I. Namme Jans . Geboren ~ 1735 te ?, overleden 24-12-1809 te Vinkega. Tr. 00-00-1756 te ? Margje Jans , geboren ~ 1735 te ?, overleden 08-09-1809 te Vinkega.
Uit dit huwelijk:

 1. Jan Nammes, volgt II.1
 2. Pier Nammes, volgt II.2
 3. Sijtsche Nammes, volgt II.3
 4. Harmen Nammes, volgt II.4


Kinderen:
II.1 Jan Nammes Bijker. Geboren 00-00-1753 te ?. Aangenomen is dat deze Jan Nammes de oudste zoon is van Namme Jans en Margje Jans. Bewijs ontbreekt , want hij wordt niet genoemd in het doopboek bij dit echtpaar. Neemt in 1811 de naam Menger aan, maar is beter bekend onder de naam Bijker. Achternaam Menger wordt in 1849 na een uitspraak van de rechtbank in Leeuwarden alsnog veranderd in Bijker. Ingeschreven met gezin in 1811 in Vinkega, zie Familienamen 1811 Mairie Noordwolde Folie 97. Ingeschreven kinderen: Margjen 26 jaar, Steggerda; Aukje 24 jaar, Noordwolde; Namme 22 jaar, in dienst; Jantje 20 jaar, Peperga. Overleden 23-04-1815 te Vinkega op 62-jarige leeftijd. In overlijdensakte genoemd Jan Nammen Bijker. Tr.(1) 28-03-1785 te Steggerda Aaltien Roelofs , geboren ~ 1760 te ?, overleden voor 1789 te ?.
Uit dit huwelijk:

 1. Margje Jans, volgt III.1
 2. Aukjen Jans, volgt III.2

Tr.(2) 20-09-1789 te Steggerda Romkje Hannes , geboren ~ 1760 te ?, overleden 23-07-1798 te Vinkega.
Uit dit huwelijk:

 1. Namme Jans, volgt III.3
 2. Jantje Jans, volgt III.4
 3. Hanne Jans, volgt III.5
 4. Romkjen Jans, volgt III.6

Tr.(3) 08-12-1799 te Steggerda Grietje Sakes, geboren 00-00-1774 te ?, overleden 15-04-1833 te Weststellingwerf op 59-jarige leeftijd
II.2 Pier Nammes . Geboren 00-00-1759 te Vinkega. In Familienamen 1811 niet ingeschreven in Friesland. Gedoopt 21-10-1759 te Vinkega, overleden ? te ?
II.3 Sijtsche Nammes Bijker. Geboren 00-00-1761 te Vinkega, gedoopt 22-03-1761 te Vinkega, overleden 06-09-1826 te Weststellingwerf op 65-jarige leeftijd. Tr. 13-04-1783 te Vinkega Syger Wybers Nijholt, geboren 00-00-1760 te Blesdijke. In Familie namen 1811: Syger Wybes Nijholt, Blesdijke. Kinderen: Maartjen 28 jaar; Wiebe 26 jaar, geboren in Wolvega; Geertjen 24 jaar; Namme 21 jaar; Hendrikje 19 jaar, geboren "aan de Oudemerke"; Heine 16 jaar; Jeltje 13 jaar. Overleden 21-09-1827 te Weststellingwerf op 67-jarige leeftijd
II.4 Harmen Nammes Menger. Geboren 00-00-1764 te Vinkega. Neemt in 1811 de achternaam Menger aan. Woont in 1811 in Vinkega, zie Familienamen 1811 Mairie Noordwolde, Folie 81. Gedoopt 07-03-1764 te Vinkega, overleden 24-01-1827 te Weststellingwerf op 63-jarige leeftijd. Ongehuwd.


Kleinkinderen:
III.1 Margje Jans Bijker. Geboren 03-08-1785 te Vinkega. In familienamen 1811 ingeschreven bij haar ouders, met achternaam Menger. Zij heeft deze naam echter nooit gebruikt. Waarschijnlijk is zij dan in verwachting van een kind en enkele weken na de inschrijving, getrouwd met Klaas Luiten Punter. Bij de geboorteaktes van haar tweede, derde en vierde kind in 1813; 1816 en 1819 wordt zij Margje Jans genoemd. Gedoopt (N.H.) 14-08-1785 te Steggerda, Arbeidster, overleden 25-04-1843 te Vinkega op 57-jarige leeftijd. In overlijdensakte nr 45 aangiftedatum 26 april 1843 Weststellingwerf genoemd Margje Jans Menger. Met kantmelding: de naam Menger in 1849 veranderd in Bijker. In 1849 is een rectificatie overlijdensakte opgemaakt in Weststellingwerf, aangiftedatum 01 juni 1849, nr 76. Margje Jans Bijker, overleden 25 april 1843. . Tr. ~ 1811 te ? Klaas Luiten Punter, geboren 00-00-1787 te ?, zoon van Luite Hendriks Punter. Familienamen 1811: Klaas Luiten Punter, Steggerda. Kind: Luite 1 jaar. Mairie Noordwolde, fol. 52. Arbeider, overleden 13-01-1860 te Weststellingwerf op 73-jarige leeftijd
III.2 Aukjen Jans Bijker. Geboren 25-04-1787 te Vinkega. Ingeschreven in 1811 in Vinkega bij haar ouders, met als achternaam Menger. Zij wordt bij de geboorteaktes van haar eerste twee kinderen in 1812 en 1816 Anke Jans genoemd; in de geboorteakte van haar derde kind in 1818 Aukje Jans Bijker en in de geboorteaktes van haar vierde en vijfde kind in 1821 en 1822 Ankjen Jans Menger. Gedoopt (N.H.) 06-05-1787 te Steggerda, overleden 14-12-1857 te Weststellingwerf op 70-jarige leeftijd. In overlijdensakte wordt de naam Anke Jans Bijker vermeld. Tr. na 1811 te ? Folkert Jans Kijl, geboren 00-00-1777 te Noordwolde, zoon van Jan Hendriks Kijl. Familienamen 1811: Folkert Jans Kijl, Noordwolde. Kinderen: geen Mairie Noordwolde , fol 139v. Overleden ? te ?
III.3 Namme Jans Bijker. Geboren 16-12-1789 te Vinkega. Is in 1811 in dienst, maar ingeschreven bij zijn ouders met als achternaam Menger. Gedoopt (N.H.) 17-01-1790 te Steggerda, Arbeider, Boereknecht, Huisman, overleden 05-05-1875 te Weststellingwerf op 85-jarige leeftijd. Wordt in overlijdensakte Namme Jans Bijker genoemd. Tr.(1) 21-07-1815 te Noordwolde. Namme Jans Bijker wordt als naam van de man vermeld in de huwelijksakte in 1815. . Gehuwd met Vroukje Lijkels Berkenbosch, geboren 07-07-1794 te Steggerda, dochter van Lijkele Pieters Berkenbosch en Immigjen Tijsjen , Dienstmeid, overleden 11-05-1820 te Vinkega op 25-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

 1. Jan, volgt IV.1
 2. Immegjen Nammes, volgt IV.2
 3. Immigje, volgt IV.3

Tr.(2) 07-02-1821 te Weststellingwerf. Man wordt nu in huwelijksakte genoemd Namme Jans Menger. Gehuwd met Roelofjen Karsten van der Molen, geboren 31-08-1799 te Oldeberkoop, dochter van Karste Koops van der Molen en Sijtske Theunis , Dienstmeid, overleden 08-01-1878 te Vinkega op 78-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

 1. Karsten Nammes, volgt IV.4
 2. Romkjen Nammes, volgt IV.5
 3. Karste Nammes, volgt IV.6
 4. Sytze Nammes, volgt IV.7
 5. Karste Nammes, volgt IV.8
 6. Hans Nammes, volgt IV.9
 7. Koop Nammes, volgt IV.10
 8. Sijtske Nammes, volgt IV.11
 9. Jan Nammes, volgt IV.12


III.4 Jantje Jans Bijker. Geboren 28-09-1791 te Vinkega. Ingeschreven bij haar ouders in 1811 in Vinkega met als achternaam Menger. In de geboorteaktes van haar vier kinderen wordt zij Jantje Jans (1815 en 1816) of Jantje Jans Bijker (1818 en 1821) genoemd. Gedoopt (N.H.) 30-11-1791 te Steggerda, overleden 17-11-1852 te Weststellingwerf op 61-jarige leeftijd. In de overlijdensakte wordt zij Jantje Jans Bijker genoemd. Tr. ~ 1815 te ? Pieter Tijden Berkenbosch, geboren 00-00-1791 te Peperga, zoon van Tiede Pieters Berkenbosch, overleden na 1852.
Uit dit huwelijk:

 1. Jantjen Pieters, volgt IV.13


III.5 Hanne Jans Bijker. Geboren 21-03-1794 te Vinkega. In 1811 niet ingeschreven bij zijn ouders. Gedoopt (N.H.) 20-04-1794 te Steggerda, overleden voor 1811 ? te ?
III.6 Romkjen Jans Bijker. Geboren 23-07-1798 te Vinkega. In 1811 niet ingeschreven bij haar ouders. Gedoopt (N.H.) 05-08-1798 te ?. In Doopboek staat bij de inschrijving van de doop van Romkjen Jans vermeld "Moeder overleden". Overleden voor 1811 ? te ?


Achterkleinkinderen:
IV.1 Jan Bijker. Geboren 06-05-1816 te Noordwolde
IV.2 Immegjen Nammes Bijker. Geboren 06-12-1818 te Weststellingwerf, overleden 10-03-1819 te Weststellingwerf op 0-jarige leeftijd. Oud 3 maanden.
IV.3 Immigje Bijker. Geboren 03-05-1820 te Weststellingwerf
IV.4 Karsten Nammes Menger. Geboren 06-04-1821 te Vinkega, overleden 17-06-1821 te Vinkega op 0-jarige leeftijd. Oud 13 weken.
IV.5 Romkjen Nammes Menger. Geboren 10-05-1822 te Vinkega, Dienstmeid, overleden 24-09-1862 te Vinkega op 40-jarige leeftijd. Tr. 28-04-1848 te Weststellingwerf Harmen Dirks Schipper, geboren 14-02-1816 te Steggerda, zoon van Dirk Auken Schipper en IJmkjen Harmens , Arbeider, overleden 25-12-1894 te Weststellingwerf op 78-jarige leeftijd
IV.6 Karste Nammes Menger. Geboren 14-09-1824 te Vinkega, overleden 22-06-1828 te Vinkega op 3-jarige leeftijd. In overlijdensakte Karste Nammes Bijker genoemd.
IV.7 Sytze Nammes Menger. Geboren 21-05-1826 te Vinkega, Arbeider, Boereknecht, Imker, overleden 01-02-1883 te Vinkega op 56-jarige leeftijd. Tr. 28-03-1851 te Weststellingwerf Jantje Geerts Riezenbrij, geboren 16-02-1828 te Steggerda, dochter van Geert Jakobs Riezenbrij en Stijntje Pieters Schippers, Arbeidster, overleden 00-03-1901 te Gronau-Duitsland op 73-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

 1. Roelofje Sijtzes, volgt V.1
 2. Geert, volgt V.2
 3. Namme Sijtzes, volgt V.3
 4. Karste (Sijtzes), volgt V.4
 5. Stijntje, volgt V.5
 6. Pieter, volgt V.6
 7. Jan, volgt V.7
 8. Renske, volgt V.8


IV.8 Karste Nammes Bijker. Geboren 28-12-1828 te Vinkega, Arbeider, overleden 08-07-1893 te Nijeholtpade op 64-jarige leeftijd. Tr. 30-03-1855 te Weststellingwerf Jantjen Pieters Berkenbosch, geboren 07-12-1816 te Noordwolde, dochter van Pieter Tijden Berkenbosch en Jantje Jans Bijker, Dienstmeid, overleden 03-03-1891 te Weststellingwerf op 74-jarige leeftijd
IV.9 Hans Nammes Bijker. Geboren 29-04-1831 te Vinkega, Arbeider, Boereknecht, overleden 26-11-1910 te Vinkega op 79-jarige leeftijd. Tr.(1) 24-02-1853 te Weststellingwerf Geertjen Thijsses Menger, geboren 01-03-1833 te Steggerda, dochter van Thijs Hannes Menger en Aaltje Alberts Slootstra, overleden 25-02-1860 te Steggerda op 26-jarige leeftijd Tr.(2) 24-08-1860 te Weststellingwerf Harmtje Dirks Elsinga, geboren 10-05-1834 te Weststellingwerf, dochter van Dirk Arends Elsinga en Willemtje Harmens Edinga, overleden 25-01-1882 te Weststellingwerf op 47-jarige leeftijd Tr.(3) 25-07-1889 te Weststellingwerf Klaasje Dirks Elsinga, geboren 03-10-1840 te Steggerda, dochter van Dirk Arends Elsinga en Willemtje Harmens Edinga, Arbeidster, overleden 09-09-1914 te Weststellingwerf op 73-jarige leeftijd
IV.10 Koop Nammes Bijker. Geboren 02-01-1834 te Vinkega, Boereknecht, overleden 27-04-1864 te Weststellingwerf op 30-jarige leeftijd. Tr. 14-06-1861 te Weststellingwerf Albertje Pieters Hofstee, geboren 03-02-1840 te Oldeholtpa, dochter van Pieter Roelofs Hofstee en Johanna Gerrits de Vries, overleden ? te ?
IV.11 Sijtske Nammes Bijker. Geboren 01-07-1837 te Vinkega, overleden 26-02-1838 te Vinkega op 0-jarige leeftijd. Oud 6 maanden.
IV.12 Jan Nammes Bijker. Geboren 22-04-1840 te Vinkega, overleden 06-10-1861 te Vinkega op 21-jarige leeftijd. Ongehuwd.
IV.13 Jantjen Pieters Berkenbosch. Geboren 07-12-1816 te Noordwolde, Dienstmeid, overleden 03-03-1891 te Weststellingwerf op 74-jarige leeftijd. Tr. 30-03-1855 te Weststellingwerf Karste Nammes Bijker, geboren 28-12-1828 te Vinkega, zoon van Namme Jans Bijker en Roelofjen Karsten van der Molen, Arbeider, overleden 08-07-1893 te Nijeholtpade op 64-jarige leeftijd


Generatie V
V.1 Roelofje Sijtzes Menger. Geboren 09-10-1851 te Steggerda, Dienstmeid, overleden 00-00-1929 te Lonneker op 77-jarige leeftijd. Tr. 28-11-1874 te Havelte Albert Jonkers, geboren 03-08-1838 te Havelte, zoon van Harm Berends Jonkers en Albertien Alberts Pothof, Boerenknecht, overleden voor 1929 te Lonneker?
V.2 Geert Menger. Geboren 10-02-1854 te Steggerda, Arbeider, overleden 01-10-1894 te Steggerda op 40-jarige leeftijd. Tr. 23-08-1879 te Weststellingwerf Henrina de Vries, geboren 10-06-1860 te Steenwijkerwold, dochter van Tjabel Aten de Vries en Sietske Sjoukes Hiemstra, overleden 29-12-1892 te Vinkega op 32-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

 1. Sijtze, volgt VI.1
 2. Sietske, volgt VI.2
 3. Jantje, volgt VI.3
 4. Tjabel, volgt VI.4
 5. Roelofje, volgt VI.5


V.3 Namme Sijtzes Menger. Geboren 09-12-1856 te Steggerda, Arbeider, overleden 30-11-1939 te Enschede op 82-jarige leeftijd. Tr.(1) 08-05-1886 te Weststellingwerf Johanna van der Veen, geboren 08-06-1862 te Noordwolde, dochter van Eite van der Veen en Jannesjen Jans Poepjes, Arbeidster, overleden 11-09-1897 te Weststellingwerf op 35-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

 1. Sijtze (Sietze), volgt VI.6
 2. Grietje, volgt VI.7
 3. Einte, volgt VI.8
 4. Geesje, volgt VI.9
 5. Johanna, volgt VI.10

Tr.(2) 27-08-1898 te Weststellingwerf Kornelisje Bakker, geboren 08-06-1879 te ?, dochter van Geert Egberts Bakker en Sjoukje Jacobs Bos, overleden ? te ?.
Uit dit huwelijk:

 1. Sjoukje, volgt VI.11
 2. Rinske, volgt VI.12
 3. Geertsje, volgt VI.13
 4. Roelena, volgt VI.14
 5. Jacoba Klazina, volgt VI.15


V.4 Karste (Sijtzes) Menger. Geboren 14-12-1858 te Steggerda, Arbeider, Boereknecht, Sergeant, overleden ? te ?. Tr. 14-06-1890 te Westdongeradeel Antje Visser, geboren 25-06-1864 te Holwerd, dochter van Gerrit Pieter Visser en Trijntje Paulus Ekema, overleden ? te ?.
Uit dit huwelijk:

 1. Catharina, volgt VI.16
 2. Sijbrand Gerard, volgt VI.17
 3. Margaretha, volgt VI.18
 4. Anna Catharina, volgt VI.19
 5. Gerhard, volgt VI.20
 6. Petrus Albertus, volgt VI.21
 7. Jantje, volgt VI.22


V.5 Stijntje Menger. Geboren 03-10-1861 te Steggerda, overleden 14-03-1893 te Havelte op 31-jarige leeftijd. Tr. 29-04-1886 te Havelte Arie Kamans, geboren 00-00-1860 te Steenwijkerwold, zoon van Hendrik Kamans en Antje de Vries, overleden ? te ?
V.6 Pieter Menger. Geboren 22-02-1864 te Vinkega, Arbeider, Winkelier, Koopman, overleden 22-04-1945 te Enschede op 81-jarige leeftijd. Tr. 01-06-1889 te Weststellingwerf Ike Bos, geboren 25-05-1866 te Sonnega, dochter van Meine Jeltes Bos en Geeske Tjeerds van der Bos, overleden 07-12-1924 te Enschede op 58-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

 1. Jantje, volgt VI.23
 2. Meine Jelte, volgt VI.24
 3. Geeske, volgt VI.25
 4. Sijbrand Namme, volgt VI.26
 5. Aukje Gelksche, volgt VI.27
 6. Rolinda Christina, volgt VI.28
 7. Gelksche Berendina, volgt VI.29
 8. Stijntje Rolina, volgt VI.30
 9. Pieter, volgt VI.31
 10. Tjeerd, volgt VI.32
 11. Renske, volgt VI.33
 12. Elisabeth, volgt VI.34


V.7 Jan Menger. Geboren 26-04-1866 te Vinkega, Arbeider, overleden 04-10-1928 te Noordwolde op 62-jarige leeftijd. Tr.(1) 12-08-1899 te Weststellingwerf Annigje Zwarteveen, geboren 01-07-1872 te Wolvega, dochter van Jacob Zwarteveen en Antje de Jong, overleden 17-01-1919 te Elsloo op 46-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

 1. Jacob, volgt VI.35
 2. Jantsje, volgt VI.36
 3. Sijtze, volgt VI.37
 4. Andries, volgt VI.38

Tr.(2) 22-04-1921 te Ooststellingwerf Wijtske Veensma, geboren 18-07-1873 te Oosterwolde, dochter van Roelof Jans Veensma en Geertje Harmens Hof, overleden 25-03-1940 te Weststellingwerf op 66-jarige leeftijd
V.8 Renske Menger. Geboren 13-08-1870 te Vinkega, overleden 03-03-1946 te Weststellingwerf op 75-jarige leeftijd. Tr. 07-01-1893 te Weststellingwerf Jurjen Bakker, geboren 09-05-1866 te Steggerda, zoon van Pieter Harmens Bakker en Margje Adriaans Schreuder, Arbeider, overleden 18-06-1948 te ? op 82-jarige leeftijd


Generatie VI
VI.1 Sijtze Menger. Geboren 25-03-1881 te Vinkega, Arbeider, overleden 05-09-1974 te Leeuwarden op 93-jarige leeftijd. Tr.(1) 31-03-1906 te Ferwerderadeel. Erkenning van 2 kinderen: Geert, geboren 28-04-1903 Leeuwarden. Trijntje, geboren 25-11-1905 Hallum. Gehuwd met Sijtske Jans de Jong, geboren 23-11-1882 te Suameer Tietjerksteradeel, dochter van Jan Nammes de Jong en Trijntje Jelles de Roos, overleden ? te ?.
Uit dit huwelijk:

 1. Geert, volgt VII.1
 2. Trijntje, volgt VII.2
 3. Jan, volgt VII.3
 4. Hendrik, volgt VII.4
 5. -, volgt VII.5
 6. Gooitske, volgt VII.6

Tr.(2) 14-08-1935 te Leeuwarden Aukje Sternsdorff, geboren 14-08-1896 te Sneek, overleden 28-08-1984 te Leeuwarden op 88-jarige leeftijd, gecremeerd 31-08-1984 te Leeuwarden
VI.2 Sietske Menger. Geboren 01-08-1883 te Vinkega, overleden 10-12-1943 te Enschede op 60-jarige leeftijd. Tr. 04-12-1906 te Losser Jan Bron, geboren 12-03-1885 te Weststellingwerf
VI.3 Jantje Menger. Geboren 30-09-1885 te Vinkega, overleden 20-01-1894 te Weststellingwerf op 8-jarige leeftijd
VI.4 Tjabel Menger. Geboren 14-03-1888 te Vinkega, Arbeider, Manufacturier, overleden 06-11-1965 te Oldemarkt op 77-jarige leeftijd. Tr. 13-05-1911 te Weststellingwerf Eltje van Dalen, geboren 29-08-1889 te Beilen, dochter van Wicher van Dalen en Lutgerdina Wigchers, overleden ? te ?.
Uit dit huwelijk:

 1. Wicher, volgt VII.7
 2. Lutgerdina, volgt VII.8


VI.5 Roelofje Menger. Geboren 06-10-1890 te Vinkega, overleden 02-01-1981 te Meppel op 90-jarige leeftijd. Tr. 09-03-1912 te Oldemarkt Nicolaas Beugeling, geboren 18-10-1881 te Oldemarkt, zoon van Hendrik Beugeling en Jantje Pieterson, Onbezoldigd gemeente veldwachter, Wegwerker, overleden 10-04-1956 te Oldemarkt op 74-jarige leeftijd
VI.6 Sijtze (Sietze) Menger. Geboren 25-02-1887 te Steggerda, Pakhuisknecht, Petroleumventer, Landbouwer, overleden 31-05-1973 te Zwolle op 86-jarige leeftijd, begraven 04-06-1973 te Zwolle. Tr. 09-07-1914 te Enschede Luberta Johanna ter Wee, geboren 14-04-1887 te Zwolle, overleden 27-08-1979 te Zwolle op 92-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

 1. Johanna, volgt VII.9
 2. Marie Clare Hinke, volgt VII.10
 3. Namme, volgt VII.11
 4. Jan, volgt VII.12
 5. Grietje, volgt VII.13
 6. Gerritje (Gerrie), volgt VII.14


VI.7 Grietje Menger. Geboren 17-09-1889 te Steggerda, overleden 19-11-1974 te Enschede op 85-jarige leeftijd, gecremeerd 22-11-1974 te Enschede. Tr. 15-10-1909 te Lonneker Andries ter Heide, geboren 01-01-1882 te Steenwijkerwold, overleden 28-04-1949 te Enschede op 67-jarige leeftijd
VI.8 Einte Menger. Geboren 25-10-1891 te Steggerda, Grondwerker, overleden 10-01-1963 te Glanerbrug-Gem. Enschede op 71-jarige leeftijd. Tr. 21-10-1921 te Lonneker Gertruida ten Cate, geboren 01-03-1898 te Epe-Duitsland, overleden 21-04-1992 te Enschede op 94-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

 1. Namme, volgt VII.15
 2. Gerrit Jan Sijtse, volgt VII.16
 3. Johannes, volgt VII.17
 4. Sijtse, volgt VII.18
 5. Gerhard, volgt VII.19


VI.9 Geesje Menger. Geboren 25-02-1895 te Steggerda, overleden 09-06-1967 te Enschede op 72-jarige leeftijd, begraven 13-06-1967 te Enschede. Tr. 19-12-1919 te Lonneker Derk van den Berg, geboren 12-09-1884 te Vollenhove
VI.10 Johanna Menger. Geboren 11-09-1897 te Steggerda, overleden 27-10-1984 te Enschede op 87-jarige leeftijd. Tr. 07-03-1919 te Lonneker Jan Nijland, geboren 30-05-1894 te Oldemarkt, overleden 01-02-1974 te Enschede op 79-jarige leeftijd
VI.11 Sjoukje Menger. Geboren 09-09-1898 te Steggerda, overleden 28-11-1981 te Enschede op 83-jarige leeftijd. Tr. 16-11-1917 te Lonneker Ibele Moed, geboren 10-03-1894 te Opsterland, overleden 24-07-1976 te Enschede op 82-jarige leeftijd
VI.12 Rinske Menger. Geboren 15-04-1900 te Steggerda, overleden 29-09-1974 te Enschede op 74-jarige leeftijd. Tr. 26-11-1920 te Lonneker Roelof Jongman, geboren 06-09-1900 te Lonneker, overleden 24-12-1959 te Enschede op 59-jarige leeftijd
VI.13 Geertsje Menger. Geboren 31-05-1903 te Steggerda, overleden 26-03-1986 te Enschede op 82-jarige leeftijd. Tr. 23-06-1933 te Lonneker Gezinus Striezenau, geboren 03-10-1896 te Oude Pekela, overleden 17-11-1952 te Enschede op 56-jarige leeftijd
VI.14 Roelena Menger. Geboren 12-10-1905 te Lonneker, overleden 19-09-1980 te Enschede op 74-jarige leeftijd. Tr. 28-09-1923 te Lonneker Peter de Jager, geboren 19-09-1900 te Lonneker, overleden 26-08-1969 te Enschede op 68-jarige leeftijd
VI.15 Jacoba Klazina Menger. Geboren 31-05-1908 te Lonneker, overleden 06-11-1994 te Enschede op 86-jarige leeftijd, gecremeerd te Enschede. Tr. 06-08-1927 te Lonneker Hendrik Moed, geboren 22-02-1899 te Opsterland, overleden 06-09-1980 te Enschede op 81-jarige leeftijd
VI.16 Catharina Menger. Geboren 09-04-1891 te Leeuwarden, overleden 29-07-1952 te Leeuwarden op 61-jarige leeftijd, begraven 01-08-1952 te Leeuwarden. Tr. 13-07-1912 te ? Omer Kouer, geboren 30-10-1889 te Leeuwarden
VI.17 Sijbrand Gerard Menger. Geboren 09-04-1892 te Leeuwarden, Arbeider, overleden 19-11-1943 te Leeuwarden op 51-jarige leeftijd. Ongehuwd.
VI.18 Margaretha Menger. Geboren 23-09-1894 te Groningen, Dienstbode, overleden 23-10-1965 te Leeuwarden op 71-jarige leeftijd, begraven 26-10-1965 te Leeuwarden. Tr. 19-04-1919 te Leeuwarden Johannes Bergsma, geboren 15-06-1894 te Leeuwarden, zoon van Antoon Jans Bergsma en Grietje Herder, Arbeider bij de NS, overleden 24-07-1964 te Leeuwarden op 70-jarige leeftijd
VI.19 Anna Catharina Menger. Geboren 00-00-1897 te Epe-Duitsland, overleden 20-08-1982 te Dantumadeel op 85-jarige leeftijd. Tr. 05-04-1919 te Leeuwarden Roelof Vogelzang, geboren 28-03-1894 te Beetsterzwaag, zoon van Sipke Vogelzang en Antje Jager, Mijnwerker, overleden 30-03-1942 te Gross Rosen-Duitsland op 48-jarige leeftijd
VI.20 Gerhard Menger. Geboren 03-08-1898 te Gronau-Duitsland, Bliksnijder, Blikslager, overleden 17-06-1964 te Blaricum op 65-jarige leeftijd. Tr. 20-05-1925 te Amsterdam Maria Hermina Timmerman, geboren 15-01-1900 te Amsterdam.
Uit dit huwelijk:

 1. Karste, volgt VII.20
 2. Willem Gerhard, volgt VII.21
 3. Maria, volgt VII.22


VI.21 Petrus Albertus Menger. Geboren 14-01-1900 te Gronau-Duitsland, Bliksnijder, Chauffeur, Bankwerker, overleden 08-05-1952 te Rotterdam op 52-jarige leeftijd. Tr. 06-01-1921 te Menaldumadeel Jeltje Mollema, geboren 20-01-1899 te Hijlaaard-Baarderadeel, dochter van Fokke Lieuwes Mollema en Antje Salvus Diemersen, overleden ? te ?.
Uit dit huwelijk:

 1. Jeltje Anna, volgt VII.23


VI.22 Jantje Menger. Geboren 11-11-1902 te Leeuwarden, overleden 06-01-1992 te Leeuwarden op 89-jarige leeftijd, gecremeerd 10-01-1992 te Leeuwarden. Tr. 22-12-1923 te Leeuwarden IJpe Veenstra, geboren 17-01-1896 te Leeuwarden, overleden 04-09-1972 te Leeuwarden op 76-jarige leeftijd
VI.23 Jantje Menger. Geboren 10-11-1889 te Sonnega, overleden 06-12-1950 te Enschede op 61-jarige leeftijd. Tr. 17-10-1918 te Enschede Wicher Coelingh, geboren 04-06-1892 te Coevorden, zoon van Jan Pouwels Coelingh en Trijntje Timmermam, Wever, Kopersmid, overleden 10-01-1955 te Enschede op 62-jarige leeftijd
VI.24 Meine Jelte Menger. Geboren 26-10-1891 te Sonnega, IJswerker, overleden 26-09-1969 te Rijssen op 77-jarige leeftijd. Tr.(1) 29-01-1914 te Enschede Sientje Post, geboren 30-12-1891 te Urk, overleden 25-07-1940 te Velsen op 48-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

 1. Ike, volgt VII.24
 2. Ida, volgt VII.25
 3. Lummetje, volgt VII.26
 4. Pieter (Piet), volgt VII.27
 5. Willem, volgt VII.28
 6. Jantje (Sjaane), volgt VII.29
 7. Willempje, volgt VII.30
 8. Geesje, volgt VII.31
 9. Jacob (Jaap), volgt VII.32
 10. Aukje, volgt VII.33
 11. -, volgt VII.34

Tr.(2) 27-09-1945 te Enschede Gezina Kuiper, geboren 23-02-1891 te Steenwijk, overleden 19-01-1962 te Velsen op 70-jarige leeftijd
VI.25 Geeske Menger. Geboren 25-11-1893 te Enschede, overleden 11-06-1961 te Rheden op 67-jarige leeftijd, begraven 14-06-1961 te Rheden. Tr. 01-11-1923 te Enschede Jan Pieter Grob, geboren 18-11-1888 te Arnhem
VI.26 Sijbrand Namme Menger. Geboren 07-03-1896 te Enschede, overleden 11-02-1956 te Bevensen-Duitsland op 59-jarige leeftijd. Tr. ? te ? Henderika de Vries, geboren 01-01-1900 te Groningen, overleden ? te ?.
Uit dit huwelijk:

 1. Jan, volgt VII.35
 2. Johan Marinus Henri, volgt VII.36


VI.27 Aukje Gelksche Menger. Geboren 29-08-1897 te Lonneker, overleden 31-12-1979 te Enschede op 82-jarige leeftijd, begraven 04-01-1980 te Enschede. Tr. 03-02-1922 te Enschede Hendrik Jan (Henk) ter Mors, geboren 25-09-1893 te Lonneker, overleden 14-06-1968 te Enschede op 74-jarige leeftijd
VI.28 Rolinda Christina Menger. Geboren 11-10-1898 te Lonneker, overleden ? te ?. Tr. ? te ? Willem van Beek, geboren ? te ?
VI.29 Gelksche Berendina Menger. Geboren 16-04-1901 te Lonneker, overleden 13-08-1962 te Enschede op 61-jarige leeftijd, begraven 17-08-1962 te Enschede. Tr. 03-02-1922 te Enschede Geert Damsma, geboren 21-05-1896 te Dokkum, zoon van Hendrik Damsma en Antje Brandsma, Agent van politie, overleden na 1941
VI.30 Stijntje Rolina Menger. Geboren 22-02-1902 te Lonneker, overleden 03-06-1979 te Dokkum op 77-jarige leeftijd. Tr. 24-09-1925 te Enschede Otto Damsma, geboren 02-11-1898 te Dokkum, zoon van Hendrik Damsma en Antje Brandsma, overleden 06-03-1957 te Dokkum op 58-jarige leeftijd
VI.31 Pieter Menger. Geboren 10-05-1903 te Lonneker, Consumptietenthouder, overleden 28-12-1969 te Velsen op 66-jarige leeftijd. Tr. 22-11-1928 te Velsen Hendrika Catharina Alders, geboren 26-11-1902 te Velsen, overleden ? te ?
VI.32 Tjeerd Menger. Geboren 04-01-1905 te Lonneker, Fabrieksarbeider, overleden 03-11-1971 te IJmuiden op 66-jarige leeftijd, begraven 06-11-1971 te IJmuiden. Tr. 05-07-1928 te Velsen Jacobje (Jacoba) Post, geboren 01-04-1904 te Urk, overleden 10-11-1971 te IJmuiden op 67-jarige leeftijd, begraven 13-11-1971 te IJmuiden.
Uit dit huwelijk:

 1. Ida, volgt VII.37
 2. Pieter, volgt VII.38
 3. Willem, volgt VII.39
 4. Meine Jelte, volgt VII.40
 5. Tjeerd, volgt VII.41
 6. Ike Jacoba, volgt VII.42
 7. Pieter, volgt VII.43
 8. Jacoba, volgt VII.44


VI.33 Renske Menger. Geboren 02-08-1906 te Enschede, overleden 29-04-1999 te Enschede op 92-jarige leeftijd. Tr.(1) 16-12-1926 te Lonneker Hendrik Jan Weisink, geboren 31-01-1901 te Lonneker, overleden 28-07-1956 te Enschede op 55-jarige leeftijd Tr.(2) ? te ? ? Oldenhof, geboren ? te ?
VI.34 Elisabeth Menger. Geboren 20-03-1908 te Enschede, overleden 05-06-1909 te Enschede op 1-jarige leeftijd
VI.35 Jacob Menger. Geboren 17-08-1900 te Steggerda, Veehouder, overleden 26-02-1981 te Steenwijk op 80-jarige leeftijd. Tr. 29-11-1924 te Weststellingwerf Vroukje Menger, geboren 06-06-1901 te Noordwolde, dochter van Gerhardus Menger en Grietje Berkenbosch, overleden 13-02-1980 te Noordwolde op 78-jarige leeftijd, begraven 18-02-1980 te Noordwolde.
Uit dit huwelijk:

 1. Grietje, volgt VII.45


VI.36 Jantsje Menger. Geboren 26-08-1902 te Weststellingwerf, overleden voor 1921 te ?
VI.37 Sijtze Menger. Geboren 28-09-1904 te Weststellingwerf, overleden 11-09-1927 te Noordwolde op 22-jarige leeftijd. Ongehuwd.
VI.38 Andries Menger. Geboren 29-10-1910 te Weststellingwerf, overleden 17-09-1995 te Heerenveen op 84-jarige leeftijd. Tr. 12-05-1933 te Ooststellingwerf Hiltje Menger, geboren 20-06-1911 te Noordwolde, dochter van Wijbe Menger en Antje Bosma, overleden 07-06-1995 te Weststellingwerf op 83-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

 1. Jan, volgt VII.46


Generatie VII
VII.1 Geert de Jong. Geboren 28-04-1903 te Leeuwarden. Erkend bij huwelijk 31-03-1906 Ferwerderadeel.
VII.2 Trijntje de Jong. Geboren 25-11-1905 te Hallum. Erkend bij huwelijk 31-03-1906 Ferwerderadeel.
VII.3 Jan Menger. Geboren 30-09-1907 te Ferwerderadeel, Chauffeur, Rijkswerkman, overleden 09-04-1974 te Sleen op 66-jarige leeftijd, begraven 12-04-1974 te Sleen. Tr.(1) 07-10-1936 te Amersfoort Huberta Johanna Verkuil, geboren 16-12-1907 te Groesbeek, overleden 08-03-1948 te Amersfoort op 40-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

 1. Laurensa Hendrika Johanna, volgt VIII.1

Tr.(2) 14-05-1948 te Arnhem Diederika Elisabeth Tober, geboren 23-02-1906 te Bussum.
Uit dit huwelijk:

 1. Catharina Goaitske, volgt VIII.2


VII.4 Hendrik Menger. Geboren 03-06-1909 te Schoterland, overleden 18-08-1998 te Beverwijk op 89-jarige leeftijd. Tr. 02-05-1936 te Leeuwarden Sjoukje Postma, geboren 25-07-1911 te Westdongeradeel
VII.5 - Menger. Geboren 07-04-1911 te Schoterland, overleden 07-04-1911 te Schoterland op 0-jarige leeftijd. Levenloos geboren.
VII.6 Gooitske Menger. Geboren 24-06-1912 te Schoterland. Tr. 05-10-1932 te ? P. Kamma, geboren ? te ?
VII.7 Wicher Menger. Geboren 27-05-1912 te Schoterland. Tr. 01-06-1939 te ? Anna Hoornstra, geboren ? te ?.
Uit dit huwelijk:

 1. Elly, volgt VIII.3
 2. Jannie, volgt VIII.4
 3. Tjabe, volgt VIII.5


VII.8 Lutgerdina Menger. Geboren 18-10-1919 te Schoterland. Tr. 31-10-1942 te ? A.A. Posthumus, geboren ? te ?
VII.9 Johanna Menger. Geboren 14-01-1917 te Lonneker
VII.10 Marie Clare Hinke Menger. Geboren 30-05-1920 te Zwollerkerspel. Tr. 22-09-1949 te ? Ab Kleinlugtenbelt, geboren ? te ?
VII.11 Namme Menger. Geboren 03-02-1924 te Zwollerkerspel. Tr. 04-09-1947 te ? A. (Toos) van Oosten, geboren ? te ?
VII.12 Jan Menger. Geboren 06-12-1925 te Zwollerkerspel. Tr. 22-11-1949 te Zwolle Lubbertje (Loes) Richter, geboren 21-03-1928 te Zwolle.
Uit dit huwelijk:

 1. Albertha (Betty), volgt VIII.6
 2. Lubertha Johanna (Erna), volgt VIII.7
 3. Koop Sytse (Ko), volgt VIII.8


VII.13 Grietje Menger. Geboren 13-08-1928 te Zwollerkerspel. Tr. 24-11-1955 te ? Joop W. van Dullemen, geboren ? te ?
VII.14 Gerritje (Gerrie) Menger. Geboren 25-02-1930 te Zwollerkerspel, overleden 03-07-1998 te Zwolle op 68-jarige leeftijd. Tr. 04-08-1955 te Zwollerkerspel Jacob (Jaap) Bosch, geboren 23-02-1926 te Zwolle
VII.15 Namme Menger. Geboren 18-10-1922 te Lonneker
VII.16 Gerrit Jan Sijtse Menger. Geboren 16-12-1923 te Lonneker, overleden 10-07-1998 te Groningen op 74-jarige leeftijd. Ongehuwd.
VII.17 Johannes Menger. Geboren 15-05-1925 te Lonneker
VII.18 Sijtse Menger. Geboren 23-11-1926 te Lonneker. Tr. 22-05-1954 te Enschede Anna Elfriede Helga Meijer, geboren 05-04-1932 te Stadt Rheine-Duitsland.
Uit dit huwelijk:

 1. Geertruida Annie Truus, volgt VIII.9
 2. Helga Annie, volgt VIII.10
 3. Elsbeth Elisabeth, volgt VIII.11
 4. Sieske, volgt VIII.12
 5. Ineke, volgt VIII.13
 6. Henk, volgt VIII.14
 7. Harrie, volgt VIII.15
 8. Ingrid, volgt VIII.16
 9. Erik, volgt VIII.17
 10. Karin, volgt VIII.18


VII.19 Gerhard Menger. Geboren 15-02-1929 te Lonneker. Tr. 21-05-1955 te Gronau-Duitsland I.Th. Rehorst, geboren ? te ?
VII.20 Karste Menger. Geboren 28-08-1927 te Amsterdam, Fraiser, overleden 14-09-1966 te Amsterdam op 39-jarige leeftijd. Ongehuwd.
VII.21 Willem Gerhard Menger. Geboren 24-12-1929 te Amsterdam, overleden 25-08-1996 te Amsterdam op 66-jarige leeftijd. Tr. 17-10-1953 te Amsterdam Clara Grada Diekmann, geboren 24-01-1933 te Apeldoorn.
Uit dit huwelijk:

 1. Sylvia, volgt VIII.19
 2. Richard, volgt VIII.20
 3. Eric, volgt VIII.21


VII.22 Maria Menger. Geboren 20-03-1934 te Amsterdam, Verpleegster, overleden 30-12-1979 te Amsterdam op 45-jarige leeftijd. Tr. 09-07-1962 te Amsterdam Adrianus Johannes Bruijstens, geboren 03-03-1932 te Amsterdam
VII.23 Jeltje Anna Menger. Geboren 12-03-1922 te Amsterdam
VII.24 Ike Menger. Geboren 02-08-1914 te Lonneker, overleden 26-11-1997 te Doesburg op 83-jarige leeftijd. Tr. 22-12-1950 te Doesburg Martinus Hendrikus Jolink, geboren 03-02-1920 te Doesburg, overleden 09-10-1980 te Doesburg op 60-jarige leeftijd
VII.25 Ida Menger. Geboren 09-02-1916 te Lonneker, overleden 11-01-1934 te ? op 17-jarige leeftijd
VII.26 Lummetje Menger. Geboren 05-09-1917 te Lonneker, overleden 07-06-1933 te ? op 15-jarige leeftijd
VII.27 Pieter (Piet) Menger. Geboren 11-12-1919 te Velsen, Kellner, overleden 16-11-1993 te Venhuizen op 73-jarige leeftijd, gecremeerd 19-11-1993 te Driehuis-Westerveld. Tr. 01-11-1945 te Velsen Truus Oversteegen, geboren 29-08-1923 te Schoten.
Uit dit huwelijk:

 1. Hannie, volgt VIII.22
 2. Peter Marco, volgt VIII.23
 3. Philippe Martin (Martin), volgt VIII.24
 4. Katinka Truus, volgt VIII.25


VII.28 Willem Menger. Geboren 18-02-1921 te Velsen, overleden 15-11-1981 te IJmuiden op 60-jarige leeftijd, begraven 17-11-1981 te IJmuiden. Tr. 23-08-1945 te Velsen Teuntje Maria de Pagter, geboren 24-08-1923 te Breskens.
Uit dit huwelijk:

 1. Jozy Tineke, volgt VIII.26
 2. Jeannette Marijke, volgt VIII.27
 3. Jan Willem, volgt VIII.28
 4. Erna Willy, volgt VIII.29
 5. Willem Jacob, volgt VIII.30
 6. Ronald William, volgt VIII.31
 7. Erik Eduard, volgt VIII.32
 8. Tineke Marie, volgt VIII.33


VII.29 Jantje (Sjaane) Menger. Geboren 09-07-1922 te Velsen, overleden 22-08-1993 te Utrecht op 71-jarige leeftijd, gecremeerd 27-08-1993 te Bilthoven. Tr. 25-11-1948 te Rijssen Arend Kippers, geboren 14-05-1902 te Rijssen, overleden 29-12-1980 te Rijssen op 78-jarige leeftijd
VII.30 Willempje Menger. Geboren 27-03-1924 te Velsen. Tr. 13-09-1945 te ? Cornelis Ernst Gottschal, geboren 00-00-1907 te ?, overleden 05-07-1992 te Julianadorp op 85-jarige leeftijd, begraven 09-07-1992 te Schagen
VII.31 Geesje Menger. Geboren 21-08-1926 te Velsen, overleden 07-05-1933 te ? op 6-jarige leeftijd
VII.32 Jacob (Jaap) Menger. Geboren 29-04-1928 te Velsen, Havenknecht, overleden 22-04-1990 te Velsen op 61-jarige leeftijd. Ongehuwd.
VII.33 Aukje Menger. Geboren 16-09-1929 te Velsen, Dienstbode, Naaister, overleden 13-03-1979 te Enschede op 49-jarige leeftijd, begraven 16-03-1979 te Enschede. Tr. 18-09-1954 te Enschede Riekent van den Dolder, geboren 19-11-1926 te Enschede
VII.34 - Menger. Geboren 09-01-1932 te Velsen, overleden 09-01-1932 te Velsen op 0-jarige leeftijd. Levenloos geboren.
VII.35 Jan Menger. Geboren 02-10-1923 te 's-Gravenhage. Tr. 06-09-1958 te Pinneberg-Duitsland Anne Lene Krohn, geboren 16-07-1923 te Kummerfeld-Duitsland.
Uit dit huwelijk:

 1. Knut, volgt VIII.34


VII.36 Johan Marinus Henri Menger. Geboren 26-12-1924 te 's-Gravenhage, overleden 03-08-1927 te Madioen-Ned. Indie op 2-jarige leeftijd
VII.37 Ida Menger. Geboren 19-12-1928 te Velsen. Tr. 02-12-1948 te ? P. Langbroek, geboren ? te ?
VII.38 Pieter Menger. Geboren 07-07-1930 te Velsen, overleden 02-11-1942 te Haarlem op 12-jarige leeftijd
VII.39 Willem Menger. Geboren 20-06-1931 te Velsen. Tr. 14-06-1963 te Velsen Adriana Broek, geboren 06-10-1942 te Velsen, overleden 24-11-1978 te IJmuiden op 36-jarige leeftijd, begraven 28-11-1978 te IJmuiden.
Uit dit huwelijk:

 1. Luciana Adriana, volgt VIII.35
 2. Lilian Jolanda, volgt VIII.36
 3. Willem Dimitri, volgt VIII.37


VII.40 Meine Jelte Menger. Geboren 10-07-1932 te Velsen. Tr. 13-09-1963 te Velsen Berendina (Dini) Hoeve, geboren 15-01-1939 te Apeldoorn, dochter van Willem Hoeve en Hendrikje Klein.
Uit dit huwelijk:

 1. Tjeerd, volgt VIII.38
 2. Gerritje Neeltje (Nellie), volgt VIII.39
 3. Willem Alexander, volgt VIII.40


VII.41 Tjeerd Menger. Geboren 19-02-1936 te Velsen, overleden 16-11-1998 te Velsen op 62-jarige leeftijd. Tr. 17-12-1965 te Velsen Dirkje Moleman, geboren 29-03-1935 te Velsen.
Uit dit huwelijk:

 1. Martine Jolanda, volgt VIII.41


VII.42 Ike Jacoba Menger. Geboren 16-05-1940 te Velsen. Tr. 30-05-1968 te Velsen Jan Cornelis Stigter, geboren 13-04-1946 te Velsen
VII.43 Pieter Menger. Geboren 05-08-1946 te Velsen. Tr. 01-10-1970 te Velsen Elisabeth Gerarda Maria Frankemolle, geboren ? te ?
VII.44 Jacoba Menger. Geboren 13-02-1951 te Velsen, overleden 22-08-1951 te Velsen op 0-jarige leeftijd
VII.45 Grietje Menger. Geboren 20-03-1925 te Weststellingwerf. Tr. 04-05-1957 te ? Jelke de Vries, geboren ? te ?
VII.46 Jan Menger. Geboren 07-02-1934 te Ooststellingwerf


Generatie VIII
VIII.1 Laurensa Hendrika Johanna Menger. Geboren 03-09-1937 te Ede. Tr. ? te ? G. Verwey, geboren ? te ?
VIII.2 Catharina Goaitske Menger. Geboren 09-08-1952 te Ede
VIII.3 Elly Menger. Geboren ? te ?
VIII.4 Jannie Menger. Geboren ? te ?
VIII.5 Tjabe Menger. Geboren ? te ?
VIII.6 Albertha (Betty) Menger. Geboren 19-05-1950 te Zwolle. Tr. 14-06-1985 te Almelo Gerrit Johannes (Ge) van de Keuken, geboren 30-04-1949 te Almelo
VIII.7 Lubertha Johanna (Erna) Menger. Geboren 27-07-1951 te Zwolle. Tr. 18-10-1973 te Groningen Roel Toering, geboren 20-08-1950 te Almelo
VIII.8 Koop Sytse (Ko) Menger. Geboren 07-05-1960 te Baarn. Tr. 27-08-1982 te Almelo Johanna Tjarda Wind, geboren 27-12-1960 te Overdinkel.
Uit dit huwelijk:

 1. David Jan, volgt IX.1
 2. Laurens, volgt IX.2


VIII.9 Geertruida Annie Truus Menger. Geboren 13-04-1955 te Enschede. Tr. 28-03-1980 te Enschede Harrie Besselink, geboren 03-06-1954 te Delden
VIII.10 Helga Annie Menger. Geboren 07-06-1956 te Enschede, overleden 18-07-1992 te Glanerbrug-Gem. Enschede op 36-jarige leeftijd, gecremeerd 22-07-1992 te Enschede
VIII.11 Elsbeth Elisabeth Menger. Geboren 04-11-1957 te Enschede. Tr. 13-05-1983 te Enschede Jan Jansen, geboren 03-06-1954 te Wierden
VIII.12 Sieske Menger. Geboren 20-04-1959 te Enschede. Tr. 30-01-1981 te Oldenzaal Bertie Wageman, geboren 08-02-1956 te Oldenzaal
VIII.13 Ineke Menger. Geboren 24-02-1964 te Enschede. Tr. 30-10-1987 te Enschede Rob Stokkingreef, geboren 18-05-1960 te Wierden
VIII.14 Henk Menger. Geboren 22-11-1965 te Enschede
VIII.15 Harrie Menger. Geboren 22-11-1965 te Enschede, Chauffeur. Tr. 25-10-1996 te Denekamp Jolanda Kerkhof Jonkman, geboren 17-12-1974 te Hengelo
VIII.16 Ingrid Menger. Geboren 13-01-1969 te Enschede. Tr. 12-06-1992 te Enschede Marko Dielen, geboren 31-07-1964 te Winterswijk
VIII.17 Erik Menger. Geboren 20-09-1970 te Enschede
VIII.18 Karin Menger. Geboren 04-10-1973 te Enschede
VIII.19 Sylvia Menger. Geboren 27-01-1954 te Amsterdam
VIII.20 Richard Menger. Geboren 13-07-1956 te Amsterdam. Tr. ? te ? Hennie Welter, geboren 00-00-1952 te ?, overleden 07-07-1995 te Voorburg op 43-jarige leeftijd, begraven 11-07-1995 te 's-Gravenhage.
Uit dit huwelijk:

 1. Malinda, volgt IX.3
 2. Iboya, volgt IX.4
 3. Eloine, volgt IX.5


VIII.21 Eric Menger. Geboren 10-11-1957 te Epe
VIII.22 Hannie Menger. Geboren 21-04-1948 te Velsen. Tr. ? te ? Jan ?, geboren ? te ?
VIII.23 Peter Marco Menger. Geboren 27-09-1951 te Velsen. Tr. 27-06-1979 te ? Hendrika Cornelia (Riek) Hogervorst, geboren ? te ?
VIII.24 Philippe Martin (Martin) Menger. Geboren 11-05-1959 te Velsen. Tr. ? te ? Marijke ?, geboren ? te ?.
Uit dit huwelijk:

 1. Ivo Vincent, volgt IX.6
 2. Lennart Valentijn, volgt IX.7


VIII.25 Katinka Truus Menger. Geboren 26-03-1962 te Velsen
VIII.26 Jozy Tineke Menger. Geboren 13-06-1946 te Velsen. Tr. 18-12-1970 te ? L.H. van den Raadt, geboren ? te ?
VIII.27 Jeannette Marijke Menger. Geboren 22-12-1947 te Velsen. Tr. 02-10-1969 te ? R. van Munster, geboren ? te ?
VIII.28 Jan Willem Menger. Geboren 04-05-1949 te Velsen. Tr. 22-12-1972 te ? E. Brouwer, geboren ? te ?
VIII.29 Erna Willy Menger. Geboren 04-01-1953 te Velsen. Tr.(1) 29-12-1972 te Hoorn Th. Boutellier, geboren ? te ? Tr.(2) ? te ? ? Greve, geboren ? te ?
VIII.30 Willem Jacob Menger. Geboren 10-11-1955 te Velsen. Tr. 21-12-1978 te Haarlemmerliede A.J.W. Blom, geboren ? te ?
VIII.31 Ronald William Menger. Geboren 27-05-1958 te Velsen
VIII.32 Erik Eduard Menger. Geboren 11-07-1959 te Velsen
VIII.33 Tineke Marie Menger. Geboren 25-07-1963 te Velsen
VIII.34 Knut Menger. Geboren 10-01-1963 te Pinneberg-Duitsland. Tr. 22-04-1994 te Hamburg-Duitsland Ute Vogelsang, geboren 28-06-1967 te Hamburg-Duitsland.
Uit dit huwelijk:

 1. Wilhelm Alexander, volgt IX.8
 2. Sarah Johanna, volgt IX.9
 3. Ronja Henrike, volgt IX.10


VIII.35 Luciana Adriana Menger. Geboren 11-05-1964 te Velsen. Tr. 21-07-1989 te Velsen Marinus Robert van der Hulst, geboren 19-08-1964 te Velsen
VIII.36 Lilian Jolanda Menger. Geboren 28-01-1966 te Velsen
VIII.37 Willem Dimitri Menger. Geboren 05-12-1974 te Velsen
VIII.38 Tjeerd Menger. Geboren 12-11-1964 te IJmuiden. Tr. 18-03-1989 te Velsen Erika Bonis, geboren 19-04-1968 te IJmuiden
VIII.39 Gerritje Neeltje (Nellie) Menger. Geboren 19-07-1966 te IJmuiden. Tr. 21-12-1990 te Velsen Jan de Jong, geboren 29-09-1963 te Haarlem
VIII.40 Willem Alexander Menger. Geboren 17-06-1976 te IJmuiden. Tr. 20-10-1999 te Rotterdam Edith de Reus, geboren 01-09-1978 te Rotterdam
VIII.41 Martine Jolanda Menger. Geboren 12-10-1968 te Velsen


Generatie IX
IX.1 David Jan Menger. Geboren 21-01-1986 te Enschede
IX.2 Laurens Menger. Geboren 21-09-1988 te Enschede
IX.3 Malinda Menger. Geboren ? te ?
IX.4 Iboya Menger. Geboren ? te ?
IX.5 Eloine Menger. Geboren ? te ?
IX.6 Ivo Vincent Menger. Geboren 04-02-1987 te Enkhuizen
IX.7 Lennart Valentijn Menger. Geboren 27-01-1991 te Hoogkarspel
IX.8 Wilhelm Alexander Menger. Geboren 07-02-1995 te Hamburg-Duitsland
IX.9 Sarah Johanna Menger. Geboren 09-03-1997 te Hamburg-Duitsland
IX.10 Ronja Henrike Menger. Geboren 21-10-1999 te Kummerfeld-Duitsland
Dit document is gemaakt met GensData voor Windows - versie 4.0