Een speciaal verslag: de implanteerbare chip

 

Het merk "666" van het Beest is klaar!

Jij ook?

***


(de chip heeft de afmeting van een rijstkorrel).

 

(De Links in dit dokument zijn engelstalig)

Het binnengaan van de elektronische eeuw

"En het maakt dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt in hun rechterhand of in hun voorhoofd, en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft. Hier is wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig." (Openbaringen 13:16-18).

Dit speciale verslag is niet bedoeld om iemand te veroordelen, of om angst te zaaien, maar om ons te helpen onderscheidingen te maken, bewust te worden.

Ons huis is een strijdtoneel

De naderende strijd gaat over onze persoonlijke vrijheid en individuele rechten. De (Amerikaanse) Staten-Generaal, het gerechtshof, de telefoonmaatschappijen, de stemmachines en de kabel t.v.-stations zullen hier allen bij betrokken zijn. Stilzwijgend en onzichtbaar strekt de strijd zich uit naar onze portemonnees, de smartcards, en de eenvoudig uitziende identificatie apparaten, die ons met grote geheime regeringsdatabanken verbindt. Het zal je slaapkamer binnendringen via je telefoonlijnen. Er zullen schermutselingen in je woonkamer of huis zijn, als de supergeheime "Clipper chips" in jullie kabel t.v. toestellen zijn ingebouwd.

En de strijd zal zich verspreiden naar je bank, de school van je kinderen, je verkeersbureau, je dokterswachtkamer, verzekeringsmaatschappijen en duizend andere plaatsen. Duizend andere plaatsen waar "Big Brother" alle details van je leven opslaat en ze permanent bewaart, als onderdeel van je persoonlijk dossier. We zijn op een kruispunt.
En de wegen, die we zullen nemen, zullen nu bepalen of we als vrije landen of als een elektronische wereldlijke politiestaat de volgende eeuw ingaan.
Bron: Zimmerman (één van Amerika's belangrijkste computer privacy experts).

"De valstrik", het merk van het beest
Dr. Charles Sanders is de leidende projectingenieur voor de oorspronkelijke bio-medische chips, die bij mensen waren ingebracht om medische redenen. Deze chips waren van medische technologie omgezet naar individuele identificatie technologie. Gedurende dit verstandelijk ontwikkelingsproces was Dr. Sanders uitgenodigd bij Henry Kissinger om een discussie te voeren over de mogelijke identificatie van 6 miljard mensen op aarde. Tijdens een gesprek met Sanders zei Kissinger: "we kunnen geen controle uitoefenen, tenzij we iedereen op aarde kunnen identificeren." Er is een computerchip die 6 mm lang is. De grootte van een rijstkorrel.

Deze chip, #BT952000, is genaamd: "een noodgedwongen ingevoegde identificatie bepaler (Emergency Intrusive Identification Locator)." Deze glazen buis heeft 250.000 elektronische onderdelen. Het is een super geavanceerde multi gelaagde micro processor, die zowel een verzender als een ontvanger is. Hij kan voortdurend naar satellieten verzonden worden door middel van korte uitbarstingen van hele hoge frequentie. Deze chip heeft een oplaadbaar vermogen en een batterij. De batterij is gemaakt van *lithium.

Zij wordt levenslang opgeladen door de schommelingen van lichaamswarmte. De batterij heeft een oplaadbaar warmtecircuit dat gebruik maakt van de schommelingen in je eigen lichaamswarmte. Het laadt de lithium batterij op en blijft opgeladen voor het leven. Organisatoren en planners hebben 1,5 miljoen dollar besteed van medisch onderzoeksgeld (belastinggeld) om uit te zoeken wat de twee beste gedeeltes van het lichaam zijn om dit ding in te brengen en daarbij voordeel te hebben van de maximale variaties in lichaamstemperatuur. Na maanden van onderzoek en 1,5 miljoen dollar bepaalden zij dat de twee beste plaatsen om deze te implanteren zouden zijn eerst de rechterhand, en als je je rechterhand zou missen, je voorhoofd.

Het zal onder de huid (als een vaccinatie) worden aangebracht. Volgens Dr. Sanders zal deze zender/ontvanger technologie het mogelijk maken om op iedere man, vrouw of kind toezicht te houden in een gesloten circuit over de gehele wereld. Het geeft een digitaal gevormd signaal af op gezette tijden (tussenruimtes). Deze speciale pauze is een opsporingssignaal. Het geeft vitale informatie van het individu af en tevens de plaats. Het heeft een overdragend patroon, gescheiden ontvangstantenne en een gescheiden uitzendantenne.

Het heeft een microchip dat negen onderdelen bevat: naam en digitale foto, digitale vingerafdruk data, lichamelijke beschrijving, je adres en vorige adressen, familiegeschiedenis, beroep en inkomen, belastinginformatie en de hoeveelheid geld die je hebt, je criminele achtergrond als je die hebt en je nieuwe sociale nummer. Je nieuwe nummer zal bestaan uit 18 delen . De eerste vijf van je zipcode met de bijgevoegde vier na de streepjescode en je belastingnummer. Deze 18 cijfers worden in drie secties verdeeld. Dr. Sanders sprak met een collega ingenieur en hij vroeg hem wat er zou gebeuren als de chip niet goed werkte. De ingenieur antwoordde dat het een erge zweer kan veroorzaken.

Dr. Sanders verklaarde: "Ik geloof dat de chip het teken van het beest is." Op dit moment doet Dr. Sanders niets anders dan rondreizen en mensen waarschuwen voor deze chip. Zijn chip.
(* Kan het zijn dat vanwege het binnengaan van de aarde in de Photon-zone, die veranderingen brengt in atmosfeer en trillingen, dat het lithium uit de chips zal lekken?)


Al de tekens of strepen zijn verbonden met nummers aan de onderkant,
behalve het cijfer in het begin, het midden en eind.

Hier zijn de andere cijfers verwijderd.

Het nummer 666 is in iedere UPC-streepjescode verborgen.

http://www.rense.com/general20/666.htm

 


Streepjescodes, zoals deze zijn al verschenen in verschillende Midwestern winkels (USA). Volgens onderzoekers is de F voor voorhoofd en de H voor hand. En volgens onderzoekers moet de koper een teken in zijn rechterhand of voorhoofd hebben alvorens te kunnen kopen

U.S. Patenten
Van de US Patent office!
http://www.uspto.gov/

United States Patent Number: 5,629,678 Personal tracking and recovery system.
[ A patent for a GPS chip "small enough to be implanted ]
[ in a human" (direct quote). It allows a person to be ]
[ found by GPS satellite anywhere on earth. ]
Filed: January 10, 1995 Inventor: Paul A. Galgano, Belmont, Mass.

United States ID Chips Patent No. 5,878,155
Heeter Mar. 2, 1999
Method for verifying human identity during electronic sale transactions
Subject: United States Patent 5,878,155 http://patents.uspto.gov/cgi-bin/ifetch4?ENG+PATBIB-ALL+0+946309+0+7+25907+O

Content-Base: "http://patents.uspto.gov/cgi-bin/ifetc h4?ENG+PATBIB-ALL+0+946309+0+7+2590 7+OF+1+1+1+PN%2f5%2c878%2c155" Content-Location: "http://patents.uspto.gov/cgi-bin/ifetc h4?ENG+PATBIB-ALL+0+946309+0+7+2590 7+OF+1+1+1+PN%2f5%2c878%2c155"
Abstract: A method is presented for facilitating sales transactions by electronic media.
(er wordt een methode gepresenteerd die verkooptransacties door elektronische media vergemakkelijkt)

United States ID Chips Patent No. 5.878.155 http://patents.uspto.gov/cgi-bin/ifetch4?ENG+PATBIB-ALL+0+946309+0+7+25907+0 Content-Base: "http://patents.uspto.gov/cgi-bin/ifetch4?ENG+PATBIB-ALL+0+946309+0+7+25907+0F+1+1+1+PN%2F5%2c878%2c155" Content-Location: "http://patents.uspto.gov/cgi-bin/ifetch4?ENG+PATBIB-ALL+0+946309+0+7+25907+0F+1+1+1+PN%2F5%2c878%2c155"----------

Een streepjescode of een ontwerp is op de persoon getatoeŽerd. Alvorens de verkoopactie voltooid kan worden wordt de tatoeŽring door de scanner gescand. Kenmerken van de gescande tatoeŽring worden vergeleken met de kenmerken van andere tatoeŽringen die in een computer databank zijn opgeslagen om de identificatie van de koper na te gaan. Wanneer er is vergeleken, is de verkoper gerechtigd de elektronische bank van de koper te debiteren, om de transactie te doen geschieden. De elektronische bankrekening van de verkoper wordt tegelijkertijd aangepast.

Inventors: Heeter; Thomas W. (55 Lyerly, Houston, TX 77022). Appl. No.: 709,471 Filed: Sept. 5, 1996 Intl. Cl.: G06K 9/00 Current U.S. Cl.: 382/115 Field of Search: 382/115, 116, 124-127, 100, 128, 133; 348/77, 15, 161; 209/3.3, 555; 356/71; 340/825.34; 235/379, 380, 382 -------- References Cited / )Referenced By) -------- US Patent Documents 3,584,958 Jun., 1971 Miller et al. 382/126 4,597,495 Jul., 1986 Knosby 209/3.3 4,805,223 Feb., 1989 Denyer 382/127 4,995,086 Feb., 1991 Lilley et al. 382/124 5,633,947 May, 1997 Sibbald 382/124

In Heeters patent (5,878,155) "uittreksel" staat te lezen: "Een methode om verkooptransacties door middel van elektronische media te vergemakkelijken wordt aangeboden. Een streepjescode of een ontwerp wordt op een individu getatoeŽerd. Voor de verkooptransactie kan worden voltooid, is de tatoeŽring gescand door een scanner. Kenmerken van de gescande tatoeŽring worden vergeleken met kenmerken van andere tatoeŽringen die opgeslagen zijn in een computer databank, om zo de identiteit van de koper te identificeren. Wanneer het is getoetst, is de verkoper gemachtigd het bedrag van het elektronische banknummer van de koper af te boeken, en kan de transactie plaatsvinden.

Het elektronische banknummer van de verkoper is daarmee tegelijkertijd aangepast." Heeters uitvinding is bedoeld naar aanleiding van de enorm sterk groeiende Internet E-commercie. In de zeer nabije toekomst zullen veel producten gekocht worden door middel van Internet. Schrijft World Net Daily. "... Internet en E-commerce maakt opmars en verwacht wordt dat de Europese markt de Amerikaanse markt voorbij zal streven over een aantal jaren, potentiŽle verkopen zullen in 2003 een bedrag van 1 triljoen bereiken." En het enige obstakel is de volledig uitvoerbare veiligheid van de E-wereldhandel. Op dit moment zullen de meeste mensen niet willen kopen via internet slechts om ťťn reden: veiligheid. Maar wanneer iemand, op welke manier dan ook, door middel van het lichaam van de koper de transactie veilig kan verklaren - 100% veiligheid.
A Barcode is tattooed on an individual
(Een streepjescode is op de persoon getatoeŽerd)


Het Plan om de chips stapsgewijs geaccepteerd te krijgen:

* het scenario is al geschreven

* de chips zijn er al

* de naalden om de chips te injecteren zijn er al

* de patenten zijn er al ∑ de gecontroleerde massamedia (t.v., kranten, radio) is er al

* het algemene publiek is al jarenlang goed voorbereid "Door de invoering van junkvoedsel zijn de lichamelijke en geestelijke krachten afgestompt, volgzaam en afhankelijk gemaakt. Voeg hierbij de vaccinaties, de fluoridering, de chloor en chemtrailprogramma's, CODEX, evenals de subliminale (het manipuleren van het onderbewuste) manipulaties met hulp van t.v, radio en andere mind-control middelen.".

* Dit alles voor de laatste en uiteindelijke fase: "Het publiek programmeren om de chips te aanvaarden. En de tekens van de programmering zijn hier al, zoals je in de volgende verslagen kunt lezen. Waarschuwing! Laat niemand, om welke reden dan ook, een chip in je rechterhand of voorhoofd injecteren! Op welke plek dan ook. Het is verbazingwekkend (niet echt als je de schrijver in ogenschouw neemt) hoe specifiek de bijbel is over "het teken van het beest": En het maakt dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt in hun rechterhand of in hun voorhoofd. Let wel, het zegt "in" niet "op."

Dit is precies van toepassing omdat de chips in de hand of voorhoofd is geÔnjecteerd. Er zijn wereldwijd verschillende testprogramma's gaande, waarbij chips geÔnjecteerd zijn in de rechterhand van mensen. Openbaringen 13: 17,18 gaat verder te zeggen: En dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft. Hier is wijsheid: wie verstand heeft berekent het getal van het beest, want het is een getal van een mens en zijn getal is 666. Zoals je zult hebben opgemerkt, hebben ze de maatschappij al laten wennen aan een geldloos systeem, eerst cheques, toen creditcards, toen debetkaarten, toen de smartcardkaart en tenslotte brengen ze nu in de openbaarheid de implanteerbare zender/ontvanger of een gelijkwaardig instrument, en als het niet om de bedoeling was die er achter zit, zou het voor het menselijk verstand een goed systeem zijn, zoals ze dat vermoedelijk zullen zeggen van de implanteerbare chip, omdat je geen zorgen meer hebt over kaarten die verloren gaan, gestolen of vergeten zijn en dat zonder geld dat gestolen kan worden, je een minder gevoelig doelwit zult zijn.

En sinds alle financiŽle transacties een computerregistratie hebben, zullen andere misdrijven ook moeilijker worden, maar omdat het "duivelse" achter het teken steekt, zoals de duidelijke waarschuwing in de bijbel toont, moet het volkomen vermeden worden als je werkelijk waarde hecht aan je ziel. Ze kunnen ook het excuus van een geplande "financiŽle wereldcrisis" gebruiken, dat om de wereldeconomie te redden, we over moeten gaan op een geldloze maatschappij, waarbij ze de mensen zullen proberen te overtuigen dat dit het beste voor de mensheid is. Ook zul je hebben opgemerkt dat het nummer van het beest (666) steeds vaker wordt gezien, soms openlijk en soms verscholen op verschillende manieren, en het is een andere aanduiding hoe dicht we zijn bij de vervulling van het boek van openbaringen.

"Het intelligente Autoweg Systeem" (Intelligent Vehicle System of IVHS)
Door Linda Thompson.

Dr. Linda Thompson, Procureur van het Gerecht, American Justice Federation Internet: lindat@snowhill.com Oorspronkelijk heette het: het intelligente autoweg systeem of IVHS afgekort. Voor het IVHS-systeem is het hele land opgedeeld in blokken, bekend als de "globale positie", breedtegraden en lengtegraden, van elk willekeurig punt, in kaart gebracht en opgespoord door satellieten, met richtbare controle door camera's en computer antwoord apparaten in auto's zelf. Dezelfde technologie wordt ook gebruikt bij het volgen van speciale operatietroepen waarbij gebruik wordt gemaakt van een biometrische kaart, met opsporingsinformatie of een geÔmplanteerde chip.

In elk geval is het een nationaal opsporings- en controlesysteem dat aan het publiek wordt verkocht, alsof het een gecomputeriseerd alternatief is voor de AAA automobiel club. "Het wijst je de snelste weg naar het werk, geeft routes aan om knelpunten heen." Computers aan boord van je auto geven je je bestemming aan etc., praten met de computer op de snelweg. Dit is volkomen onzin om het publiek dit systeem te verkopen. Het is al volkomen aangebracht in Porto Rico en het is niets meer dan het massale opsporingssysteem van Big Brother.
Meer over het Intelligente Autoweg Systeem of IVHS


Nieuwe Technologie leidt naar het 666 systeem in de toekomst
"In de toekomst kan er een heel kleine chip onder de huid komen", luidt de kop van de Chicago Tribune op 7 mei 1996. Stafmedewerker Jon Van schreef: met een heel kleine chip die in het menselijk lichaam is geÔmplanteerd en die kan zenden en ontvangen zal waarschijnlijk geadverteerd worden als een artikel voor de consument aan het begin van de volgende eeuw. Hij vertelt verder dat verschillende technologieŽn al beschikbaar of nog in ontwikkeling zijn en deze elektronische firma's in staat zullen stellen om implanteerbare, plaatsbepalende chips te maken; volgens futuristen zal onze drang naar gemak en veiligheid deze bijna onweerstaanbaar maken voor de marktonderzoekers. Bernard Beck, professor sociologie aan de Noord-West Universiteit (USA) zegt: "Mensen accepteren dat toenemende communicatie het leven makkelijker maakt en tegelijkertijd dat er geen plek meer is om zich te verstoppen. Als ik een universele chip heb geÔmplanteerd, dan kan ik overal ter wereld geld opnemen.
Er zijn geen zorgen meer over gestolen creditcards. Deze nieuwe technologie heeft aantrekkelijke kanten.


Alle belastingbetalers vullen hun opgave elektronisch in

Toen Scan This News voor het eerst melding maakte van dit onderwerp in januari 1999 werd er gezegd: het uiteindelijke doel van al dit "elektronische regerings" spionnen netwerk is, om een directe en voortdurende link te hebben tussen de elektronische federale regering en de mensen. Een eerste doel van dit systeem is om belastinggeld naar eigen goeddunken te verkrijgen. De bedoeling is om een systeem te hebben ontwikkeld, waarbij de federale agenten precies weten hoeveel inkomen je hebt (en waar je het verdient), hoeveel te uitgeeft (en waar je het uitgeeft) en hoeveel belasting je moet betalen (en je zult het betalen - elektronisch!). Dit lijkt nu dichter bij de realiteit te komen dan ooit tevoren. Ik denk dat we naar waarheid kunnen zeggen dat we eindelijk het punt van geen teruggang hebben bereikt ...
Bron: Scott Mc Donald Editor: Scan This News.
Alle belastingbetalers vullen hun belastingpapieren elektronisch in


Er zijn weinig duurzame regels in de financiŽle wereld, misschien ťťn: geld verdienen

Time Magazine voorpaginanieuws 27 april 1998: "Je dochter kan nu overal haar geld bewaren waar ze maar wil, in haar laptop, op een debetkaart en zelfs (in de nabije toekomst) op een chip onder haar huid aangebracht."

Cyberfuturist plaatst een chip in z'n arm om de wisselwerking tussen mens en computer te testen
CNN.Com-August 28, 1998 door Jana Sanchez-Klein. Een professor van de lees (reading) universiteit in Engeland heeft een siliconenchip in zijn arm gebracht gekregen om te laten zien hoe computers en mensen in de toekomst met elkaar kunnen communiceren. Meer over het Cyberfuturist implantaat

Laat me je papieren zien!
Op 1 oktober 2000 is er een wetsbepaling in de USA die er op neerkomt dat een verplichte federale ID-kaart volledig noodzakelijk is zowel in de praktijk als uitvoering voor alle USA staatsburgers. Onder de dekmantel van de publieke wet 104-208 en zijn voorzieningen voor voorgewende controle van illegale immigratie, moeten alle rijbewijzen door de staat afgegeven en staats ID-kaarten worden vervangen door federale ID-kaarten. (Dit rapport was geschreven en samengesteld door Anthony Wayne voor een gerechtelijke organisatie).
Laat me je federale ID-kaart en papieren zien!

Ben je bereid het teken, naam of nummer te accepteren?
De volgende technologie is het herkennen van het gezicht. Big Brother komt eraan.
De Boston Wereld Globe.
Je gezicht is op weg om als vingerprint te fungeren om toegang te hebben tot ATM-machines, om je werkplek binnen te komen, bij het inchecken van je vliegticket en zelfs in je eigen computer. In plaats van een makkelijk te vergeten aantal nummers of een serie letters in te toetsen of een portemonnee vol met plastic kaarten en daartussen je ID-kaart te vinden, is het nu weldra mogelijk om aangesloten te zijn op een gesloten t.v. circuit camera, om op je werkplaats te komen of toegang te hebben tot een ATM-machine.

In minder dan een seconde is er een gezichtherkenningsprogramma dat je gelaatstrekken afzoekt terwijl het elektronisch door miljoenen opgeslagen gezichtspunten zoekt om de juiste vergelijking te vinden en vervolgens een o.k.-signaal afgeeft of een waarschuwingssignaal dat het gezicht dat gescand wordt niet het jouwe is. (Dit geldt evenzo voor de iris-scanning technologie). Wat het allemaal mogelijk maakt is, dat kunstmatige intelligentie software van een videobeeld de unieke patronen van ongelijkheid van het menselijk gezicht kan vergelijken met beelden van gezichten die in een databank zijn opgeslagen. Artikel over gezichtsherkenningstechnologie

Opsluiting kan betekenen dat veroordeelde misdadigers een microchip krijgen geÔmplanteerd.
Convict Chip Idea Stirs Ire Lawyer: Gov. Eyes Inmate Implants By Colleen Heild, Albuquerque Journal Staff Writer Autumn 99 - Issue No. 244 Gov. Gary Johnson hoopt dat geavanceerde computer technologie snel kan helpen bij het oplossen van het probleem van de overvolle gevangenissen in New Mexico. Tot ontsteltenis van mede advocaten opperde Johnson tijdens een privť bijeenkomst (1999) de mogelijkheid dat een toekomstige vorm van gevangenzetting een vorm kan inhouden van het implanteren van microchips bij veroordeelde misdadigers. Meer over opsluiting waarbij veroordeelde gevangenen een microchip geÔmplanteerd kunnen krijgen

George Orwell visie
Wereld elektronisch Gouvernement

Southampton, UK, is bestemd als "proefkonijn" voor een proef met een geldloos stadsproject.
In deze uitgave van Schlumberger wordt Southampton, Engeland, aangewezen als "proefkonijn" in een proef met een geldloos stadsproject waarvan het de bedoeling is dat het in meerde Europese steden gebruikt zal worden. Uitgegeven: 10 april 2000. De stad Southampton neemt de leiding in smart-citizen-chip. Negen partners met de smart-city-card, die gesteund worden door de Europese Commissie, zullen het voorbeeld zijn voor een multifunctionele herprogrammering van de stadscity cards Southampton, Engeland. Deze Engelse kuststad met 215.000 inwoners zal binnenkort voor alle informatica-ondernemers het onderwerp van afgunst voor heel Europa zijn.

Door het EU gesteunde Smart Cities Pilot (proef) project, waarvan wordt uitgegaan dat het in november 2002 is beŽindigd, zullen inwoners van Southampton kunnen ervaren toegang te hebben tot vervoer, amusement, opvoeding en andere diensten, zonder dat het daarbij nodig is om cash geld te hebben. Het resultaat zal een toegenomen efficiŽntie zijn voor de City Council en gebruiksgemak voor de inwoners en winkeliers. De stad Southampton die dit onderwerp in de praktijk gaat toetsen, is een van de negen Europese organisaties die deelnemen aan dit project, dat gecoŲrdineerd wordt door smartcard bemiddelaar Schlumberger. Southampton UK is het "proefkonijn" van een proef met een geldloos stadsproject artikel

Smart verpakkingen. Microchips in dozen.
Doorgestuurd materiaal: Van de Wall Street krant 13 april 2000 (technische afdeling): International Paper en Motorola gaan akkoord met het gebruik van smart-verpakkingen door Dean Starkman, staf verslaggever van de internationale Wall Street krant. Paper Co. en Motorola Inc. hebben overeenstemming bereikt over een hele nieuwe manier om microchips in verpakkingsdozen te brengen, dit is een grote stap voorwaarts in het terugdringen van de streepjescode en om uiteindelijk de hele aanvoer van spullen op ťťn lijn te krijgen. International Paper heeft toegestemd om Motorola's "BiStatix" chip te gebruiken in 8,5 miljoen ijzeren kratten, glanzende geparfumeerde dozen en andere verpakkingen die jaarlijks gemaakt worden. De "smart-verpakkingen", waarvan de eerste aan het eind van dit jaar zullen worden uitgevoerd, zullen fabrieken in staat stellen om individuele verpakkingen na te gaan, wanneer ze van de lopende band komen naar de vrachtauto's gaan, de schappen en naar de verkooppunten. Smart verpakkingen artikel

666 Bar code belastingnummer zal aan iedere Russische inwoner worden gegeven

Het ministerie van belastingen heeft plannen onthuld om individuele belastingnummers te introduceren voor iedere inwoner. De Synode van de Russisch Orthodoxe kerk zegt dat het plan duivels is, omdat de streepjescode die gebruikte wordt door de belastingdienst het duivelse nummer 666 bevat. 666 Bar code belastingnummer zal aan iedere Russische inwoner worden gegeven.

Kijk uit!

Komt er een ander "teken" aan? Het digitale Engelen device (ontwerp) geÔmplanteerd in mensen.

Toegepaste digitale oplossingen hebben de rechten verworven voor werelds eerste digitale ontwerp, te implanteren bij mensen. Met toepassingen in E-business, veiligheidszaken, gezondheidszorg en Justitie Pal Meach, Florida (Business Wire), 15 december 1999. Net onder de huid aangebracht, met onderhoudsvrij opladend vermogen, heeft de piepkleine digitale engel een miljarden potentieel. Digitaal Angel Patent nr. 05629678.pdft (lees met Adobe Acrobaat).

Digitale Engel, bijgewerkt (7 maart). Toegepaste Digital Solutions, Inc (Nasdaq:ADSX) heeft aangekondigd dat het een brief heeft ondertekend, waarin Destron Fearing Corporation wordt overgenomen, een leidende ontwikkelaar, producent en marktleider van een groot aantal elektronische en identificatie apparaten voor huisdieren, vee, laboratoriumdieren, vissen en wild. De toestemming voor het afsluiten van de 130 miljoen kostende transactie wordt midden juni verwacht, waarbij Destron Fearing opgaat in Digital Angel.net Inc., een dochtermaatschappij van ADS. Destron Fearing's CEO, Randolph K. Geissler, zal voorzitter worden en CEO van Digital Angel.net Inc.

Commentaar gevend op de voorgestelde samenwerking zei Richard J. Sullivan, voorzitter en CEO van Digital Solution: "Destron Fearing is een enorm succesvolle en toonaangevende organisatie op het gebied van het bestuderen van dieren. Het feit dat zij een leidende positie hebben in deze technologie sluit precies aan bij onze focus voor oplossingen in elektronische business tot business." Sullivan gaat voort: " wij versterken de mogelijkheden van Digital Angel.net Inc. om het hele potentieel van de Digital Angel (TM) technologie te realiseren, zoals we eind december hebben aangekondigd. Door het samenbundelen van talenten en financiŽle middelen van twee teams geloven we dat Digital Angel.net Inc. een marktwaarde kan bereiken van 1 miljard in een korte tijd."
updatedigitalangel.htm
http://www.digitalangel.net/

Toegepaste digitale oplossingen voor het samengaan van computer, telefoon, fax en internet.
GPS (Global Positioning System) is een samenbundeling van 24 goed gelokaliseerde satellieten die om de aarde draaien en die het voor mensen met grondontvangers mogelijk maakt hun geografische locatie te vinden. De nauwkeurigheid kan exact bepaald worden tot op minder dan ťťn meter, met speciaal goedgekeurd militair materiaal. GPS-apparatuur wordt op brede basis gebruikt in de wetenschap en is nu voldoende in prijs gedaald zodat bijna iedereen een GPS-ontvanger kan hebben. Meer over de Digital Angel, Destron Fearing Corporation.
updatedigitalangel.htm
Home-page Digital Angel - Digital Device Implantable in Humans.
http://www.digitalangel.net/

Laatste ontwikkelingen
De eerste mensen zijn gechipt in Boca Raton, Florida.
"De Chipsons"

First Humans to Receive ID Chips Technology
Device implanted under skin will provide identification and medical information.
By DAVID STREITFELD Times Staff Writer May 9 2002
http://www.latimes.com/news/nationworld/nation/la-050902chipped.story

(The VeriChip is the size of a grain of rice)
The VeriChip, is similar to the biochips that have been used
to identify pets and livestock for years.

Politician Wants to 'Get Chipped'
A Brazilian legislator wants to become the first politician to be implanted with a controversial microchip that would contain his personal information.
http://www.wired.com/news/technology/0,1282,50435,00.html

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

***

Terug naar een Planeet in Gevangenschap

Terug naarThe Mark is ready! Are You?

Back to Latest Updates