ARCENGEL ARCENGEL Dutch East Indies ARCENGEL Dutch East Indies ARCENGEL Dutch East Indies ARCENGEL Dutch East Indies ARCENGEL Dutch East Indies ARCENGEL Dutch East Indies ARCENGEL Dutch East Indies ARCENGEL Dutch East Indies ARCENGEL Dutch East Indies ARCENGEL Dutch East Indies ARCENGEL Dutch East Indies ARCENGEL Dutch East Indies ARCENGEL Dutch East Indies ARCENGEL Dutch East Indies ARCENGEL Dutch East Indies ARCENGEL Dutch East Indies ARCENGEL Dutch East Indies ARCENGEL Dutch East Indies ARCENGEL Dutch East Indies ARCENGEL Dutch East Indies ARCENGEL Dutch East Indies ARCENGEL Dutch East Indies ARCENGEL Dutch East Indies ARCENGEL Dutch East Indies ARCENGEL Dutch East Indies ARCENGEL Dutch East Indies ARCENGEL Dutch East Indies ARCENGEL Dutch East Indies ARCENGEL Dutch East Indies ARCENGEL Dutch East Indies ARCENGEL Dutch East Indies ARCENGEL Dutch East Indies ARCENGEL Dutch East Indies ARCENGEL Dutch East Indies ARCENGEL Dutch East Indies ARCENGEL Dutch East Indies ARCENGEL Dutch East Indies ARCENGEL Dutch East Indies ARCENGEL Dutch East Indies ARCENGEL Dutch East Indies ARCENGEL Dutch East Indies ARCENGEL Dutch East Indies ARCENGELHomepage

my Dutch East Indies links

INDEX  (bottom)

VOCvlaggaruda

Batavia_harbour_1870_de_kleine_boomPhotos and images of the Dutch East Indies


INDEX

On the internet it's difficult to find photos and images about the Dutch East Indies. So let's start with a collection : from time to time I will add new ones. When you click on the appropriate link, the photo or image is shown

Already 118 photos and images are shown, and its no problem for me to end with appr. 200 ??

When you have an interesting photo or image, please mail it to me. Thanks in advance !!INDEX

 • Atjeh / Aceh
 • Bali
 • Batavia
 • Ambon
 • Buitenzorg
 • Celebes
 • General
 • KPM
 • Java
 • Multatuli
 • Opium
 • People
 • Soerabaja
 • Sumatra
 • More photos


 • Private collection #1  (on our Rotterdam site)  Atjeh / Aceh

 • The first Dutch attack in 1873


 • The first attack on the Missigit , the death of a hero, as called


 • Warriors of the island of Nias , guards of the Sultan of Atjeh


 • Sitting under this tree General Köhler was killed in action


 • Floor plan of the dalam, directly after the conquest by the Dutch forces in 1873


 • The ladies underway for tea guarded by soldiers with enormous guns, the so-called pitchfork, of course useless during a guerilla warfare in a tropic forest......


 • A damaged tramcar track after an attack


 • Tramcar hearse in use during the concentrated line period (amazing picture !!)


 • Map of Atjeh during the Van Heutsz and Van Daalen campaigns


 • Colonel van Daalen takes a rest during the Gajo campaign


 • Native houses of Atjeh (1890)


 • Surrender of Panglima Polim. The second officer from the right is the future Prime Minister of the Netherlands, Colijn


 • The future Prime Minister of the Netherlands, Colijn in Benteng Tripa


 • A wonderful collection of private pictures from Geert van der Velden : Atjeh from 1915


 • Map of Atjeh (1990)      (direct link : 424kB) • INDEX
  Bali

 • The conquest of Bali (1906), the KNIL in action


 • The conquest of Bali (1906), the KNIL again in action


 • C. Deerens (1849), killed on Bali


  INDEX
  Batavia

 • Map of Batavia (1625)


 • Map of Batavia (1672)


 • Map of Batavia (1681)


 • View of Batavia (1726)


 • Castle view of Batavia (1750)


 • Townhall of Batavia (1750)


 • Waterlooplein Batavia (1842)


 • Harmonie building in Rijswijk (1875)


 • A beautiful map of Batavia in 1897


 • The, so called, Amsterdam gate


 • The, so called, Amsterdam gate  before 1870


 • The old gate of Batavia in the direction of the Townhall


 • The chairs from the Castle of Batavia


 • The oldest Portugese VOC church of Batavia (1695)


 • Batavia canal near the Harbour with the Boom


 • Tanjung Priok Harbour in 1935


 • Ricetable (Hotel des Indes)


 • Huge dinner (Hotel des Indes)


 • More servants (Hotel des Indes)


 • The laundry at the Molenvliet


 • Young women in traditional Saroeng Kabaja (1911)


 • Bookshop (1885)


 • Air view Koningsplein (1935)


 • Townhall Batavia 1990, now Museum Sejarah Jakarta


 • The old GG Palace in Rijswijk


 • The old theatre of Batavia


 • The old taverne close to the harbor


 • The Willemskerk in 1888 • Beautiful back view of the rebuild ship Batavia. More pictures of the ship, go to endeavour link • INDEX
  Ambon

 • The entrance gate of the fortress of Nieuw Victoria, built in 1775


 • Beautiful map of the Moluccas • INDEX
  Buitenzorg

 • The first palace of the Governor-General in Weltevreden


 • The palace of the Governor-General in the 19th century


 • Interior of the palace of Governor-General in the 19th century • "Daar staat, breed en wit en behagelijk laag gebouwd, het paleis van Zijne Excellentie den Hollandschen Gouverneur-Generaal. Ziedaar een van de machtigste mannen der wereld, die te beschikken heeft over leven en dood van 55 millioen bruine menschen in Insulinde. De "Raad van Indië" beredeneert en beraadslaagt, maar zijn wil is macht !
  Vijf jaren resideert een Gouverneur-Generaal in dit witte paleis. .....met nu en dan oproer en schietpartijen, weliswaar nog maar lage bergvormingen boven de kalme zee der Hollandsche koloniale politiek, doch hier en daar aan de randen reeds rood geverfd door het bloed der blanken......edoch de inheemschen hier zijn vreedzaam en onderworpen. Zij dienen de blanken met glimlachend geduld.......in afzienbaren tijd kunnen de inlanders de Hollandschen overheersching niet missen.........kleurlingen "Westersch" opvoeden beteekent : den val van de Westersche wereldheerschappij verhaasten.....Azië ontwaakt ? Neen, Europa slaapt in!
  Een rijke toekomst kan men de Nederlandsche Oost-Indische kolonie voorspellen, in geval er over honderd jaar nog koloniën bestaat. Waaraan getwijfeld mag worden." Citaat uit 1933. • The House of the future Prime Minister of the Netherlands, Colijn in Buitenzorg


 • The Palace then (1850) and nowadays


 • The churchyard of the Governor-Generals in Buitenzorg • INDEX
  Celebes

 • The conquest of Makassar (1667)


 • Makassar, the entrance to fortress Rotterdam, "stapvoets rijden / drive at a foot-pace"


 • Beautiful Dutch street in the town of Makassar • INDEX
  General

 • Map of the Dutch East Indies and Bali (1935)


 • The transport of a lady in a Tandoe


 • A typical Dutch scene


 • The humiliating transport by means of coolies


 • A native boat of Flores with the Dutch flag


 • A replica of De Halve Maen, a VOC ship, in 1909 • INDEX
  Koninklijke Paketvaart Maatschappij (Royal Dutch packet Lines)

 • A leaflet


 • Leaflet Lloyd


 • Somewhere in the Dutch East Indies


 • Beautiful schooner


 • See what happens with your travel map if you have the government monopoly.... :

 • A poster


 • Itinerary 1864


 • Itinerary 1888


 • Itinerary 1891


 • Itinerary 1940


 • Transport of troops from Bali (1913) • INDEX
  Java

 • The Grote Postweg (1900)


 • The Grote Postweg at Poentjak


 • Map of Java (1920)


 • A mass execution (1870)


 • Governements pawn shop (1935)


 • Beautiful picture of a hunting party in the Preanger


 • A farmer with his son and karbauw


 • The crossing of a lake somewhere in Java


 • The old missigit of Bantam, close to this location Cornelis Houtman entered Bantam in 1596 (link)


 • Batoe Toeli, from Bogor to Soekaboemi


 • Djokjakarta, Lodji Ketjil, with the Dutch houses, 1920 • INDEX
  Multatuli

 • Raden Adipata Nata Negara, the opposer of Multatuli in Lebak (1865) • INDEX
  Opium

 • Permit for the opium monopoly (1745) • INDEX
  People

 • Two woman in reform dresses (1918)


 • A picture from Neil Naessens


 • Picture from Ruud Aalderink ambtswoning Banjoewangie


 • Picture from Ruud Aalderink familie Jansen anno 1912


 • Picture from Ruud Aalderink groepsfoto


 • Picture from Ruud Aalderink school Loemadjang anno 1924 • INDEX
  Soerabaja

 • A beautiful map of Soerabaja in 1897


 • Railway crossing (1935)

 • Oranje hotel

 • Post Office of Soerabaja • INDEX
  Sumatra

 • Dutch lunch time (1930)

 • The transport of money in Deli


 • North of Padang, the beautiful scenery close to the Anei waterfall • INDEX
  More photos, images etc can be found on my next Dutch East Indies pages :


   Op de Volksuniversiteit Geldrop start op woensdagavond 6 oktober 2010 een cursus van 10 avonden over de geschiedenis van de Nederlandse KoloniŽn. Ook wordt dan natuurlijk de geschiedenis van Nederlands-IndiŽ besproken!

   Docent: Aad 'arcengel' Engelfriet, cultureel-historisch reisleider, stadsgids en geschiedenis docent. Webmaster van deze grootste Nederlandstalige geschiedenis website, een erkend specialist op het gebied van de Nederlandse koloniale geschiedenis.

   Voor meer info:

   klik dan HIER
   Geinteresseerd in een historische rondleiding voor uw eigen groep(je) door Aad 'arcengel' Engelfriet, webmaster van deze grootste Nederlandstalige geschiedenis website, door o.m. een stad of streek in bijv. Nederland, BelgiŽ, Duitsland, Groot-BrittanniŽ, Ierland en/of een historische lezing, publicatie, recensie:

   Voor meer vrijblijvende informatie

   aad@engelfriet.net

   Wilt U eerst meer weten over Aad Engelfriet:

   klik dan HIER  Like to read my other stories about the Dutch East Indies?
  More to come......


  and in English as soon as possible (some sites are already translated : see below the header after opening of the requested story in Dutch )


  Pramoedya_Ananta_Toer

  Introduction to the history of the Dutch East Indies  GG_sJacob

  Governors-General of the Dutch East Indies  coen

  Jan Pieterszn Coen and the extinction of the population on the Banda islands  raadhuis Batavia 1750

  The killing of at least 5000 Chinese people in 1740  Ambon_1817

  Who was Pattimura ?  Diponegoro

  Who was Diponegoro ?  Radja_van_Lombok

  The "betrayal" of the ( present holiday ) island of Lombok and the "Treasures of Lombok"  Balinees monument ter herinnering aan de strijd tegen de Nederlanders

  The pacification of the ( present holiday ) island of Bali  Wilhelmus van Nassaue,
  Ziet gij dien heldenstoet?
  Zij schoten op de vrouwen
  En drenkten 't land met bloed.
  De kwasten der banieren
  zijn darmen van een kind.
  Licht dat ge aan hun rapieren,
  nog vrouwenharen vindt.

  The war of aggression against Aceh

  The war of aggression against Aceh has been the largest Dutch war ever which resulted in 100,000 people killed and 1,000,000 people injured  Bali in the 19th century

  Book covers and references  Batavia harbour 1870 de kleine boom

  Photos and images of the Dutch East Indies

  ARCENGEL Dutch East Indies ARCENGEL Dutch East Indies ARCENGEL Dutch East Indies ARCENGEL Dutch East Indies ARCENGEL Dutch East Indies ARCENGEL Dutch East Indies ARCENGEL Dutch East Indies ARCENGEL Dutch East Indies ARCENGEL Dutch East Indies ARCENGEL Dutch East Indies ARCENGEL Dutch East Indies ARCENGEL Dutch East Indies ARCENGEL Dutch East Indies ARCENGEL Dutch East Indies ARCENGEL Dutch East Indies ARCENGEL Dutch East Indies ARCENGEL Dutch East Indies ARCENGEL Dutch East Indies ARCENGEL Dutch East Indies ARCENGEL Dutch East Indies ARCENGEL Dutch East Indies ARCENGEL Dutch East Indies ARCENGEL Dutch East Indies ARCENGEL Dutch East Indies ARCENGEL Dutch East Indies ARCENGEL Dutch East Indies ARCENGEL Dutch East Indies ARCENGEL Dutch East Indies ARCENGEL Dutch East Indies ARCENGEL Dutch East Indies ARCENGEL Dutch East Indies ARCENGEL Dutch East Indies ARCENGEL Dutch East Indies ARCENGEL Dutch East Indies ARCENGEL Dutch East Indies ARCENGEL Dutch East Indies ARCENGEL Dutch East Indies ARCENGEL Dutch East Indies ARCENGEL Dutch East Indies ARCENGEL Dutch East Indies ARCENGEL Dutch East Indies ARCENGEL Dutch East Indies ARCENGEL

              ......a Northsea coast state of robbers......
              .....building railways from stolen money
              stunned the victims with
              opium, Gospels and Dutch gin...

               I dare to ask you in confidence is it
              your order that more than thirty
              million of your subjects in the East are maltreated and
              squeezed in Your name?


              Multatuli [1860] ...to the Netherlands...King William III  Multatuli : Assistent_resident_Eduard_Douwes_Dekker_from_Lebak_Residential_area_of_Bantam  ....that village was set to fire, because it was captured by the Dutch.......


  Yes, the village was captured by the Dutch, so it was burning

  After each Dutch victory a fire
  After each Dutch victory a destruction.
  Dutch warfare methods induce desperation  Reactions  welcome

  my Dutch East Indies links

  top


  Back to the Dutch East Indies / Nederlands-Indië INDEX

  Last update :

  6 April 2010