Impressie 
Bestellen

Het boek "Bergen 1940 - 1945, Bergen en Bergen aan Zee" is te bestellen bij de Stichting Atlantikwall Museum Noordwijk:
Wilhelminastraat 43
2201 KB Noordwijk

Online bestellen kan ook: Uw bestelling graag per e-mail naar:
info@atlantikwall.nl
Graag met de volledige adresgegevens waar het boek naar toegestuurd moet worden.
Het boek wordt u toegezonden nadat u euro 24,95 + euro 7,50 verzendkosten = euro 32,45
heeft overgemaakt op INGbankrekening NL23INGB0009185700
tnv St. Atlantikwall Museum Noordwijk
Wilhelminastraat 43
2201 KB Noordwijk
Vergeet u niet uw adres op de overschrijving te noteren?