonia Maria VAN DEIJL (zie XIV.37).
   2.  Cornelia Margaretha Maria VAN DEIJL (zie XIV.39).
   3.  Margaretha VAN DEIJL (zie XIV.41).
   4.  Anthonius VAN DEIJL, geboren op 14-01-1839 te Utrecht (gezindte: R.K.), overleden op 28-02-1910 te Utrecht op 71-jarige leeftijd, getuige bij huwelijk broer Wilhelmus.
Gehuwd met Petronella WINTERSHOVEN, geboren circa 1839.
   5.  Matheijs Franciscus VAN DEIJL, geboren op 05-06-1841 te Utrecht (gezindte: R.K.), overleden op 06-09-1909 te Utrecht op 68-jarige leeftijd. Ongehuwd.
   6.  Thomas Franciscus VAN DEIJL (zie XIV.46).
   7.  Wilhelmus VAN DEIJL (zie XIV.48).
   8.  Elisabeth VAN DEIJL (zie XIV.52).
   9.  Johannes VAN DEIJL, geboren op 10-05-1851 te Utrecht (gezindte: R.K.), overleden op 04-05-1853 te Utrecht op 1-jarige leeftijd.

 
XIV.37    Catharina Antonia Maria VAN DEIJL, geboren op 18-01-1834 te Utrecht (gezindte: R.K.), dochter van Anthonie VAN DEIJL (zie XIII.18) en Lucretia Elisabeth (Lucia) SIERSMA.
Gehuwd op 38-jarige leeftijd op 09-10-1872 te Utrecht met Hermanus DE RIJK (Hendrik), 37 jaar oud, landbouwer in Maarssen, geboren op 07-07-1835 te Utrecht, zoon van Hermanus DE RIJK en Anthonia DE KRUIJF.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hermanus Antonius DE RIJK, geboren op 09-06-1874 te Utrecht, overleden 1875.
   2.  Elisabeth Lucia Maria DE RIJK, geboren op 12-09-1875 te Utrecht, overleden op 20-07-1945 te Hilversum op 69-jarige leeftijd.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 12-06-1895 te Utrecht met Gerardus Hendrikus DE MEIJ, geboren 1872 te Maarsen, zoon van Gerardus Hermanus DE MEIJ en Johanna STAAL.

 
XIV.39    Cornelia Margaretha Maria VAN DEIJL, geboren op 18-10-1834 te Utrecht (gezindte: R.K.), overleden op 19-07-1880 te Utrecht op 45-jarige leeftijd, dochter van Anthonie VAN DEIJL (zie XIII.18) en Lucretia Elisabeth (Lucia) SIERSMA.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 23-08-1854 te Utrecht met Gijsbert VAN DER LOUW, hovenier, geboren circa 1831 te Zuilen, zoon van Jan VAN DER LOUW en Gerrigje VAN DEN HOVEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes VAN DER LOUW, geboren circa 1857 te Utrecht.
Gehuwd op 12-05-1880 te Utrecht met Maria VAN ROOIJEN, geboren circa 1855 te Utrecht, dochter van Johannes VAN ROOIJEN en Margaretha DE BRUIJN.
   2.  Maria Catharina VAN DER LOUW, geboren circa 1864 te Utrecht.
Gehuwd op 21-11-1889 te Utrecht met Cornelis VISSER, geboren circa 1863, zoon van Cornelis VISSER en Wilhelmina VAN DEN BERG.
   3.  Johanna Alida VAN DER LOUW, geboren circa 1868 te Utrecht.
Gehuwd op 02-11-1892 te Utrecht met Petrus Frederikus Johannes STREEP, geboren circa 1867 te Amsterdam, zoon van Johan Cornelis Frederik Nicolaas STREEP en Willemina Maria SIJMONS.

 
XIV.41    Margaretha VAN DEIJL, geboren op 10-01-1837 te Utrecht (gezindte: R.K.), overleden op 28-07-1914 te Utrecht op 77-jarige leeftijd, dochter van Anthonie VAN DEIJL (zie XIII.18) en Lucretia Elisabeth (Lucia) SIERSMA.
Gehuwd (1) op 38-jarige leeftijd op 13-01-1875 te Utrecht met Gerbert VAN VLIET, bouwman Montfoort, geboren circa 1837 te Woerden, zoon van Hendrik VAN VLIET en Maria Gijsberts SCHOONDERWOERD(T) (Marrichje).
Gehuwd (2) op 63-jarige leeftijd op 16-02-1900 te Maarssen met Jan SCHENKEL, geboren 1839 te Veldhuizen, zoon van Gerrit SCHENKEL en Willemeijntje VERHEIJ.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Lucia Elisabeth M. VAN VLIET (zie XV.61).

 
XV.61    Lucia Elisabeth M. VAN VLIET, geboren 1882 te Willeskoop, dochter van Gerbert VAN VLIET en Margaretha VAN DEIJL (zie XIV.41).
Gehuwd op 10-11-1899 met Johannes BAAS, geboren 1859 te Linschoten.
Uit dit huwelijk:
   1.  Antonius VAN VLIET, geboren circa 1899.

 
XIV.46    Thomas Franciscus VAN DEIJL, boom-en bloemenkweker, geboren op 31-12-1843 te Utrecht, zoon van Anthonie VAN DEIJL (zie XIII.18) en Lucretia Elisabeth (Lucia) SIERSMA.
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 17-05-1881 te Venlo met Francisca Huberta BELTJENS, geboren circa 1843, dochter van Hubert BELTJENS en Sibilla BRONNER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Sibilia Aloijsia VAN DEIJL, geboren op 03-08-1882 te Utrecht.

 
XIV.48    Wilhelmus VAN DEIJL, bloemenkweker, geboren op 26-06-1846 te Utrecht (gezindte: R.K.), overleden op 08-07-1904 te Utrecht op 58-jarige leeftijd. WEr was een testament op 16-6-1873 bij notaris Roelof van Meerlant in Utrecht.
Bij de memories van successie in 1880 ( film Utrecht 420 blz 846) is het vermogen van Anna Ashoff geschat op f 9572,80 baten min 5482,50 lasten is f 4090,48 plus vermeedering bij nadere memorien van f 101,04 9 dit is het erfdeel van schoonvader Antonie van Deijl).
Het huis met schuur en hooiberg, de moestuin en boomgaard en land kad.nrs A 6222 en A 6223 genaams " de pomp" in Abstede aan de Kapelstraat werden geschat op f 14000,-. Zoon van Anthonie VAN DEIJL (zie XIII.18) en Lucretia Elisabeth (Lucia) SIERSMA.
Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op 18-06-1873 te Utrecht met Anna ASHOFF, 20 jaar oud, geboren op 04-05-1853 te 's-Graveland, overleden op 10-11-1880 te Utrecht op 27-jarige leeftijd, dochter van Gerardus (Gerrit) ASHOFF, schoenmaker, en Anna ROSWEIJ (ROSERWEIJ).
Gehuwd (2) op 34-jarige leeftijd op 14-06-1881 (getuige(n): Johannes MAREE,oom van de bruidegom, Antonius VAN DEIJL, broer van de bruidegom en Johannes HEIJMERICKS, broer van de bruid.). Tweede huwelijk van Wilhelmus met Johanna Maria HEIJMERICKS, 29 jaar oud, geboren op 14-05-1852 te Wijk bij Duurstede, dochter van Johannes HEIJMERICKS en Agnes JONKMAN.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Lucia Elisabeth VAN DEIJL, geboren op 27-03-1874 te Utrecht, overleden op 12-10-1892 te Utrecht op 18-jarige leeftijd.
   2.  Anthonie VAN DEIJL (zie XV.64).
   3.  Anna Maria Alida VAN DEIJL (zie XV.67).

Uit het tweede huwelijk:
   4.  Wilhelmina Maria Agnes VAN DEIJL, geboren op 28-04-1884 te Utrecht, overleden op 14-07-1884 te Utrecht, 77 dagen oud.
   5.  Wilhelmus Johannes (Willem) VAN DEIJL, Metaalslijper, militair Geniekazerne Infanteriekazerne,Mineursl.,Utr.Utrecht West, geboren op 17-04-1886 te Utrecht, overleden op 09-02-1977 te Den Haag op 90-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 29-11-1911 te Utrecht met Anna Maria VAN DEN BEMT, 30 jaar oud, geboren op 22-01-1881 te Etten Leur, overleden op 30-06-1970 op 89-jarige leeftijd, dochter van Jan VAN DEN BEMT en Catharina ROOVERS, 10-1-1914 verhuisd naar Den Haag.
   6.  Agnes VAN DEIJL (zie XV.72).
   7.  Hendricus Franciscus VAN DEIJL, geboren 00-2-1892 te Utrecht, overleden op 09-05-1892 te Utrecht, ( Datum acte).
   8.  Nicolaas Richardus Josephus VAN DEIJL, Confiserie en chocolaterie zaak. Later kantoorbediende, geboren op 14-03-1895 te Utrecht, overleden op 02-10-1979 te Den Haag op 84-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 21-02-1922 met Wilhelmina Celenie Casparina BRIDIE, 24 jaar oud, geboren op 10-06-1897 te Arnhem, dochter van Franciscus Lodewijk BRIDIE en Johanna Catharina BRUGMAN.

 
XV.64    Anthonie VAN DEIJL, Bloemen en plantenkweker, geboren op 08-04-1876 te Utrecht, overleden op 09-11-1916 te Ameide op 40-jarige leeftijd, zoon van Wilhelmus VAN DEIJL (zie XIV.48) en Anna ASHOFF.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 19-08-1903 te Utrecht met Hendrica Catharina KOOT, 22 jaar oud, geboren op 19-11-1880 te Utrecht, overleden op 04-06-1911 te Utrecht op 30-jarige leeftijd, dochter van Michiel KOOT, Hovenier, melkboer, en Johanna DE GROOT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Wilhelmus Maria VAN DEIJL, Bloemengrossier en bloemist, geboren op 26-05-1904 te Kapelstr.99 a, Utrecht, overleden op 26-05-1947 te Valkenswaard op 43-jarige leeftijd. Op 23 mei 1905 zijn ze verhuisd naar Abstederdijk 333 te Utrecht.
Daar zijn Johanna en Anthonie (Ome Tonnie) geboren. Het huis Marksland genaamd, lag net buiten de grachtengordel.
In het begin van de negentiende eeuw was het gebied ten zuidoosten van Utrecht een hoveniersgebied (175 hoveniers) met boerderijen en tuinderijen waar groenten voor de stad werden gekweekt.
Daarnaast waren er landgoederen ( Amelisweerd, Rhijnauwen), villa's ( Oorsprong, Hogeland,Oudwijk ) en heerlijkheden ( Soestbergen, Kranenburg, Marksland, de Minstroom).
In 1930 wordt het terrein Marksland (89 are en 91 ca ) van het Stichts Asyl voor dieren aan de Markstraat aan de gemeente verkocht voor stadsuitbreiding.
Gehuwd 1935.
   2.  Johanna Catharina Maria VAN DEIJL, geboren op 19-07-1905 te Abstederdijk 333, Utrecht, overleden op 28-03-1919 te Weeshuis.St.Hieronymus,Maliesingel 77 te Utrecht op 13-jarige leeftijd. Overleden van heimwee op 13 jarige leeftijd. Zij had kinderverlamming.
   3.  Anthonie Joannes Josephus (Tonnie) VAN DEIJL, bloemist "Bloemsierkunst Oogenlust"te Hoensbroek, geboren op 02-03-1908 te Abstederdijk 333, Utrecht, overleden op 25-10-1987 te Nuth, Gem.Heerlen op 79-jarige leeftijd. Op 11 aug.1924 is Ome Tonnie uit het weeshuis Maliesingel 77, te Utrecht
ontslagen. Hij is toen gaan wonen bij een tante Cunera Adriana Maria, een
zusje van zijn moeder, die getrouwd was met Herndrikus Wilhelmus van Roosmalen.
Gehuwd voor de kerk op 30-jarige leeftijd in 1939 te Heerlen, gescheiden na 33 jaar huwelijk in 1972.

 
XV.67    Anna Maria Alida VAN DEIJL, geboren op 02-07-1878 te Utrecht, overleden op 08-11-1911 te Utrecht op 33-jarige leeftijd, dochter van Wilhelmus VAN DEIJL (zie XIV.48) en Anna ASHOFF.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 22-06-1905 te Utrecht, gehuwd voor de kerk op 28-07-1905 te Utrecht met Hendricus Bernardus KEMME, slager, geboren circa 1874 te Vinkeveen, overleden op 08-11-1912, zoon van Johannes Hendricus Josephus KEMME en Maria Elisabeth KEMME.
Uit dit huwelijk:
   1.  Joh.Hendricus Josephus KEMME, geboren in 1906 te Utrecht.
   2.  Willem Bernardus Antonius KEMME, geboren op 05-06-1907 te Utrecht, overleden op 02-08-1907 te Utrecht, 58 dagen oud.
   3.  Anthonius Wilhelm Alphonsus KEMME, geboren in 1908 te Utrecht.
   4.  Anna Maria Alida Wilhelmina KEMME, geboren in 1909 te Utrecht.

 
XV.72    Agnes VAN DEIJL, geboren op 05-05-1890 te Utrecht, dochter van Wilhelmus VAN DEIJL (zie XIV.48) en Johanna Maria HEIJMERICKS.
Samenwonend te 1e Hoogeweg 51 te Zeist. Samenwonend, niet getrouwd met Jos VERHOEVEN, geboren circa 1890.
Uit deze relatie:
   1.  Tini VERHOEVEN, frobelonderwijzeres, geboren 1915.

 
XIV.52    Elisabeth VAN DEIJL, geboren op 12-02-1849 te Utrecht (gezindte: R.K.), overleden op 28-04-1926 te Utrecht op 77-jarige leeftijd, dochter van Anthonie VAN DEIJL (zie XIII.18) en Lucretia Elisabeth (Lucia) SIERSMA.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 08-09-1875 te Utrecht met Hendrik DE BRUIJN, 28 jaar oud, bloemenkweker, geboren op 29-07-1847 te Utrecht, zoon van Petrus DE BRUIJN en Elisabeth JONGERIUS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Elisabeth Lucia DE BRUIJN, geboren circa 1878 te Utrecht.
Gehuwd op 09-07-1902 met Hendricus Gerardus VAN DER HOEK, geboren 1870 te Utrecht, zoon van Gerardus Albertus VAN DER HOEK en Maria Anna BEULEN.
   2.  Hendrikus Antonius DE BRUIJN, geboren circa 1879 te Utrecht.
Gehuwd op 02-11-1904 te Utrecht, gescheiden na 7 jaar huwelijk op 29-01-1912 te Utrecht van Daatje Maria KOOT, geboren circa 1883 te Utrecht, dochter van Antonie KOOT en Adriana Wijnanda SCHOONOORD.
   3.  Adriana Anthonia DE BRUIJN, geboren circa 1881 te Utrecht.
Gehuwd op 17-07-1913 te Utrecht met Jacobus Johannes ZWAANENVELD, geboren 1878 te Utrecht, zoon van Jacobus Johannes ZWAANENVELD en Sophia Maria VAN BAALEN.

 
XII.10    Franciscus VAN DEIJL, schoenmaker,boomkweker,hovenier,voerman, geboren op 06-07-1776 te Wittevrouwenkerk, Utrecht, overleden op 08-08-1831 te Utrecht op 55-jarige leeftijd, zoon van Thomas VAN DEIJL (zie XI.15) en Francina SLUIJCK.
Gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 24-04-1803 te Utrecht met Catharine Maria MAREE, 27 jaar oud, geboren op 04-03-1776, overleden op 09-01-1836 te Utrecht op 59-jarige leeftijd, dochter van Cornelis MAREE en Klara DE GROOT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Francisca VAN DEIJL (zie XIII.22).
   2.  Cornelis VAN DEIJL (zie XIII.23).
   3.  Jacobus VAN DEIJL (zie XIII.25).
   4.  Thomas VAN DEIJL, geboren op 28-05-1811 te Utrecht, gedoopt te Jerusalemsteeg, Utrecht.
   5.  Clara Cecilia VAN DEIJL, geboren op 22-11-1813 te Utrecht, gedoopt (R.K.) te Jerusalemsteeg, Utrecht, overleden op 06-01-1887 te Utrecht op 73-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op 26-08-1840 te Utrecht met Gregorius VAN BAKEL, 39 jaar oud, geboren op 11-07-1801 te Budel, zoon van Gerardus VAN BAKEL en Maria HOMPES.
Gehuwd (2) op 30-jarige leeftijd op 04-09-1844 te Utrecht. Clara was weduwe van Georgius van Bakel. Echtgenoot is Henricus Cornelis VISSER, knopenmaker, geboren circa 1820 te Breda, zoon van Martinus VISSER en Maria POUWELSEN.
   6.  Christina VAN DEIJL, geboren op 29-04-1816 te Utrecht, gedoopt (R.K.) te Jerusalemsteeg, Utrecht, overleden op 04-03-1818 te Utrecht op 1-jarige leeftijd.
   7.  Cecilia Christina VAN DEIJL, geboren op 30-12-1818 te Utrecht (gezindte: R.K.).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 21-09-1842 te Utrecht met Jean JANSEN, 30 jaar oud, tuinman, geboren op 29-09-1811 te Nijmegen, zoon van Jean JANSSEN SR. en Antoinette JANSSEN.
   8.  Christina VAN DEIJL, geboren 1819 te Utrecht.
Gehuwd op 21-09-1842 te Utrecht.
   9.  Wilhelmus VAN DEIJL (zie XIII.35).

 
XIII.22    Francisca VAN DEIJL, geboren op 02-10-1804 te Utrecht, gedoopt te Jerusalemsteeg, Utrecht, overleden op 23-02-1870 te Utrecht op 65-jarige leeftijd, dochter van Franciscus VAN DEIJL (zie XII.10) en Catharine Maria MAREE.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 03-08-1825 te Utrecht met Anthony GADILLA (GADELLA), 22 jaar oud, schilder, geboren op 29-05-1803 te Utrecht, zoon van Franciscus GADILLA (GADELLA) en Wilhelmina VAN DAM.
Uit dit huwelijk:
   1.  Catharina GADILLA (GADELLA), geboren 1833 te Bergewn op Zoom.
Gehuwd op 08-12-1858 te Utrecht met Theodorus HOESER, geboren 1833 te Nijmegen.

 
XIII.23    Cornelis VAN DEIJL, brievenbesteller, geboren op 03-04-1806 te Utrecht, gedoopt te Jerusalemsteeg, Utrecht, overleden op 13-04-1881 te Utrecht op 75-jarige leeftijd, zoon van Franciscus VAN DEIJL (zie XII.10) en Catharine Maria MAREE.
Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 14-12-1831 te R.K.Jerusalemsteeg te Utrecht met Johanna Wilhelmina DE BRUIJN, 22 jaar oud, geboren op 10-01-1809 te Utrecht, gedoopt (R.K.) op 13-01-1809 te Utrecht, overleden op 20-12-1882 te Utrecht op 73-jarige leeftijd, dochter van Piet de BRUIJN en Mijntje VAN ZUTPHEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Elisabeth Cornelia VAN DEIJL (zie XIV.57).
   2.  Clara VAN DEIJL, geboren op 22-07-1832 te Utrecht (gezindte: R.K.).
   3.  Cornelis VAN DEIJL (zie XIV.60).
   4.  Maria VAN DEIJL (zie XIV.62).
   5.  Petrus Franciscus VAN DEIJL, Brugwachter, geboren op 16-03-1840 te Utrecht (gezindte: R.K.), overleden op 07-05-1884 te Utrecht op 44-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 40-jarige leeftijd op 09-06-1880 te Utrecht met Anna Christina FLEKKEN, geboren circa 1840, gedoopt te Uden, overleden op 03-01-1921 te Utrecht. Weduwe van Johann Joseph KALB, dochter van Jan KALB en Chistina Elisabeth ROOSEN Dochter van Jan FLEKKEN en Elisabeth ROOSEN.
   6.  Franciscus VAN DEIJL (zie XIV.65).
   7.  Catharina Maria VAN DEIJL (zie XIV.68).
   8.  Johanna Maria VAN DEIJL (zie XIV.69).
   9.  Hendrica Maria VAN DEIJL, geboren op 06-12-1852 te Utrecht (gezindte: R.K.), overleden op 17-01-1856 te Utrecht op 3-jarige leeftijd.

 
XIV.57    Elisabeth Cornelia VAN DEIJL, geboren circa 1829 te Utrecht (gezindte: R.K.), overleden op 30-06-1870 te Utrecht, dochter van Cornelis VAN DEIJL (zie XIII.23) en Johanna Wilhelmina DE BRUIJN.
Gehuwd (1) op 09-06-1858 te Utrecht met Cornelis (Pieter) VAN ZWIETEN, schipper, gedoopt circa 1810 te Vinkeveen, overleden circa 1862, zoon van Pieter VAN ZWIETEN SR. en Delia VAN REEKEN.
Gehuwd (2) op 25-05-1864 te Utrecht met Willem VAN KOUWE, schipper, gedoopt circa 1836 te Maarsseveen, zoon van Walterus VAN KOUWE en Neeltje DE HEUS.
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Neeltje VAN KOUWE, geboren 1865 te Utrecht.
Gehuwd op 02-11-1887 te Utrecht met Cornelis ZAAL, geboren 1865 te Vinkeveen en Waverveen.

 
XIV.60    Cornelis VAN DEIJL, Smid en schippersknecht, geboren op 06-11-1834 te Utrecht, zoon van Cornelis VAN DEIJL (zie XIII.23) en Johanna Wilhelmina DE BRUIJN.
Gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 27-01-1864 met Aaltje BEST, 26 jaar oud, dienstmeid, geboren op 05-06-1837 te Elburg, dochter van Hendrik Jan BEST en Hendrikje ZOET ?
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrica VAN DEIJL (VAN DIJL: RIJK) (zie XV.85).
   2.  Wilhelmus VAN DEIJL (zie XV.87).
   3.  Hendrick Johannes VAN DEIJL (zie XV.89).

 
XV.85    Hendrica VAN DEIJL (VAN DIJL: RIJK), geboren op 11-04-1864 te Utrecht. Gescheiden van Philippus Johannes de Vries, dochter van Cornelis VAN DEIJL (zie XIV.60) en Aaltje BEST.
Gehuwd (1) op 20-jarige leeftijd op 08-04-1885 te Utrecht, gescheiden na 3 jaar huwelijk op 29-03-1889 te Utrecht van Philippus Johannes DE VRIES, schoenmaker, geboren circa 1860, zoon van Philippus de VRIES en Clasina TOLLENAAR.
Gehuwd (2) op 26-jarige leeftijd op 30-07-1890 te Utrecht met Hendrikus BEST, timmerman, geboren circa 1868 te Elburg, zoon van Teunis BEST en Hendrika VAN DEN BRINK.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Aaltje Hendrika DE VRIES, geboren op 27-08-1883 te Utrecht.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 30-04-1919 te Utrecht met Gerrit VAN VEENENDAAL, geboren 1893 te Amerongen.
   2.  Phillippus Johannes DE VRIES, geboren 1885 te Utrecht.

Uit het tweede huwelijk:
   3.  Hendrik Jan BEST, bakker, schilder, geboren op 23-04-1895.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 25-04-1917 te Utrecht met Maria Elisabeth Petronella VAN DEIJL, 20 jaar oud, geboren op 16-09-1896 te Amsterdam, dochter van Wilhelmus VAN DEIJL (zie XV.87) en Maria Elisabeth Petronella PAULY.
   4.  Daniel Lasmbertus BEST, geboren 1897 te Utrecht.
Gehuwd op 10-05-1916 te Utrecht met Gerritje BROEKHUIZEN, geboren 1899 te Elburg.

 
XV.87    Wilhelmus VAN DEIJL, Arbeider, geboren op 25-06-1870 te Hedel, overleden op 16-02-1900 te Den BOsch op 29-jarige leeftijd, zoon van Cornelis VAN DEIJL (zie XIV.60) en Aaltje BEST.
Gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 09-05-1894 te Amsterdam met Maria Elisabeth Petronella PAULY, 30 jaar oud, geboren op 24-02-1864 te Maastricht.
Uit dit huwelijk:
   1.  Wilhelmus VAN DEIJL, geboren op 15-02-1892 te Watergraafsmeer, overleden op 25-01-1950 op 57-jarige leeftijd.
Gehuwd met Anette SNEL, geboren circa 1892, dochter van Petrus Hubertus SNEL en Maria Josephina Rosa DEKKERS.
   2.  Albertus VAN DEIJL, Mijnwerker en ambtenaar, geboren op 19-01-1895 te Hooglandschesteeg 2,Urecht, gedoopt op 21-01-1895 te Utrecht, overleden op 09-06-1969 te Maastricht op 74-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 19-07-1916 met Anna JALHAIJ, 20 jaar oud, geboren op 19-05-1896 te Maastricht, overleden op 27-04-1981 te Maastricht op 84-jarige leeftijd, dochter van Joseph ALHAIJ en Maria Cornelia MARES.
   3.  Maria Elisabeth Petronella VAN DEIJL, geboren op 16-09-1896 te Amsterdam.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 25-04-1917 te Utrecht met Hendrik Jan BEST, 22 jaar oud, bakker, schilder, geboren op 23-04-1895, zoon van Hendrikus BEST, timmerman, en Hendrica VAN DEIJL (VAN DIJL: RIJK) (zie XV.85).

 
XV.89    Hendrick Johannes VAN DEIJL, geboren op 04-11-1873, overleden circa 1910 te Amsterdam, zoon van Cornelis VAN DEIJL (zie XIV.60) en Aaltje BEST.
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 04-12-1895 te Utrecht, gescheiden na 6 jaar huwelijk op 30-05-1902 te Amsterdam van Anna Cornelia Maria BOURBIJN, geboren 1868 te Delft, dochter van Johannes BOURBIJN en Cornelia Elisabeth MIKKERS.
Gehuwd (2) op 34-jarige leeftijd op 07-11-1907 te Amsterdam met Maria Petronella MULLER, geboren circa 1873 te Amsterdam.
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Frederik Leopold VAN DEIJL, Procuratiehouder, geboren in 1909 te Amsterdam.
Gehuwd voor de kerk (1) op 66-jarige leeftijd in 1976 te Vught.
Gehuwd (2).

 
XIV.62    Maria VAN DEIJL, geboren op 12-04-1838 te Utrecht. Zij heeft 2 kinderen.Hendrik geboren 19-1-1869 en Johanna geboren 2-10-1867 te Utrecht. Dochter van Cornelis VAN DEIJL (zie XIII.23) en Johanna Wilhelmina DE BRUIJN.
Kinderen:
   1.  Johanna VAN DEIJL, geboren op 02-10-1867 te Utrecht.
   2.  Hendrick VAN DEIJL, geboren op 19-01-1869 te Utrecht.

 
XIV.65    Franciscus VAN DEIJL, arbeider in loodwitfabriek, geboren op 11-06-1844 te Utrecht, zoon van Cornelis VAN DEIJL (zie XIII.23) en Johanna Wilhelmina DE BRUIJN.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 02-02-1876 te Utrecht met Johanna DIJKMAN, geboren circa 1851 te Maartensdijk, dochter van Ludolf DIJKMAN en Helena VAN DEN BERG.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna VAN DEIJL, geboren 1881 te Amsterdam.
Gehuwd op 24-06-1903 te Amsterdam met Gijsbertus Petrus VAN OOIJEN, smid, geboren 1881 te Utrecht, zoon van Hendrik Willem VAN OOIJEN en Agatha Anna Johanna VAN DIJK.
   2.  NN Everadus VAN DEIJL, werkloos (1903), geboren op 19-01-1888 te Utrecht.
   3.  Franciscus VAN DEIJL, smid, geboren 1890 te Maartensdijk.
Gehuwd op 15-09-1915 te Utrecht met Cornelia UDO, geboren circa 1893, dochter van Hendrikus Cornelis UDO en Elisabeth Johanna SIMONS.
   4.  NN VAN DEIJL, Smid, geboren op 16-01-1890.

 
XIV.68    Catharina Maria VAN DEIJL, geboren op 26-07-1847 te Utrecht, dochter van Cornelis VAN DEIJL (zie XIII.23) en Johanna Wilhelmina DE BRUIJN.
Gehuwd circa 1870 met Hermanus HUIJBENS, geboren circa 1840.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis HUIJBENS, geboren 1881 te Den Haag.
Gehuwd op 22-11-1907 te Montfoort met Johanna Cornelia KRAAN, geboren 1880 te Montfoort, dochter van Arie KRAAN en Aaltje HULSHOF.
   2.  Hermanus Arnoldus HUIJBENS, geboren 1885 te Utrecht.
Gehuwd op 06-04-1910 te Utrecht met Cornelia Wilhelmina WERNER, geboren 1888 te Utrecht, dochter van Cornelis WERNER en Anthonia Johanna VAN ZWOL.

 
XIV.69    Johanna Maria VAN DEIJL, geboren op 07-05-1850 te Utrecht. Kinderen van Johanna Wilhelmina.
Cornelis geboren 25-1-1870 te Utrecht
Jan geboren 6-8-1872 te Utrecht en overleden 24-3-1873 te Utrecht. Dochter van Cornelis VAN DEIJL (zie XIII.23) en Johanna Wilhelmina DE BRUIJN.
Kinderen:
   1.  Cornelis VAN DEIJL, geboren op 25-01-1870 te Utrecht.
   2.  Jan VAN DEIJL, geboren op 06-08-1872 te Utrecht, overleden op 24-03-1873 te Utrecht, 230 dagen oud.

 
XIII.25    Jacobus VAN DEIJL, Flankeur bij de 5e afdeeling Nationale Infanterie te Utrecht.Hovenier, geboren op 12-10-1808 te Utrecht, gedoopt (R.K.) te Jerusalemsteeg, Utrecht, overleden op 29-05-1881 te Utrecht op 72-jarige leeftijd, zoon van Franciscus VAN DEIJL (zie XII.10) en Catharine Maria MAREE.
Gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 14-12-1831 te Utrecht met Helena VAN DE AKKER, geboren 1811 te Bunnik, overleden op 19-01-1884 te Utrecht, dochter van Pieter VAN DEN AKKER en Johanna VERKUIJL.
Uit dit huwelijk:
   1.  Catharina VAN DEIJL, geboren op 21-07-1838 te Utrecht, overleden voor 1842.
   2.  Jacobus VAN DEIJL (zie XIV.72).
   3.  Catharina VAN DEIJL (zie XIV.77).
   4.  Franciscus VAN DEIJL, geboren 1845 te Utrecht.
Gehuwd op 02-02-1876 te Utrecht.
   5.  Johannes VAN DEIJL (zie XIV.80).

 
XIV.72    Jacobus VAN DEIJL, Hovenier,daggelder, geboren op 07-11-1839 te Utrecht, zoon van Jacobus VAN DEIJL (zie XIII.25) en Helena VAN DE AKKER.
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 18-05-1864 te Utrecht met Barbara DE KRUYF(CRUIJFF), 24 jaar oud, geboren op 28-10-1839 te Utrecht, dochter van Christophorus DE KRUYF( CRUIJFF) en Gerrigje VAN DE MANDEN.
Gehuwd (2) op 39-jarige leeftijd op 22-10-1879 te Utrecht met Clasina VELTHUIJSEN, geboren circa 1846 te Utrecht, dochter van Gerardus VELTHUIJSEN en Jannigje VAN WENSEN.
Gehuwd (3) op 48-jarige leeftijd op 16-11-1887 te Utrecht met Maria Johanna VAN DORT, gedoopt 1836 te Utrecht, weduwe van Arie VAN OOSTEN. Dochter van Adrianus VAN DORT en Maria VAN WIERST.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Helena VAN DEIJL (zie XV.107).
   2.  Christoffel VAN DEIJL, geboren 1868 te Utrecht.
Gehuwd op 08-02-1906 te Renkum met Wilhelmina BODT, geboren 1871 te Arnhem, dochter van Rudolph BODT en Antonia HULMAN.

 
XV.107    Helena VAN DEIJL, geboren circa 1866 te Utrecht, dochter van Jacobus VAN DEIJL (zie XIV.72) en Barbara DE KRUYF(CRUIJFF).
Gehuwd op 14-09-1887 te Utrecht met Adrianus HIJNEN, bleeker, geboren circa 1866 te Achttienhoven, zoon van Arend HIJNEN en Cornelia SCHUURMAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Helena HIJNEN, geboren op 08-05-1887 te Utrecht.

 
XIV.77    Catharina VAN DEIJL, geboren op 12-01-1842 te Utrecht, overleden op 07-08-1930 te Utrecht op 88-jarige leeftijd, dochter van Jacobus VAN DEIJL (zie XIII.25) en Helena VAN DE AKKER.
Gehuwd voor de kerk (1) op 26-jarige leeftijd op 11-04-1868 te Utrecht met Antoni VAN HEUSDEN, geboren circa 1842 te Zevenhoven.
Gehuwd (2) op 27-jarige leeftijd op 17-11-1869 te Utrecht met Everardus BONGENAAR (Evert), spoorbeambte, geboren 1847 te Utrecht, zoon van Everardus BONGENAAR en Neeltje VERKROOST.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Jansje VAN HEUSDEN, geboren 1867 te Nieuwkoop.
Gehuwd op 11-12-1891 te Wilnis met Jacob MEERLO, geboren 1860 te Nieuwkoop, zoon van Cornelis MEERLO en Cornelia LAGERMAN.

Uit het tweede huwelijk:
   2.  Everardus Jacobus BONGENAAR, geboren 1872 te Utrecht.
Gehuwd op 29-05-1901 te Utrecht met Geertruida Johanna Anthonia COLMBIJN, geboren 1875 te Utrecht, dochter van Cornelis Theodorus COLMBIJN en Hendrica Maria MARTENS.
   3.  Jacobus Johannes BONGENAAR, geboren 1873 te Utrecht.
Gehuwd op 23-11-1898 te Utrecht met Hendrikje Bernardus DIRKSE, geboren 1875 te Utrecht, dochter van Frederik DIRKSE en Maria Margaretha ZWAAK.
   4.  Franciscus Johannes BONGENAAR, geboren 1881 te Utrecht.
Gehuwd op 27-04-1910 te Utrecht met Hendrica Gerardina COLMBIJN, geboren 1878 te Utrecht, dochter van Cornelis Theodorus COLMBIJN en Hendrica Maria MARTENS.

 
XIV.80    Johannes VAN DEIJL, hovenier, geboren op 25-05-1850 te Utrecht, overleden op 16-11-1912 te Utrecht op 62-jarige leeftijd, zoon van Jacobus VAN DEIJL (zie XIII.25) en Helena VAN DE AKKER.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 05-07-1876 te Utrecht met Maria VAN VEENENDAAL, geboren circa 1851 te Maartensdijk, dochter van Gijsbertus VAN VEENENDAAL en Petronella VAN KALKEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Helena VAN DEIJL, geboren circa 1877 te Maartensdijk.
Gehuwd op 25-07-1900 te Utrecht met Hendrik KRONENBURG, molenaar, geboren circa 1876, zoon van Gerrit KRONENBURG en Maria POMPIES.

 
XIII.35    Wilhelmus VAN DEIJL, schoenmaker en oppasser, geboren op 26-02-1821 te Utrecht, gedoopt (R.K.) te Jerusalemstteg, Utrecht, overleden op 02-03-1877 te Utrecht op 56-jarige leeftijd. Nadat moeder is overleden is Willem op 15 jarige leeftijd in een weeshuis opgenomen. Zoon van Franciscus VAN DEIJL (zie XII.10) en Catharine Maria MAREE.
Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 09-09-1846 met Jacoba TAATS, geboren circa 1826 te Amersfoort (gezindte: Gereformeerd), overleden op 08-04-1914, dochter van Paulus TAATS en Willemijntje VAN EE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Wilhelmus Franciscus Willem VAN DEIJL, geboren op 05-04-1848 te Utrecht.
   2.  Paulus Adrianus VAN DEIJL (zie XIV.83).
   3.  Franciscus Wilhelmus VAN DEIJL (zie XIV.85).
   4.  Hendricus Willibrordus VAN DEIJL, geboren op 07-10-1855 te Utrecht.
   5.  Hendricus Jacobus VAN DEIJL, geboren ..-12-1857 te Utrecht. Ongehuwd.
   6.  Wilhelmina Simona VAN DEIJL, geboren op 03-09-1860 te Utrecht, overleden op 11-06-1935 op 74-jarige leeftijd, (actedatum).
   7.  Cornelis Boudewijn VAN DEIJL (zie XIV.90).
   8.  Anthonius Jacobus VAN DEIJL (zie XIV.92).
   9.  Jacobus VAN DEIJL (zie XIV.94).

 
XIV.83    Paulus Adrianus VAN DEIJL, zeeman, geboren op 28-05-1850 te Utrecht (gezindte: R.K.), overleden op 12-05-1894 te Velzen op 43-jarige leeftijd. Hij verdrinkt bij het vissen in zee bij Velzen. Begraven op 17-05-1894 te Amsterdam. Hendrik Wilhelmus ( nu woonachtig te Best) de kleinzoon kan zich nog herinneren, dat na de verdrinking van opa, opoe plotsklaps er alleen voor kwam te staan. Paulus is verhuisd van Utrecht naar Amsterdam.
Hier was meer werk te verkrijgen.
Hij heeft als stoker gewerkt bij de Suikerfabriek.
Het zevende kind moest nog geboren worden. In die tijd bestond nog geen weduwevoorziening. Men moest toen zelf rond zien te komen.
Met zeven kinderen woonden men en sliep men in een grtoot vertrek.
Aan weerszijden van dit vertrek bevonden zich 2 grote bedsteden, 2 hoog boven elkaar.
Aan de straatzijde bevond een soort koekoek ( verhoging) waar men o.a. scherp zand verkocht.
Ook werd er heet water gekookt, die men verkocht. De vrouwen die zich hier mee bezig hielden noemden men " water-en vuurvrouwen".
In die tijd bestond nog geen elektriciteit. Later kreeg men het iets beter, toen Tante Anna ( 90 jaar oud geworden) kwam helpen en men ook ging strijken om de kost te kunnen verdienen. Zoon van Wilhelmus VAN DEIJL (zie XIII.35) en Jacoba TAATS.
Gehuwd voor de kerk op 30-jarige leeftijd op 01-09-1880 te Schoonoord (H.Dominicuskerk) met Johanna PIETERS, 26 jaar oud, geboren op 15-01-1854 te Steenwijksmoer, overleden op 26-07-1941 te Amsterdam op 87-jarige leeftijd, begraven op 30-07-1941 te St.Barbarakerk,Amsterdam, dochter van Johanna Franciskus PIETERS en Johanna SOPPE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendricus Wilhelmus VAN DEIJL, geboren op 18-09-1881 te Amsterdam, overleden op 15-12-1886 te Amsterdam op 5-jarige leeftijd.
   2.  Johanna Louise VAN DEIJL, geboren op 12-05-1883 te Amsterdam, overleden op 14-10-1985 op 102-jarige leeftijd. Ongehuwd. Zij is 102 jaar oud geworden.
   3.  Jacoba Wilhelmina VAN DEIJL, geboren op 12-11-1884 te Amsterdam, overleden op 31-10-1985 te Haarlem op 100-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 05-06-1907 te Haarlemmerliede met Gijsbertus VAN LIESHOUT, 24 jaar oud, geboren op 12-05-1883 te Haarlemmerliede ( Houtrakpolder), overleden op 02-02-1967 te Haarlem. op 83-jarige leeftijd.
   4.  Hendricus Wilhelmus VAN DEIJL, typograaf, N.V.Drukkerij de Tijd, Amsterdam. Geboren op 04-12-1887 te Amsterdam. Overleden op 16-08-1958 te Amsterdam op 70-jarige leeftijd. De vader van Henk in Best.
Gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 26-04-1917 te Amsterdam met Adeleide Maria JANSEN, 26 jaar oud, geboren op 14-09-1890 te Amsterdam, overleden op 31-03-1965 te Amsterdam op 74-jarige leeftijd.
   5.  Paulus Jacobus VAN DEIJL, geboren op 14-10-1889 te Amsterdam, overleden op 08-07-1985 te Amsterdam op 95-jarige leeftijd. Ongehuwd
.
   6.  Wilhelmus Franciscus VAN DEIJL, geboren op 17-01-1892 te Amsterdam, overleden op 31-10-1985 te Amsterdam op 93-jarige leeftijd. Ongehuwd.
   7.  Paulina Adriana VAN DEIJL, geboren op 05-07-1894 te Amsterdam, gedoopt op 05-07-1894 te Amsterdam, overleden op 06-02-1957 te Amsterdam. op 62-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 28-04-1921 (H.Ignatius "de Zaaier") met Bernardus Josephus DUIVELSHOFF, 29 jaar oud, geboren op 04-04-1892 te Amsterdam, overleden op 02-04-1970 te Amsterdam op 77-jarige leeftijd.

 
XIV.85    Franciscus Wilhelmus VAN DEIJL, schilder, geboren op 08-02-1853 te Utrecht, overleden op 03-01-1891 te Utrecht op 37-jarige leeftijd, zoon van Wilhelmus VAN DEIJL (zie XIII.35) en Jacoba TAATS.
Gehuwd 1878 te Willeskop met Hendrika Agnes AARTSEN, geboren circa 1850 te Herwijnen, overleden op 05-07-1883 te Utrecht, dochter van Sebastianus Cornelis AARTSEN en Agnes (Antje) POST.
Uit dit huwelijk:
   1.  Wilhelmus Cornelis van DEIJL, gedoopt op 03-04-1879 te Onze Lieve Vrouwekerk,Utr.
   2.  Agnes Maria VAN DEIJL, geboren 00-04-1881 te Utrecht, overleden op 25-04-1883 te Utrecht.
   3.  Cornelia Maria VAN DEIJL, geboren 00-04-1883 te Utrecht, overleden op 21-08-1883 te Utrecht.

 
XIV.90    Cornelis Boudewijn VAN DEIJL, geboren op 16-05-1863 te Utrecht, overleden op 13-12-1924 te Utrecht op 61-jarige leeftijd, zoon van Wilhelmus VAN DEIJL (zie XIII.35) en Jacoba TAATS.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 15-08-1888 te Utrecht met Nizina Petronella BALJET, geboren circa 1863 te Utrecht, overleden op 16-06-1943 te J.D.v.d.Waalstr. 4 bis, Utr. Advertentie krant van Nico van Deijl
, dochter van Gerardus BALJET en Anna BOTSCHROEVER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Wilhelmus Gerardus Cornelis (Willem) VAN DEIJL, geboren op 26-07-1889 te Utrecht.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 17-12-1913 te Utrecht met Janna Anthonia VLAANDEREN, 23 jaar oud, geboren op 07-04-1890 te Utrecht, dochter van Jan VLAANDEREN en Gezina WERMINK.
   2.  Gerardus Hendrikus VAN DEIJL, opzichter, geboren op 03-09-1890 te Utrecht.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 13-09-1916 te Utrecht met Guurtje Johanna VAN EIJK, geboren circa 1890, dochter van Willem VAN EIJK en Jansje VAN BRINK.
   3.  Cornelis Franciscus Hendrikus VAN DEIJL, geboren op 31-05-1892 te Utrecht.
   4.  Johannes Jacobus VAN DEIJL, geboren 00-12-1893 te Utrecht, overleden op 14-02-1895 te Utrecht.
   5.  Franciscus Paulus Hendrikus VAN DEIJL, Typograaf, geboren op 01-07-1895 te Utrecht, overleden Circa 1985. Echtscheiding 13-8-1936.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 07-08-1918 te Utrecht, gescheiden na 17 jaar huwelijk in 1936 te na vonnis ingeschreven in Utrecht op 13 aug.1936 van Wilhelmina DROST, geboren circa 1897 te Kockengen, dochter van Gerrit DROST en Huiberdina Maria BLANKESTIJN.
   6.  Anna Jacoba VAN DEIJL, geboren circa 1897 te Utrecht.
Gehuwd op 16-08-1922 te Utrecht met Karel Martinus MEIJER, geboren circa 1896 te Amersfoort, zoon van Johannes Hendrikus MEIJER en Lubberdina (Rubberdina) VAN DIFFELEN (VAN DUFFELEN).
   7.  Johan Jacobus VAN DEIJL, geboren op 01-03-1898 te Utrecht.

 
XIV.92    Anthonius Jacobus VAN DEIJL, treinsmid, geboren op 22-06-1865 te Utrecht, zoon van Wilhelmus VAN DEIJL (zie XIII.35) en Jacoba TAATS.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 06-10-1886 te Utrecht met Johanna Anthonia Wilhelmina JACOBS, geboren circa 1862 te Utrecht, dochter van Antonie JACOBS en Jansje JANSEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes Jacobus VAN DEIJL, geboren 00-11-1886 te Utrecht, overleden op 26-12-1886 te Utrecht.
   2.  Johanna Anthonia VAN DEIJL, Koopvrouw, geboren 1890 te Utrecht. Getr. met Jacobus alexander BRANDES.
   3.  Clasina Wilhelmina VAN DEIJL, geboren op 12-08-1892 te Hilversum.
   4.  Paulus Wilhelmus VAN DEIJL, geboren op 06-12-1894 te Hilversum.
   5.  Clasina Paulina VAN DEIJL, geboren op 01-02-1897 te Hilversum.
   6.  Anthonia Wilhelmina VAN DEIJL, geboren op 06-03-1899 te Hilversum.
   7.  Wilhelmus VAN DEIJL, geboren in 1902 te Hilversum. Is in 1920 en 1924 op Ellis Island in Amerika aangekomen.

 
XIV.94    Jacobus VAN DEIJL, metaalbewerker en koetsier, geboren op 25-05-1868 te Utrecht, overleden op 21-08-1928 te Utrecht op 60-jarige leeftijd, zoon van Wilhelmus VAN DEIJL (zie XIII.35) en Jacoba TAATS.
Gehuwd voor de kerk (1) op 26-jarige leeftijd op 13-06-1894 te Utrecht met Nizina Petronella BALJET, geboren circa 1863 te Utrecht, overleden op 16-06-1943 te J.D.v.d.Waalstr. 4 bis, Utr. Advertentie krant van Nico van Deijl
, dochter van Gerardus BALJET en Anna BOTSCHROEVER.
Gehuwd (2) op 26-jarige leeftijd op 13-06-1894 te Utrecht met Margaretha BALJET, geboren circa 1869 te Utrecht, dochter van Gerardus BALJET en Anna BOTSCHROEVER.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Anna VAN DEIJL, geboren op 23-03-1895.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 21-09-1921 te Utrecht met Theodorus Gerardus ROSIER, geboren circa 1896 te Utrecht, zoon van Tjeerd ROSIER en Geertruida Johanna VAN VREESWIJK.
   2.  Wilhelmus VAN DEIJL, typograaf, geboren op 22-05-1896 te Zeist, overleden op 14-01-1972 op 75-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 01-07-1925 met Sophie Henriette Elisabeth SCHUETTE, 25 jaar oud, geboren op 05-09-1899 te Ermelo, dochter van Friedrich August Ernst SCHUETTE en Anna Sophia Henrica HOUWINK.
   3.  Jacoba VAN DEIJL, geboren op 26-07-1898.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 23-07-1919 te Utrecht met Johannes WINTERS, geboren circa 1888 te Utrecht, zoon van Franciscus WINTERS en Christina Antoinetta GODART.
   4.  Nizina VAN DEIJL, geboren op 13-05-1902, overleden op 14-11-1902, 185 dagen oud.
   5.  Nizina VAN DEIJL, geboren op 11-11-1903, overleden circa 1951.
   6.  Cornelia VAN DEIJL, geboren in 1906.
   7.  Margaretha VAN DEIJL, geboren in 1909.

 
XI.18    Jannichje (Jannetje) VAN DEIJL (Johanna), geboren op 05-02-1737 te Utrecht (gezindte: R.K.), overleden op 05-04-1780 te Utrecht op 43-jarige leeftijd, begraven op 05-04-1780 te Utrecht, dochter van Andries Willemsoon VAN DEIJL (zie X.5) en Antonia VAN ELSENDOORN (Teuntje).
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 19-04-1755 te Utrecht met Dirck Hendricksz KLAERENBEEK, geboren circa 1735.
Uit dit huwelijk:
   1.  Anthony KLAERENBEEK, geboren op 25-03-1761 te Utrecht (gezindte: R.K.).

 
X.11    Willem Willemsz VAN DEIJL, geboren op 11-09-1697, overleden op 29-12-1736 op 39-jarige leeftijd, zoon van Willem Andriesz VAN DEIJL (zie IX.11) en Aletta Theunis VERSCHUUR (Aeltje).
Gehuwd (1) circa 1720 met Jannigje VAN WERCKHOVEN, geboren circa 1700, dochter van Jan VAN WERCKHOVEN.
Gehuwd (2) 1740 met Gerrit VAN DE WURFF (VAN DE WUERFF), geboren circa 1710.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Rachildus (Roekje) VAN DEIJL, geboren 00-12-1723.
   2.  Johanna VAN DEIJL, geboren op 26-08-1725 te Utrecht, overleden < 1735.
   3.  Cornelis VAN DEIJL, geboren op 09-10-1728.
   4.  Richardus VAN DEIJL, geboren op 12-09-1731.
   5.  Johanna VAN DEIJL, geboren op 24-04-1735.

Kinderen:
   6.  Kind Willem Willemsz VAN DEIJL (DEL), geboren circa 1714 te Utrecht, begraven op 16-06-1715 te Utrecht. Kinds van Willem VAN DEIJL.
   7.  Kind Willem Willemsz VAN DEIJL, geboren circa 1727 te Utrecht, begraven op 02-04-1731 te Utrecht.
   8.  Kind Willem Willemsz VAN DEIJL, geboren circa 1728 te Utrecht, begraven op 21-02-1731 te Utrecht.
   9.  Kind Willem Willemsz VAN DEIJL, geboren circa 1729 te Utrecht, begraven op 11-03-1731 te Utrecht.

 
VI.5    Ijsbrant Willemsz. VAN DEIJL, geboren circa 1535 te Utrecht, zoon van Willem Jansz VAN DEIJL (zie V.12) en Heijlwich NN.
Gehuwd voor de kerk (1) circa 1577 met Anthonis ROELOFSZ, geboren Circa 1540 te Utrecht.
Gehuwd (2) 1580-1585 te Utrecht met Stijntgen NN, geboren circa 1540 te Utrecht.
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Hendrick Brantz. VAN DEIJL (zie VII.5).

 
VII.5    Hendrick Brantz. VAN DEIJL, mandenmaker, geboren circa 1590 te Utrecht. Getr. met Geertgen Jans VAN SONNENS, weduwe van Hendrick VAN ASCH
Ook genoemd als: Mariken Jans VAN SONS, zoon van Ijsbrant Willemsz. VAN DEIJL (zie VI.5) en Stijntgen NN.
Gehuwd (1) < 1606 te Utrecht met Geertgen Jan VAN SONNENS, geboren circa 1570. Weduwe van Hendrick VAN ASCH. Willem en Cornelis Hendrick VAN ASCH zijn zonen. Gegevens uit [ UA Transporten en plechten. boek 145, testament 19-11-1606]
.
Gehuwd (2) op 20-09-1607 te Utrecht met Lijntgen Jansdr. STAMPROY, geboren circa 1590 te Utrecht. Getr. met Henrick Brants VAN DEIJL.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Jan Hendrickz VAN DEIJL (zie VIII.13).

 
VIII.13    Jan Hendrickz VAN DEIJL, geboren circa 1610. Getr. met Jenneken TEUNIS (2019), zoon van Hendrick Brantz. VAN DEIJL (zie VII.5) en Geertgen Jan VAN SONNENS.
Gehuwd circa 1640 met Jenneken TEUNIS, geboren circa 1590. Vrouw van Jan Hendricksz VAN DEIJL (2019).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrick Jansz VAN DEIJL (zie IX.13).
   2.  Cornelis Jansz VAN DEIJL (zie IX.17).
   3.  Emont Jansz VAN DEIJL (zie IX.19).
   4.  Jan Jansz VAN DEIJL (zie IX.21).

 
IX.13    Hendrick Jansz VAN DEIJL, geboren op 26-11-1639 te Gorinchem, zoon van Jan Hendrickz VAN DEIJL (zie VIII.13) en Jenneken TEUNIS.
Gehuwd (1) circa 1675 met Lijsbeth CLAES, geboren circa 1640, overleden voor 1684. Trouwt met Hendrik Jansz VAN DEIJL (2021).
Gehuwd (2) circa 1683 met Aeltje JANS, geboren circa 1645, overleden voor 1692. Getrouwd met Hendrik Jansz VAN DEIJL( 2021) , tweede vrouw Gehuwd (3) circa 1690 met Sara MULHUIJSER, geboren circa 1650. Trouwt met Hendrick Jansz VAN DEIJL (2021), derde vrouw.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Anna VAN DEIJL, geboren op 24-10-1677 te Amsterdam.

Uit het tweede huwelijk:
   2.  Jan Hendricksz VAN DEIJL, geboren op 12-03-1684 te Amsterdam.
   3.  Emont Hendricksz VAN DEIJL, geboren op 12-03-1686 te Amsterdam.

Uit het derde huwelijk:
   4.  Maria Hendrickdr VAN DEIJL, geboren op 27-07-1692 te Amsterdam.
   5.  Johannes Hendricksz VAN DEIJL, geboren op 21-01-1694 te Amsterdam.
   6.  Annetje VAN DEIJL, geboren op 19-04-1699 te Amsterdam.

 
IX.17    Cornelis Jansz VAN DEIJL, geboren circa 1642 te Gorinchem, zoon van Jan Hendrickz VAN DEIJL (zie VIII.13) en Jenneken TEUNIS.
Kind:
   1.  Heddewich VAN DEIJL, geboren op 12-08-1672 te Gorichem, dochter van Lijntje JANS.

 
IX.19    Emont Jansz VAN DEIJL, geboren op 30-12-1643 te Gorichem, zoon van Jan Hendrickz VAN DEIJL (zie VIII.13) en Jenneken TEUNIS.
Kinderen:
   1.  Jan Eemontsz VAN DEIJL, geboren op 20-01-1669 te Gorinchem, zoon van Susanna JANS.
   2.  Anneke VAN DEIJL, geboren op 26-01-1670 te Gorinchem, dochter van Susanna JANS.
   3.  Eemond Eemondsz VAN DEIJL, geboren op 02-09-1672 te Gorinchem, zoon van Susanna JANS.

 
IX.21    Jan Jansz VAN DEIJL, geboren op 07-05-1649 te Gorinchem, zoon van Jan Hendrickz VAN DEIJL (zie VIII.13) en Jenneken TEUNIS.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 27-12-1673 te Gorinchem met Jacomijntje Jans OOSTBAAN, geboren circa 1650 te Gorinchem.
Uit dit huwelijk:
   1.  Grietie VAN DEIJL, geboren op 15-03-1675 te Gorinchem.
   2.  Johannes Jans VAN DEIJL (zie X.27).
   3.  Jenneken Teunisdr.??? VAN DEIJL, geboren op 18-02-1682 te Gorinchem. Akte van transport door Gerf. Kerk van gorinchem van een huis in de Heerstr. aan Jenneken (Jr 1670).
   4.  Anna VAN DEIJL, geboren op 25-07-1685 te Amsterdam.
   5.  Hendrick Jansz VAN DEIJL (zie X.30).

 
X.27    Johannes Jans VAN DEIJL, geboren op 27-07-1678 te Gorinchem, zoon van Jan Jansz VAN DEIJL (zie IX.21) en Jacomijntje Jans OOSTBAAN.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 16-10-1701 te Haarlem.
Uit dit huwelijk:
   1.  Broer van Cornelis VAN DEIJL, geboren op 31-01-1708 te Amsterdam.
   2.  Cornelis VAN DEIJL, geboren op 14-07-1711 te Amsterdam.

 
X.30    Hendrick Jansz VAN DEIJL, geboren op 20-11-1689 te Amsterdam, zoon van Jan Jansz VAN DEIJL (zie IX.21) en Jacomijntje Jans OOSTBAAN.
Gehuwd circa 1707 met Maddelena Aelberts (Leena Alberse) VAN DEN BERGH, geboren circa 1690 te Rotterdam.
Uit dit huwelijk:
   1.  Sara VAN DEIJL (zie XI.31).
   2.  Maijke VAN DEIJL (zie XI.33).
   3.  Heijndrick (Hendrik) VAN DEIJL (Heijndrick) (zie XI.34).

 
XI.31    Sara VAN DEIJL, gedoopt op 30-01-1711 te Westerkerk, Amsterdam, overleden op 19-07-1783 te Rotterdam op 72-jarige leeftijd, dochter van Hendrick Jansz VAN DEIJL (zie X.30) en Maddelena Aelberts (Leena Alberse) VAN DEN BERGH.
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 28-01-1749 met Willem HEMELOP, 27 jaar oud, geboren op 16-02-1721 te Hazerswoude, zoon van Arij HEMELOP en Catharijntje DE JONGH.
Uit dit huwelijk:
   1.  Arie HEMELOP, gedoopt op 13-11-1749 (getuige(n): Maartje VAN DEIJL).
   2.  Heijndrik HEMELOP, gedoopt op 27-06-1752 (getuige(n): Marijtie VAN DEIJL).
   3.  Gerrit HEMELOP (zie XII.15).

 
XII.15    Gerrit HEMELOP, geboren op 08-04-1755, overleden circa 1790, zoon van Willem HEMELOP en Sara VAN DEIJL (zie XI.31).
Ondertrouwd op 12-10-1777 te Rotterdam, gehuwd op 22-jarige leeftijd op 28-10-1777 te Rotterdam met Adriana KRIJGER, 22 jaar oud, gedoopt (Nederd.geref.) op 13-03-1755 te Rotterdam, overleden op 03-08-1833 te Rotterdam op 78-jarige leeftijd, dochter van Arij KRIJGER en Lijsbeth KOERT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Willem HEMELOP, gedoopt op 21-12-1777 te Rotterdam, overleden op 25-06-1781 te Rotterdam op 3-jarige leeftijd.
   2.  Arij HEMELOP, geboren op 31-10-1779 te Rotterdam.
   3.  Sara HEMELOP, gedoopt op 08-01-1782 (getuige(n): Sara VAN DEIJL).
   4.  Willem HEMELOP, geboren op 31-10-1784 te Rotterdam, overleden op 25-08-1785 te Rotterdam, 298 dagen oud.
   5.  Elisabeth HEMELOP, geboren op 18-06-1786 te Rotterdam, overleden op 10-03-1787 te Rotterdam, 265 dagen oud.

 
XI.33    Maijke VAN DEIJL, geboren op 18-08-1718 te Rotterdam, gedoopt op 18-08-1718, dochter van Hendrick Jansz VAN DEIJL (zie X.30) en Maddelena Aelberts (Leena Alberse) VAN DEN BERGH.
Kinderen:
   1.  Jacobus KEERIJ, geboren op 17-02-1743 te Rotterdam, zoon van Jacobus KEERIJ.
   2.  Magdalena KEERIJ, geboren op 10-01-1745 te Rotterdam (getuige(n): Sara VAN DEIJL), dochter van Jacobus KEERIJ.
   3.  Neeltje KEERIJ, geboren op 07-05-1747 te Rotterdam, dochter van Jacobus KEERIJ.
   4.  Everijna KEERIJ 1335, geboren op 22-03-1752 te Rotterdam, dochter van Jacobus KEERIJ.
   5.  Susanna KEERIJ, geboren op 21-05-1758 te Rotterdam, dochter van Jacobus KEERIJ.

 
XI.34    Heijndrick (Hendrik) VAN DEIJL (Heijndrick), geboren circa 1720 te Rotterdam, zoon van Hendrick Jansz VAN DEIJL (zie X.30) en Maddelena Aelberts (Leena Alberse) VAN DEN BERGH.
Gehuwd Circa 1744 te Rotterdam met Maria NIEUWAART (NIEUWMAAR), geboren circa 1725 te Rotterdam.
Uit dit huwelijk:
   1.  Heijndrick VAN DEIJL, geboren op 25-07-1745 te Rotterdam.
   2.  Hendrica Maria VAN DEIJL (zie XII.24).

 
XII.24    Hendrica Maria VAN DEIJL, gedoopt op 25-01-1748 te Rotterdam, dochter van Heijndrick (Hendrik) VAN DEIJL (Heijndrick) (zie XI.34) en Maria NIEUWAART (NIEUWMAAR).
Ondertrouwd op 08-05-1774 te Rotterdam, gehuwd op 26-jarige leeftijd op 22-05-1774 te Rotterdam met Jacob SMITH (SMIT), geboren circa 1750 te Rotterdam. Getr. met Hendrika Maria VAN DEIJL.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria SMITH, geboren op 10-04-1776 te Rotterdam, gedoopt op 14-04-1776 te Grote Kerk, Rotterdam (getuige(n): Robertus Smiths en Maria Smiths).

 
V.14    Aert Jansz VAN DEIJL, geboren circa 1516 te Utrecht, [UA Transport en plechten Stad 1, inv. 704, 22 april 1567 ], zoon van Jan Willemsz VAN DEIJL (zie IV.3) en Anna NN.
Gehuwd voor de kerk 1537-1539 met NN NN, geboren circa 1516.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Aerts VAN DEIJL (zie VI.9).

 
VI.9    Jan Aerts VAN DEIJL, sloetmaecker en timmerman, geboren circa 1540 te Utrecht, overleden op 12-09-1633, [UA transport en plechten, Stad 1, in 704, 22 april 1567 ], zoon van Aert Jansz VAN DEIJL (zie V.14) en NN NN.
Gehuwd (1) op 22-04-1567 te Utrecht met Lucia (Lucta) JANSDR. Geboren circa 1542 te Utrecht.
Gehuwd (2) circa 1570 te Utrecht met Lijsbeth Aert STEVENSDR. Geboren circa 1535 te Utrecht.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Anthonie Janss VAN DEIJL, geboren op 22-04-1567 te Utrecht.
   2.  Lambert Jansz VAN DEIJL, geboren > 1570 te Utrecht.

Uit het tweede huwelijk:
   3.  Aert Jansz VAN DEIJL (zie VII.10).
   4.  Cornelis Jansz VAN DEIJL (Janssoon VAN DEIJL) (zie VII.12).
   5.  Adriaen Jansz VAN DEIJL (zie VII.15).
   6.  Adriantje Jansz VAN DEIJL, geboren circa 1575 te Utrecht, overleden op 12-05-1628 te Utrecht.
Gehuwd circa 1600 te Utrecht met Gerrit Dirksz BROECKHUYSEN, geboren circa 1575 te Utrecht. Man van Adriantje Jans VAN DEIJL (1756), zoon van Dirk BROECKHUYSEN.

 
VII.10    Aert Jansz VAN DEIJL, meester timmerman,slootmaecker, geboren circa 1570 te Utrecht, gedoopt (R.K.) circa 1570 te Utrecht, overleden te Utrecht, begraven op 12-09-1636, zoon van Jan Aerts VAN DEIJL (zie VI.9) en Lijsbeth Aert STEVENSDR.
Gehuwd op 08-03-1593 te Utrecht met Marichgen Cornelisdr VAN WAGENINGEN, geboren circa 1570, overleden op 08-04-1633 te Utrecht.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Aerts VAN DEIJL (zie VIII.15).
   2.  Hendrick Aertz van DEIJL, geboren circa 1595 te Utrecht.

 
VIII.15    Jan Aerts VAN DEIJL, geboren circa 1595 te Utrecht, zoon van Aert Jansz VAN DEIJL (zie VII.10) en Marichgen Cornelisdr VAN WAGENINGEN.
Kinderen:
   1.  Jannichje Jansz VAN DEIJL (zie IX.24).
   2.  Aeltgen Jans VAN DEIJL (zie IX.27).
   3.  Willempgen Jans VAN DEIJL, geboren circa 1630 te Utrecht. Vrouw van Hendrik Evertsz VAN ISSELDYCK.
Gehuwd circa 1655 met Henrick Evertsz ISSELDYCK, geboren circa 1630 te Utrecht. Man van Willempgen VAMN DEIJL(1939).
   4.  Aert Jansz VAN DEIJL (zie IX.30).
   5.  Jan Janss VAN DEIJL, geboren circa 1632 te Utrecht, overleden voor 1674. Getrouwd met Cornelia VAN GALESLOOTH.
Gehuwd circa 1655 met Cornelia VAN GALESLOOTH, geboren circa 1630 te Utrecht. Vrouw van Jan Janss VAN DEIJL (1917).

 
IX.24    Jannichje Jansz VAN DEIJL, geboren circa 1621 te Utrecht. Getrouwd met Steven Stevensz VAN DE BURCH, dochter van Jan Aerts VAN DEIJL (zie VIII.15).
Gehuwd (1) circa 1640 met Anthony DE HAES, geboren circa 1620 te Utrecht. Man van Jannichgen Jans VAN DEIJL (1885)
.
Gehuwd (2) op 29-04-1648 te Utrecht met Steven Stevens VAN DEN BURCH, geboren circa 1625 te Utrecht.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Jannichgen Anthonis DE HAES, geboren circa 1642 te Utrecht.
Gehuwd circa 1670 met Herman Hermansz IN DEN BOSCH, geboren circa 1640 te Utrecht. Man van Jannichgen Anthonisz DE HAES( 1942).

 
IX.27    Aeltgen Jans VAN DEIJL, geboren circa 1630 te Utrecht. Trouwt met Jan Claesz DE WITH Dochter van Jan Aerts VAN DEIJL (zie VIII.15).
Kind:
   1.  Hester CLAES, geboren circa 1650 te Utrecht, dochter van NN CLAES.

 
IX.30    Aert Jansz VAN DEIJL, meester timmerman, geboren circa 1630. Bron:GAU invent.nr. U93a8-80, d.d. 29-10-1683, Not.: H. van Woudenbergh, Utrecht
Bron: GAU invent.nr. U115a1-32, d.d. 228-1-1688, Not.: W. van den Brinck, Utrecht, zoon van Jan Aerts VAN DEIJL (zie VIII.15).
Gehuwd circa 1650 te Utrecht met Elisabeth Adriaens VAN DELFT, geboren circa 1635 te Utrecht, begraven op 06-03-1686 te Utrecht.
Uit dit huwelijk:
   1.  Kind Aert Jansz VAN DEIJL, geboren circa 1650 te Utrecht, begraven op 15-09-1651 te Utrecht.
   2.  Kind Aert Jansz VAN DEIJL, geboren circa 1658 te Utrecht, begraven op 05-09-1659 te Utrecht.

 
VII.12    Cornelis Jansz VAN DEIJL (Janssoon VAN DEIJL), geboren na 1570 te Utrecht (gezindte: R.K.), overleden op 17-07-1626 te Utrecht, - STEVENS is een achternaam, maar STEVENSDR. niet-

, zoon van Jan Aerts VAN DEIJL (zie VI.9) en Lijsbeth Aert STEVENSDR.
Gehuwd (1) op 01-05-1610 te Utrecht, gehuwd voor de kerk te Utrecht (St.Geertekerk) met Jannetgen TILLEMANS (|TILEMANS|), geboren circa 1580 te Utrecht, gedoopt (R.K.) te Utrecht.
Gehuwd (2) op 25-04-1619 te Utrecht met Aeltjen Hendricks VAN PUTTEN, geboren circa 1595 te Utrecht, gedoopt (R.K.) te Utrecht, overleden op 18-01-1630.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Bastiaan Cornelisz. VAN DEIJL (zie VIII.19).

Uit het tweede huwelijk:
   2.  Jan Cornelissen VAN DEIJL, Vroedraad Schoonhoven, geboren circa 1600, overleden op 31-12-1635, [Tabel Nicolaas van Deijl Jr 2002, 3 st. A3 vellen].
   3.  Sijbrechgen VAN DEIJL, geboren op 14-05-1626 te Utrecht.

Kinderen:
   4.  Jannichje VAN DEIJL (zie VIII.23).

 
VIII.19    Bastiaan Cornelisz. VAN DEIJL, geboren > 1611 te Utrecht, begraven op 10-09-1649 te Utrecht, Getr. met(762) Marrichje Gijsberts Schoonderwoert, zoon van Cornelis Jansz VAN DEIJL (Janssoon VAN DEIJL) (zie VII.12) en Jannetgen TILLEMANS (|TILEMANS|).
Gehuwd (1) circa 1635 met Maria Gijsberts SCHOONDERWOERD(T) (Marrichje), geboren circa 1615, overleden op 07-03-1636 te Utrecht, begraven op 07-03-1636 te Utrecht.
Gehuwd (2) op 20-01-1638 te Utrecht met Claertgen Jans HALSWIJCK, geboren circa 1615 te Utrecht.
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Cornelis Bastiaansen VAN DEIJL, geboren circa 1640 te Bergen op Zoom. Inventarisnr 304/ L.Does, d.d. 0-9-12685 Attestatie.

 
VIII.23    Jannichje VAN DEIJL, geboren circa 1626 te Utrecht, overleden na 1679. Utrechts Archief Not.akte voor toestemming tot het sluiten van een huwelijk met Anna Pieters Leeuwen, dochter van Pieter van Leeuwen , wonend te Amsterdam.1 april 1679, dochter van Cornelis Jansz VAN DEIJL (Janssoon VAN DEIJL) (zie VII.12).
Gehuwd circa 1652 te Utrecht met Hendrick WYNTER (WINTER), zilversmid, geboren circa 1650 te 's-Hertogenbosch, overleden 1671-1679 te Utrecht.
Uit dit huwelijk:
   1.  NN WINTER, gedoopt op 26-01-1657 te Buurkerk, begraven op 26-01-1657.
   2.  Anthony WINTER, geboren circa 1660 te Utrecht.
Gehuwd circa 1685 met Anna Pieters VAN LEEUWEN, geboren circa 1650 te Utrecht, dochter van Pieter VAN LEEUWEN.

 
VII.15    Adriaen Jansz VAN DEIJL, geboren circa 1570 te Utrecht, zoon van Jan Aerts VAN DEIJL (zie VI.9) en Lijsbeth Aert STEVENSDR.
Gehuwd circa 1600 met NN PARTNER van ADRIAEN JANSZ VAN DEIJL, geboren circa 1570.
Uit dit huwelijk:
   1.  Anthonia Adriaensdr. VAN DEIJL, geboren circa 1602, overleden circa 1654 te Utrecht, [Document 128, 13 febr. 1654]
.
Gehuwd circa 1625 met Mathijs RUTGERS, bierdrager, geboren circa 1600, [Document nr. 128, 13 febr. 1654].
   2.  Lambert Adriaen Janssz VAN DEIJL (zie VIII.26).
   3.  Christina Adriensdr. VAN DEIJL, geboren circa 1608, begraven op 09-02-1669 te Utrecht.
   4.  Cornelia Adriaensdr (Neeltgen) VAN DEIJL, geboren circa 1610 te Utrecht, overleden < 1686, * [ UA not. akte nr. U72a6-22-2, d.d. 23-4-1674, testament]
* [ UA not. akte nr. U72a6-119, d.d. 11-5-1675 , codicil]
* [ Ua not. akte nr. U78a2-52, d.d. 3-7-1675, akkoord]
* [ UA not. akte nr. U72a7-91, d.d. 5-12-1677, Akkoord]
* [ UA not. akte nr. U100a6-32, 22-11-1886, procuratie]
* [ UA not. akte nr. U153a3-36, d.d. 28-11-1722, schenking].
Gehuwd op 02-10-1630 met Johan Jan Sweersz. VAN ROSSUM, geboren circa 1605 te Utrecht, overleden <1675. Not.acte Rijksarch.Utr. Notaris W.van Velpen 23-4-1674
Testament. Zoon van Johan Sweersz VAN ROSSUM.
   5.  Teuntje Adriaens VAN DEIJL, geboren circa 1610 te Utrecht, overleden op 31-03-1645 te Utrecht.

Kinderen:
   6.  Aeltgen Adriaens VAN DEIJL, geboren circa 1605 te Utrecht.

 
VIII.26    Lambert Adriaen Janssz VAN DEIJL, geboren circa 1605 te Utrecht. Utrechts Archief Not.akte Akkoord 21-9-1670, zoon van Adriaen Jansz VAN DEIJL (zie VII.15) en NN PARTNER van ADRIAEN JANSZ VAN DEIJL.
Gehuwd op 11-08-1627 te Utrecht met Marijchen Cornelis Adraensz SPRONCXDR, geboren circa 1605 te Utrecht, gedoopt (R.K.) te Utrecht.
Uit dit huwelijk:
   1.  Adriaen Lambertsz VAN DEIJL (zie IX.38).
   2.  Cornelia Lamberts VAN DEIJL (zie IX.40).

 
IX.38    Adriaen Lambertsz VAN DEIJL, geboren circa 1637 te Utrecht, zoon van Lambert Adriaen Janssz VAN DEIJL (zie VIII.26) en Marijchen Cornelis Adraensz SPRONCXDR.
Kinderen:
   1.  Jannichje Adriaens (Andries) VAN DEIJL (zie X.38).
   2.  Aeltgen Adriaensdr VAN DEIJL, geboren circa 1658 te Utrecht, [UA Not. akte nr. U72a6-23, d.d. 23-4-1674, codicil]
[UA not. akte nr. U113c1-7, d.d. 12-12-1683, huur en verhuur, huis aan de Catharijnestr.].
Gehuwd circa 1675 te Utrecht met Mercelis DIRCXEN, geboren circa 1650 te Utrecht.

 
X.38    Jannichje Adriaens (Andries) VAN DEIJL, geboren circa 1650 te Utrecht, begraven op 04-12-1725 te Buurkerk,Utrecht. Utrechts Archief Not.akte Testament 23-4-1674
Cornelia Adriaens van Deijl is een zuster van Jannichie Adriaens van Deijl, dochter van Adriaen Lambertsz VAN DEIJL (zie IX.38).
Gehuwd < 1682 te Utrecht met Adriaen VAN CABOUW, geboren circa 1650, zoon van Jan Adriaensz VAN CABOUW.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Adriaens VAN CABOUW, geboren circa 1675.

 
IX.40    Cornelia Lamberts VAN DEIJL, geboren 1610-1650 te Utrecht, overleden voor 1722. Not.acte Testament Notaris W.van Velpen,23-4-1674
Not.akte Utr.Archief koop en verkoop 11 maart 1682, dochter van Lambert Adriaen Janssz VAN DEIJL (zie VIII.26) en Marijchen Cornelis Adraensz SPRONCXDR.
Gehuwd < 1670 te Utrecht met Cornelis Hermanss VAN LELIENBERCH, geboren circa 1630, [ UA not. akte nr.U80a7-36, d.d. 11-3-1682, koop en verkoop, 5 merhemn lants].
Uit dit huwelijk:
   1.  Crijntje VAN LELIENBERCH (zie X.42).
   2.  Aletta VAN LELIENBURCH, geboren circa 1665 te Utrecht.
Gehuwd circa 1700 met Henrick VAN VECHTEN, geboren circa 1665 te Utrecht.
   3.  Jannitje VAN LELIENBERCH, geboren circa 1675 te Utrecht.
Gehuwd circa 1700 met Johannes BOUWMAN, geboren circa 1675.

 
X.42    Crijntje VAN LELIENBERCH, geboren circa 1660, [ UA not. akte nr.U153a3-36, d.d. 28-11-1722, schenking]
Verwanten:
Crijntje is weduwe van Piter Joosten van de Geer
Joost Pierse van de Geer is zoon, woonachtig in Houten, dochter van Cornelis Hermanss VAN LELIENBERCH en Cornelia Lamberts VAN DEIJL (zie IX.40).
Gehuwd circa 1700 met Peter Joosten VAN DE GEER, geboren circa 1665 te Utrecht.
Uit dit huwelijk:
   1.  Joost Pieterse VAN DE GEER, geboren circa 1700.

 
V.16    Cornelis Jansz VAN DEIJL, geboren circa 1518 te Utrecht, zoon van Jan Willemsz VAN DEIJL (zie IV.3) en Anna NN.
Kinderen:
   1.  Gijsbert Cornelisz VAN DEIJL, geboren circa 1556 te Utrecht, [UA inv. 433, doos 85, 9 febr. 1571].
   2.  Balthasar Cornelisz. VAN DEIJL, geboren circa 1558 te Utrecht, [3 jan. 1601 Transport en plechten, nr 145 van huysinge, erf en hofstede aan de Tollesteegh].

 
IV.5    Willem Willemsz VAN DEIJL, molenaar, geboren circa 1485 te Utrecht, overleden voor 1558 te Utrecht. In 1532 gemachtigd om voor St. Jans klooster op te treden
Akte Rijksarchief d.d.6-2-1558 Archief 39-1 Inv.227-2

Alle den ghene die desen brieff zullen zien off hoeren lesen, doen wij verstaen Jacob van Hoern Schout & Steven Dirksz ende Jan Willemsz van Deijll
Schepenen buyten voer der Witten vriuwen poerte bij Utrecht Dat voer ons quam int gherechte Willem Willemsz van Deyll ende thoende ons enen opemen macht brief well bezegelt gepasseert bij den prior ende ghemeen convent van Sint johannis cloester tot amersfoert soe ons gheleeck ende wij bekennen mochten onghecasseert ende onghecanchelleert Sprekende van woerde tot woerde hiernavolgende Wij prior ende ghemeen convent vander Regulieren van Sint Johans cloester tot Amersfoort
[5] doen kondt allen luijden dat wij machtich ghemaekt hebben ende maken machtich mits desen onsen vrient Willem willemsz van Deijll omme wt onsen naem ende convent te gaen voerden Schout ende bueraiden int gherechte buyten der witten vrouwen poerte bij Uijtrecht ende aldaer van onsen wegen ende convente over te gheven alst recht is tot behoeff der pater ende gehemeen convent vander Chellebrueders the nazareth binnen vuitrecht den vrijen eygendom van enen hoff gelegen buyten der witten vrouwen poerte voers alsoe groet ende cleyn als die gelegen leyt gheheten Eerstenhoff ende Peter Jansz op deze tijt ghebruyckt Daerden heeren van Sint joahnnis Utrecht boven ende den weduwe van Dirck Bor van Amerongen beneden naest gelegen zijn Ende mede van alle brieven [etc]
[15] soe hebben wij ons convents zeghel van Vredendaell dat wij noch ghebruycken aen desen brief doen hangen[1532 8 november] [transport 16 november 1532]

Willem van Deyl is dus gemachtige van het klooster, als dat de roerende goederen af gaat stoten. De familie van Deijl is ter plekke kennelijk al geruime tijd een betrouwbare factor.
Zoon van Willem Willemsz VAN DEIJL (zie III.3).
Gehuwd circa 1510 te Utrecht met Heijlwich VROUW van WILLEM van DEIJL, geboren circa 1485 te Utrecht.
Uit dit huwelijk:
   1.  Willem Willemssoon van DEIJL, geboren circa 1510 te Utrecht, overleden circa 1592 te Utrecht.

Kinderen:
   2.  Jan Willemsz VAN DEIJL (zie V.19).
   3.  Cornelis Willemsz VAN DEIJL, geboren circa 1510. Na 9 jaren procederen, dagvaarding in 1555. Na 9 jaren procederen in 1555, dagvaarding.
   4.  Jacob Willemsz VAN DEIJL, geboren circa 1512 te Utrecht. RDB Stad I Inventarisnr. 13, jr 1558.

 
V.19    Jan Willemsz VAN DEIJL, geboren circa 1508 te Utrecht, zoon van Willem Willemsz VAN DEIJL (zie IV.5).
Gehuwd voor de kerk circa 1530 met Aeltgen NN, geboren circa 1508.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gijsbert Jansz VAN DEIJL (zie VI.14).
   2.  Anthonie Janszoen VAN DEIJL (zie VI.16).
   3.  Jacob Janssoon VAN DEIJL (zie VI.17).

 
VI.14    Gijsbert Jansz VAN DEIJL, geboren 1528, overleden op 08-09-1591, zoon van Jan Willemsz VAN DEIJL (zie V.19) en Aeltgen NN.
Gehuwd voor de kerk circa 1552 met Elisabeth NN, geboren 1528 te Utrecht.
Uit dit huwelijk:
   1.  Alidt Gijsberts VAN DEIJL, geboren circa 1555 te Utrecht. Procuratie en cerificatieboek, Stad 2, inv. 175, 21 juli 1584.
   2.  Jan Gijsbertsz VAN DEIJL, geboren circa 1556 te Utrecht, 1578 veroordeeld tot betaling [ Stad 2, inv, 906 Hof van Utrecht
1585 [civile sententien, Stad 2, inv. 2826, 16 juni 1585].
Gehuwd op 12-10-1625 te Utrecht met Adriaentgen Dirck CORNELISDR. Geboren circa 1560 te Utrecht.
   3.  Hendrick Gijsbertsz VAN DEIJL (zie VII.22).
   4.  Gijsbert VAN DEIJL (De Jonge), geboren circa 1559 te Utrecht.
   5.  Anna Gijsbertsdr VAN DEIJL, geboren circa 1562 te Utrecht.
Gehuwd voor de kerk circa 1580 met Gelis Willemsz VAN DEN BERCH, geboren circa 1552 te Utrecht.

 
VII.22    Hendrick Gijsbertsz VAN DEIJL, geboren circa 1557 te Utrecht, zoon van Gijsbert Jansz VAN DEIJL (zie VI.14) en Elisabeth NN.
Kinderen:
   1.  Catharina Henricx VAN DEIJL, geboren circa 1580 te Utrecht. Document 66 Testament 30 jan 1594[UA Archief 2, inv. 2243, Transport en plechten Jr. 1594, bladz. 66/67].
   2.  Aeltgen Henricx VAN DEIJL, geboren circa 1582 te Utrecht. Transport en plechten 1594, bladz. 66/67.

 
VI.16    Anthonie Janszoen VAN DEIJL, geboren circa 1530 te Utrecht, acte Regulierenklooster. 18 morgen land in 't gerecht Stoetwegen, Kattenbroek "Kockershove bij Blikenborch", zoon van Jan Willemsz VAN DEIJL (zie V.19) en Aeltgen NN.
Kinderen:
   1.  Jan Thonisz VAN DEIJL, geboren circa 1550 te Utrecht, ["Verleene den half hofstadt leggende tot Deyl", 27 febr. 1576 ].
   2.  Anthonie Thonisz. VAN DEIJL (zie VII.27).
   3.  Roelof Thonisz. VAN DEIJL, geboren circa 1555 te Utrecht, [ In 1581 oefende bedrijf uit op Vredenburgmolen, uit boek Utrechtse windmolens, bladz. 152 ].

 
VII.27    Anthonie Thonisz. VAN DEIJL, schepen, geboren circa 1552 te Utrecht, [Vermelding in boek Utrechtse molens, bladz. 165], zoon van Anthonie Janszoen VAN DEIJL (zie VI.16).
Kind:
   1.  Anthonie Thonisz VAN DEIJL (zie VIII.35).

 
VIII.35    Anthonie Thonisz VAN DEIJL, geboren circa 1582 te Utrecht, overleden op 22-08-1670, zoon van Anthonie Thonisz. VAN DEIJL (zie VII.27).
Kinderen:
   1.  Cornelia Thonisz (Neeltgen Tonijs) VAN DEIJL, geboren circa 1605 te Utrecht.
Gehuwd op 28-05-1625 te Utrecht met Adriaen Jansz BLANCHAERT (BLANKERT), geboren circa 1605 te Jaarsvelt,Utrecht, man van (1286) Neeltje Thonisz. VAN DEIJL.
   2.  Dirk Anthonisz (Teunissen) VAN DEIJL (zie IX.43).
   3.  Jasper Antonisz VAN DEIJL (zie IX.45).
   4.  Sofia VAN DEIJL, geboren circa 1630 te Utrecht, begraven op 28-12-1683 te Utrecht. Weduwe van Jacob DATTELBEEK.
Gehuwd op 22-07-1670 te Utrecht met Jacob DATTELBEEK, geboren circa 1630 te Utrecht.

 
IX.43    Dirk Anthonisz (Teunissen) VAN DEIJL, Timmerman, geboren circa 1610 te Utrecht, begraven op 28-02-1676 te Utrecht. Brongegevens BGB vermeld: Dirck Teunisse VAN DEIJL, zoon van Anthonie Thonisz VAN DEIJL (zie VIII.35).
Gehuwd op 21-11-1629 met Jacobgen GERRITS, geboren circa 1605 te Utrecht. Getrouwd circa 1625 met Grietgen,Grutgen Adriaensdochter?
Uit dit huwelijk:
   1.  Aeltgen (Aeltien) VAN DEIJL, geboren op 14-11-1630 te Utrecht, gedoopt te Jacobskerk,Utr. Overleden voor 1640.
   2.  Jan VAN DEIJL, geboren op 23-05-1632 te Utrecht.
   3.  Jacob VAN DEIJL (zie X.49).
   4.  Aeltgen VAN DEIJL, geboren op 25-05-1640 te Utrecht, gedoopt te Jacobskerk, Utr. Begraven op 17-01-1676 te Utrecht. Brongegevens BGB vermeld "Aeltie VAN DEIJL".
   5.  Cornelia (Neeltgen) VAN DEIJL, geboren op 03-09-1643 te Utrecht, gedoopt te Jacobskerk, Utr. Overleden voor 1645.
   6.  Cornelia (Neeltgen) VAN DEIJL, geboren op 18-06-1645 te Utrecht, gedoopt te Jacobskerk, Utr.

 
X.49    Jacob VAN DEIJL, geboren op 28-01-1635 te Utrecht, gedoopt te Jacobskerk, Utr. Zoon van Dirk Anthonisz (Teunissen) VAN DEIJL (zie IX.43) en Jacobgen GERRITS.
Kinderen:
   1.  Kind Jacob VAN DEIJL, geboren circa 1662 te Utrecht, begraven op 02-02-1663 te Utrecht.
   2.  Kind Jacob VAN DEIJL, geboren circa 1663 te Utrecht, begraven op 17-10-1664 te Utrecht.

 
IX.45    Jasper Antonisz VAN DEIJL, geboren circa 1620 te Utrecht, begraven op 23-12-1667 te Utrecht. Brongegevens BGB Jasper VAN DEIJL Zoon van Anthonie Thonisz VAN DEIJL (zie VIII.35).
Gehuwd (1) op 31-01-1646 te Utrecht met Aeltgen Jans VAN NES, geboren circa 1635 te Utrecht, begraven op 20-07-1659 te Utrecht.
Gehuwd (2) op 30-10-1660 te Utrecht met Grietje Barents VAN BEKUM, geboren circa 1635 te Utrecht, begraven op 23-03-1704 te Utrecht.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Kind Jaspers Anthonisz VAN DEIJL, geboren circa 1646, begraven op 25-06-1649 te Utrecht.
   2.  Kind Jasper Anthonisz VAN DEIJL, geboren circa 1656 te Utrecht, overleden op 29-09-1656 te Utrecht.
   3.  Jaspar Jaspersz VAN DEIJL (zie X.55).

 
X.55    Jaspar Jaspersz VAN DEIJL, geboren circa 1658 te Utrecht, begraven op 22-10-1683 te Utrecht. Utrechts Archief Not.akte koop en verkoop 10 aug.1681, zoon van Jasper Antonisz VAN DEIJL (zie IX.45) en Aeltgen Jans VAN NES.
Kind:
   1.  Kind van Jasper van DEIJL, geboren circa 1656 te Utrecht, begraven op 29-09-1656 te Utrecht.

 
VI.17    Jacob Janssoon VAN DEIJL, geboren circa 1532 te Utrecht. Verkoopt huis Transport en plechten boek 33, d.d. 25-9-1563, zoon van Jan Willemsz VAN DEIJL (zie V.19) en Aeltgen NN.
Gehuwd voor de kerk circa 1557 met Willemtgen NN, geboren circa 1530 te Utrecht.
Uit dit huwelijk:
   1.  Dirk Jacobsz VAN DEIJL (zie VII.29).

 
VII.29    Dirk Jacobsz VAN DEIJL, geboren circa 1550, overleden op 04-04-1584. Relatie: Jacob (Lijst A3-formaat), zoon van Jacob Janssoon VAN DEIJL (zie VI.17) en Willemtgen NN.
Gehuwd (1) circa 1550 te Wassenaar ? Echtgenote is Neeltje JANS, geboren circa 1535, 1ste vrouw van Dirkck Jacobsz VAN DEIJL (1653).
Gehuwd (2) circa 1552 te Wassenaar ?? Echtgenote is Trijntje Willemsdr. NN, geboren circa 1550.
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Jacob Dirksz VAN DEIJL (zie VIII.36).

 
VIII.36    Jacob Dirksz VAN DEIJL, geboren circa 1580, overleden op 25-05-1604, zoon van Dirk Jacobsz VAN DEIJL (zie VII.29) en Trijntje Willemsdr. NN.
Gehuwd circa 1595 met Aechte JACOBDR, geboren circa 1570 te Wassenaar ???? Overleden > 1623.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maartgen Jacobsdr VAN DEIJL (zie IX.51).

 
IX.51    Maartgen Jacobsdr VAN DEIJL, geboren circa 1595 te Utrecht, overleden op 22-04-1654 te Wassenaar, dochter van Jacob Dirksz VAN DEIJL (zie VIII.36) en Aechte JACOBDR.
Gehuwd voor 1615 met Andries Huibertsz HOOGDUIN, geboren circa 1590 te Utrecht, overleden op 02-06-1662.
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieter Andriesz HOOGDUIN, geboren circa 1618.

 

Homepage | E-mail


Gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software