Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  arcengel's homepage

Naar beneden 

Willem van Oranje een Calvinist ????

Willem van Oranje, de belangrijkste Nederlander ooit. Zonder Willem van Oranje was de Opstand zeker niet gelukt, maar of Willem van Oranje een Calvinist was, daar moeten toch een aantal vraagtekens bij geplaatst worden!

Argumenten waarom Willem van Oranje, ook door tijdgenoten, niet beschouwd werd als een Calvinist?Nieuwsgierig naar de achtergronden waarom Willem van Oranje, ook door tijdgenoten, niet beschouwd werd als een Calvinist?

Klik dan HIER

willemzwijger1585

1583

Willem van Oranje

In 1995 verscheen een artikel (link), met daaruit het volgende citaat over de vraag: was Willem van Oranje een Calvinist:

Was Willem van Oranje een Calvinist? Dat is, lijkt mij, moeilijk te begrijpen. Hoe bitter hebben juist de Calvinisten Willem van Oranje dwars gezeten om zijn ruimhartige opvattingen over godsdienstvrijheid. Godsvertrouwen is zeker nog geen Calvinisme. En Willem van Oranje's afkeer van kerkelijke tucht, strijd voor tolerantie, sympathie voor de oprecht oecumenische pastor Hubert Duifhuis en opkomen voor het erkennen van de belofte der doopsgezinden als gelijkwaardig met de eed der Calvinisten - het zijn werkelijk geen kenmerken van een Calvinistische overtuiging. In Willem van Oranje's brieven is geen dogmatische rechtlijnigheid te vinden.

  Geinteresseerd in een lezing over de vraag

  Was Willem van Oranje een Calvinist ????

  door Aad 'arcengel' Engelfriet, samensteller van dit verhaal:

  Voor meer vrijblijvende informatie

  aad@engelfriet.net

  Wilt U eerst meer weten over Aad Engelfriet:

  klik dan HIERTerug naar Aad's homepage, met links naar al zijn verhalen

Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

29 Maart 2010