Zoeken via MSN

Zoeken via Google
Startpunt Woning Rated Top 25% WebApplet by JARS Jump to Java
Hypotheek Calculator

Welkom bij de Hypotheek Calculator.

Met dit programma kunt u een overzicht berekenen van de maandelijkse lasten (bruto en netto) die verbonden zijn aan een door u opgegeven spaarhypotheek. Tevens kan het effect van extra premiestortingen (in de eerste zes jaar van de looptijd) bekeken worden.

Om met dit programma te werken heeft u een browser nodig die Java ondersteunt, zoals Netscape Navigator of Microsoft Internet Explorer. Verder dient u de "Enable Java" optie aan te zetten. Dit kunt u voor de verschillende browsers op de volgende wijze doen:

Netscape 3.0
Options -> Network Preferences -> Languages -> [v] Enable Java

Netscape 4.0
Edit -> Preferences -> Advanced -> [v] Enable Java

Internet Explorer 3.0
View -> Options -> Security -> Active Content: [v] Enable Java

Internet Explorer 4.0
View -> Internet Options -> Security -> Internet Zone: [v] Medium (more secure)

Nadat u de "Enable Java" optie aan hebt gezet, dient u nog op de "Reload" (of "Refresh") knop van uw browser te drukken om het programma te starten.


Welkom bij de Hypotheek Calculator.

Met dit programma kunt u een overzicht berekenen van de maandelijkse lasten (bruto en netto) die verbonden zijn aan een door u opgegeven spaarhypotheek. Tevens kan het effect van extra premiestortingen (in de eerste zes jaar van de looptijd) bekeken worden.

Om een betrouwbaar maandlasten overzicht te krijgen is het noodzakelijk dat u de verschillende gegevens correct invult. De onderstaande tekst is bedoeld om u hierbij enige ondersteuning te geven. Raadpleeg bij eventuele onduidelijkheden een goede referentie, zoals de Hypothekengids van de 'Vereniging Eigen Huis'.

Hypotheek
Looptijd
Hypotheekrente
Risicopremie
WOZ-waarde huis
Belastbaar inkomen
Extra premiestortingen
"Bereken" knop
"Maximaal" knop
"Reset" knop
Maandlasten overzicht

Hypotheek
Bij 'Hypotheek' vult u het bedrag (munt: guldens of Euro) in hoeveel hypotheek u wilt hebben. Indien U geen eigen geld wilt inbrengen bij de aankoop kunt u hier de koopsom van de woning, vermeerderd met ongeveer 10%, invullen.

Looptijd
Dit is de totale periode waarover u de hypotheek wilt aflossen. Meestal bedraagt deze 30 jaar, maar u kunt de looptijd korter kiezen indien u verwacht dat uw inkomsten binnen 30 jaar aanzienlijk zullen afnemen, bijvoorbeeld ten gevolge van pensionering. Een kortere looptijd resulteert wel in hogere netto maandlasten. Het omgekeerde is het geval indien u de looptijd langer dan 30 jaar neemt. Sommige hypotheekverstrekkers bieden u deze mogelijkheid.

Hypotheekrente
Het rentepercentage dat u als vergoeding moet betalen. Dit percentage is afhankelijk van de looptijd en de hypotheekverstrekker. Voor een overzicht van de actuele hypotheekrentes kunt u kijken op Teletekst pagina
546 of in de financiele bijlage van uw krant.

Risicopremie
Een spaarhypotheek is gekoppeld aan een levensverzekering. Voor deze verzekering bent u maandelijks premie verschuldigd. De hoogte van deze risicopremie is afhankelijk van uw leeftijd, de looptijd, het hypotheekbedrag, het dekkingspercentage en of u op een of op twee levens een verzekering afsluit. Informeer bij de diverse hypotheekverstrekkers naar de hoogte van deze premie. Als u geen enkel idee heeft van de hoogte van de risicopremie, kunt u bijvoorbeeld Hfl 100 invullen. Dit bedrag ziet u namelijk direct terug in de netto maandlasten, dwz als u Hfl 20 meer risicopremie moet betalen, dan zijn de netto maandlasten ook Hfl 20 hoger.

WOZ-waarde huis
Sinds 1 januari 1997 wordt de huurwaarde van het huis ("huurwaardeforfait") bepaald op grond van de WOZ-waarde ("wet Waardering Onroerende Zaken") van uw woning. Vanaf 2001 vervangt het eigenwoningforfait het huurwaardeforfait. Als peildatum geldt de waarde die de woning had op 1 januari 1999. Dit bedrag wordt u door de gemeente meegedeeld. Indien u de WOZ-waarde niet weet, kunt u de koopsom van de woning invullen.

Belastbaar inkomen
Om de bruto maandlasten om te kunnen rekenen in netto bedragen dient u uw belastbaar inkomen in te vullen. U kunt namelijk jaarlijks de betaalde hypotheekrente (minus het eigenwoningforfait) aftrekken van uw belastbaar inkomen zodat u minder
belasting hoeft te betalen. Dit levert een 'fiscaal voordeel' op. Als u de hoogte van uw belastbaar inkomen niet kent, kunt u hiervan een schatting maken door 12 keer uw bruto maandsalaris te nemen, en daar eventuele toeslagen (8% vakantietoeslag, 13de maand) bij op te tellen.

Extra premiestortingen
Om de netto maandlasten wat omlaag te brengen kunt u, indien u beschikt over eigen geld, bij de meeste hypotheekverstrekkers extra premiestortingen doen. Dit is fiscaal gunstig omdat dit niet ten koste gaat van uw belastingaftrek. Wel is er de wettelijke beperking dat de maximaal betaalde totale premie (spaarpremie + risicopremie + eventuele extra premiestorting) in een polisjaar niet meer mag bedragen dan 10 keer de minimaal betaalde (totale) premie. In het programma kunt u voor de eerste 6 polisjaren extra premiestortingen ingeven. De premiestortingen vinden (in dit programma) plaats direct aan het begin van het betreffende polisjaar.

"Bereken" knop
U kunt de maandlasten voor alle polisjaren berekenen door op de knop "Bereken" te drukken. (Uiteraard dienen wel eerst alle invoer velden ingevuld te zijn.) U krijgt dan het
maandlasten overzicht te zien.

"Maximaal" knop
Door op de knop "Maximaal" te drukken kunt u in een keer de maximale premiestortingen invullen. (U dient daarvoor eerst een standaard berekening te hebben gedaan.) Hierdoor wordt de maandelijks te betalen spaarpremie na een aantal jaar gelijk aan nul. De premie die u dan iedere maand betaalt is alleen nog maar de risicopremie. Dit resulteert in lagere netto maandlasten.

"Reset" knop
U kunt de premiestortingen allemaal weer op nul zetten door op "Reset" te drukken. De maandlasten worden weer opnieuw berekend (zonder extra premiestortingen dus).

Maandlasten overzicht
Wanneer u alle zes gegevens (plus eventuele extra premiestortingen) hebt ingevuld, kunt u de bruto en netto maandlasten laten berekenen door op de knop 'Bereken' te drukken. Er verschijnt dan in het venster onder de 'Bereken' knop een overzicht van uw financiele situatie aan het eind van de afzonderlijke polisjaren.

Het bedrag spaarpot geeft aan hoeveel u reeds gespaard heeft voor de aflossing van de hypotheek. Als alles klopt dan is dit bedrag in het laatste polisjaar gelijk aan de hoogte van uw hypotheek. Over het bedrag krijgt u doorgaans dezelfde rente vergoed als de te betalen hypotheekrente.

Het premie bedrag is de maandelijks verschuldigde spaarpremie (dus exclusief de voor de levensverzekering benodigde risicopremie). De maandelijkse spaarpremie kunt u verlagen door extra premiestortingen te doen. Met de spaarpremie (en de extra premiestortingen) wordt de spaarpot opgebouwd.

Het bruto bedrag vermeldt de bruto maandlasten, maar u zult waarschijnlijk meer geinteresseerd zijn in de netto maandlasten (waarbij het eigenwoningforfait is meegenomen).

Bij opmerkingen worden wijzigingen tijdens de looptijd aangegeven, zoals een extra premiestorting, en eventuele hypotheekrente veranderingen.

Onderaan het overzicht worden achtereenvolgens nog vermeld: de hoogte van het eigenwoningforfait, het (jaarlijkse) fiscale voordeel berekend uitgaande van de vermelde belastingdruk, en de hoogst- en laagst-betaalde (totale) premies. Let u op dat de ratio kleiner dan 10 is.

Tenslotte krijgt u een overzicht van de maximale premiestortingen. Dit zijn de stortingen die gebruikt worden indien u de berekening laat doen door op de knop "Maximaal" te drukken.The Jump to Java Logo is a trademark or registered trademark of Sun Microsystems, Inc. in the U.S. and other countries.