ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ

bottom

Atjeh monument in Batavia

Back to Atjeh ( 2 / 4 )


Tekst van de link naar de Wereldtentoonstelling in Amsterdam ( 1883 ) :Het Atjeh-monument

Daar wordt de dweepzucht gevoed en de klewang gewet en
Atjeh zal ons nog op veel bloed en geduld te staan komen

Het Atjehmonument was oorspronkelijk 'te Atjeh verrezen [...] als eene herinnering aan een der grootste en bloedigste veroveringen, waar het Nederlandsch koloniaal gezag zijn wording aan te danken heeft.' (Nieuwe Rotterdamsche Courant, 5 mei 1883).
Enigszins voorbarig was dit wel. Het monument was namelijk opgericht nog vóór de oorlog in Atjeh tot een voor de Nederlanders bevredigend einde was gekomen.

De granieten sokkel van het monument op het Museumplein was ontworpen door de Nederlandse architect P.H.J.Cuypers en werd omringd door vier rustende leeuwen. Deze sokkel droeg een bronzen Victorie door de beeldhouwer Bart van Hove. Deze Victorie hield met de ene hand de Palmtak van de Overwinning omhoog, de andere hand rustte op een lans.
Onder het beeld bevond zich op de sokkel het Nederlandse wapen met daaronder de woorden: 'Aan de grondleggers van het Nederlandsch gezag op Noordelijk Sumatra, 1873-1880'. Op het linkervlak van de sokkel stond, onder het Kruis der Militaire Willemsorde, de tekst: 'Heilig is ons de nagedachtenis der gevallenen'. De achterzijde van het voetstuk was versierd met het Ereteken voor verrichte Krijgsbedrijven boven de woorden: 'Hulde van Koning Willem III en van Nederland en van Nederlandsch Indië'. Het linkervlak tenslotte droeg het Kruis der Orde van de Nederlandsche Leeuw, boven het devies: 'Schitterend handhaafden zee-en landmacht de eer des Lands'.
ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ

            ......een roofstaat aan de Noordzee......
            .....dat spoorwegen bouwt van gestolen geld en tot
            betaling de bestolene bedwelmt met
            opium, Evangelie en jenever...

             Aan U durf ik met vertrouwen te vragen of het
            Uw wil is dat daarginds Uw meer dan dertig
            millioenen onderdanen worden mishandeld en
            uitgezogen in UWEN naam?


            Multatuli [1860] ...aan Nederland...Koning Willem IIIAssistent_resident_Eduard_Douwes_Dekker_van_Lebak_Residentie_Bantam....dat dorp stond in brand, omdat het veroverd was door Nederlandsche soldaten.......


Ja, 't dorp was veroverd door Nederlandsche soldaten, en stond dus in brand.

Op Nederlandsche heldendaad volgt brand.
Nederlandsche overwinning leidt tot verwoesting.
Nederlandsche krygsbedryven baren wanhoop.Reakties  welkom

Website

top

Last update :

4 Augustus 2000