ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ

bottom

Chik Di Tiro


Back to Atjeh ( 3 / 4 )Tijdens de inval van de Nederlanders in 1873 had de sultan van Atjeh nog slechts weinig macht. T.g.v. de cholera die uitbrak stierf de sultan en ontstond een machtsvacuum terwijl net de Nederlanders binnenvielen. Een delegatie werd met spoed naar Tiro gestuurd dat grensde aan het sultanaat. Daar had men aanvankelijk weinig zin om te helpen, maar toen het argument naar voren kwam dat de Nederlanders waren gekomen om de Islam te doden, werd besloten tot een gezamenlijke heilige oorlog tegen de ongelovige Nederlanders, die ondertussen wel in Banda Aceh een nieuwe moskee lieten bouwen als vervanger van de door hen in brand geschoten vorige moskee........


De Nederlanders hadden totaal geen idee van de godsdienstige gevoelens van de Atjeeërs. Wat de Islam precies inhield, daarvoor had men destijds in Europa weing belangstelling. Alleen het christelijke geloof was het enige ware geloof.

Net als destijds door Diponegoro tijdens de Java oorlog, werd de Heilige Oorlog (" Jihad ") uitgeroepen tegen de kaphees (" christenhonden ") oftwel de Nederlanders, die hier nauwelijks iets van begrepen. De leider van de eerste Jihad tegen de Nederlanders was Chik Di Tiro.

Chik Di Tiro was net terug van een pelgrimsreis naar Mekka en had dus groot gezag, toen hij overal opriep tot een Jihad tegen de Nederlanders. Naar zijn vaste overtuiging waren de Nederlanders zwak, want ongelovig, en de Atjeeërs sterk, want die waren gelovig. In gedichten en verhalen werd de Jihad verheerlijkt, na sneuvelen in een Jihad kom je immers rechtstreeks in de hemel.

De Atjehse Jihad tegen de Nederlanders duurde officieel tot 1942, tot alle Nederlanders waren verdreven uit Atjeh.

In 1887 lukte het Chik Di Tiro zelfs om met 400 volgelingen binnen de Stelling te komen. Met grote moeite konden ze worden verdreven. De Nederlanders waren totaal verrast, want die dachten dat Chik Di Tiro en zijn volgelingen alleen maar kwamen om te bidden, wat ze ook hadden gedaan, waarna ze echter wel de Nederlanders aanvielen.

Chik Di Tiro schreef zelfs brieven naar de Nederlanders met de eis dat zij zich zouden bekeren tot de islam, waarna vredesonderhandelingen zouden kunnen beginnen !! Een van de brieven belandde dus in Den Haag en werd bestudeerd door de Gereformeerde Minister van Koloniën die de bekering juist net andersom wilde......Maar voegde hij toe : Laat geen dwang in de Godsdienst zijn...

Twee werelden die botsten


Het belangrijkste wapenfeit tegen Chik Di Tiro was het afbranden van de moskee waar hij vaak kwam en dat was nu net een aktie die de emoties nog verder deed oplopen. Chik Di Tiro stierf in 1891, nadat hij zijn opdracht had overgedaan aan zijn oudste zoon, die echter in 1896 tijdens de akties tegen Teuku Umar sneuvelde.
ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ

            ......een roofstaat aan de Noordzee......
            .....dat spoorwegen bouwt van gestolen geld en tot
            betaling de bestolene bedwelmt met
            opium, Evangelie en jenever...

             Aan U durf ik met vertrouwen te vragen of het
            Uw wil is dat daarginds Uw meer dan dertig
            millioenen onderdanen worden mishandeld en
            uitgezogen in UWEN naam?


            Multatuli [1860] ...aan Nederland...Koning Willem IIIAssistent_resident_Eduard_Douwes_Dekker_van_Lebak_Residentie_Bantam....dat dorp stond in brand, omdat het veroverd was door Nederlandsche soldaten.......


Ja, 't dorp was veroverd door Nederlandsche soldaten, en stond dus in brand.

Op Nederlandsche heldendaad volgt brand.
Nederlandsche overwinning leidt tot verwoesting.
Nederlandsche krygsbedryven baren wanhoop.Reakties  welkom

Website

top

Last update :

4 Augustus 2000