Impressie museum
Bestellen

Het boek "Batterij Noordwijk" is voor euro 14,50 te koop bij de Stichting Atlantikwall Museum Noordwijk:
Wilhelminastraat 43
2201 KB Noordwijk

Online bestellen kan ook: Uw bestelling graag per e-mail naar:
info@atlantikwall.nl
Graag met de volledige adresgegevens waar het boek naar toegestuurd moet worden.
Het boek wordt u toegezonden nadat u euro 14.50 + euro 4,00 verzendkosten = euro 18,50
heeft overgemaakt op INGbankrekening NL23INGB0009185700
tnv St. Atlantikwall Museum Noordwijk
Wilhelminastraat 43
2201 KB Noordwijk
Vergeet u niet uw adres op de overschrijving te noteren?