ARCENGEL CHINA 1999 ARCENGEL CHINA 1999 ARCENGEL CHINA 1999 ARCENGEL CHINA 1999 ARCENGEL CHINA 1999 ARCENGEL CHINA 1999 ARCENGEL CHINA 1999 ARCENGEL CHINA 1999 ARCENGEL CHINA 1999 ARCENGEL CHINA 1999 ARCENGEL CHINA 1999 ARCENGEL CHINA 1999 ARCENGEL CHINA 1999 ARCENGEL CHINA 1999 ARCENGEL CHINA 1999 ARCENGEL CHINA 1999 ARCENGEL CHINA 1999 ARCENGEL CHINA 1999 ARCENGEL CHINA 1999 ARCENGEL CHINA 1999 ARCENGEL CHINA 1999 ARCENGEL CHINA 1999 ARCENGEL CHINA 1999 ARCENGEL CHINA 1999 ARCENGEL CHINA 1999 ARCENGEL CHINA 1999 ARCENGEL CHINA 1999 ARCENGEL CHINA 1999 ARCENGEL CHINA 1999 ARCENGEL CHINA 1999 ARCENGEL CHINA 1999 ARCENGEL CHINA 1999 ARCENGEL CHINA 1999 ARCENGEL CHINA 1999 ARCENGEL CHINA 1999 ARCENGEL CHINA 1999 ARCENGEL CHINA 1999 ARCENGEL CHINA 1999 ARCENGEL CHINA 1999 ARCENGEL CHINA 1999 ARCENGEL CHINA 1999 ARCENGEL CHINA 1999 ARCENGEL CHINA 1999 ARCENGEL CHINA 1999 ARCENGEL CHINA 1999 ARCENGEL CHINA 1999 ARCENGEL CHINA 1999 ARCENGEL CHINA 1999 ARCENGEL CHINA 1999 ARCENGEL CHINA 1999 ARCENGEL CHINA 1999 ARCENGEL CHINA 1999 ARCENGEL CHINA 1999 ARCENGEL CHINA 1999 ARCENGEL CHINA 1999 ARCENGEL CHINA 1999 ARCENGEL CHINA 1999 ARCENGEL CHINA 1999 ARCENGEL CHINA 1999 ARCENGEL CHINA 1999 ARCENGEL CHINA 1999 ARCENGEL CHINA 1999 ARCENGEL CHINA 1999 ARCENGEL CHINA 1999 ARCENGEL CHINA 1999 ARCENGEL CHINA 1999 ARCENGEL CHINA 1999 ARCENGEL CHINA 1999 ARCENGEL CHINA 1999 ARCENGEL CHINA 1999 ARCENGEL CHINA 1999 ARCENGEL CHINA 1999 ARCENGEL CHINA 1999 ARCENGEL CHINA 1999 ARCENGEL CHINA 1999 ARCENGEL CHINA 1999 ARCENGEL CHINA 1999 ARCENGEL CHINA 1999Homepage

mijn China links

INDEX  (bottom)


reisverslagreisverslag

China augustus 1999 : intro
In augustus 1999 ben ik, voor de tweede keer, alleen per trein door China gereisd, van Shanghai via Wuhan en Xi'an naar Beijing.
Alle links over deze reis vind je onder de link China99 in het linkerframe van mijn website.

Nu eerst de intro :

Waarom de kleur geel (goud) als achtergrond en het rode vermiljoenkleurige font ?

Geel is in China een kleur met een verhaal : alleen de keizer mocht deze kleur dragen. Nog steeds is de kleur geel een aparte kleur in China, ook Mao gebruikte soms de kleur geel als dat hem uitkwam.

Alleen de keizer mocht de kleur rood vermiljoen gebruiken.

Alleen de keizer mocht in kontakt komen met het hemelse blauw.

Eén keer per jaar ging de keizer eer bewijzen in de Temple of Heaven aan de Hemel en aan zijn in de hemel verkerende voorvaderen en natuurlijk om te bidden voor een goede oogst.
Deze Temple of Heaven (gebouwd in 1420) mocht alleen betreden worden door de keizer en is de enigste tempel in China voorzien van de kleur geel èn hemelsblauwe dakpannen. Aan de bouw van de (houten) tempel is geen enkele spijker te pas gekomen.

In 1914 is de ceremonie voor de laatste keer uitgevoerd door Yuan Shikai, een krijgsheer, die na de afzetting in 1911 van de laatste keizer Pu 'I , zelf keizer wilde worden.

Het spreekt vanzelf dat als de keizer in processie door Beijing trok, de gewone man alle ramen en deuren sloot en zich niet liet zien of horen!


templeofheaven.jpg

 


De 24 uur voor het betreden van de Temple of Heaven, moest de keizer op het tempel terrein vasten. Volgens een bord : no food, drinks, woman or sleep allowed.


emperorinchair.jpg

 


Op het terrein ook een symmetrisch terras (alleen voor de keizer) voor het ultieme kontakt tussen Aarde en Hemel.

De ronde binnenmuren (Earth) liggen centraal t.o.v. de vierkante buitenmuren (Heaven).
Op het boventerras een ronde offersteen


circulairmounttempleofheaven.jpg

 


Op het terrein ook een Keizerlijk Hemelgewelf met een muur die akoestische effekten kan produceren. Twee mensen die zich op tegenovergestelde punten opstellen, kunnen zo met elkaar communiceren ! Opgesteld staan ook 3 echo stenen : een geluid geproduceerd bij de eerste steen levert een enkele echo op, een geluid bij de derde steen een driedubbele echo. Alle Chinese bezoekers moeten dit natuurlijk uitproberen en dus verga je daar van het lawaai, geen gewijde grond dus meer. Bovendien houden Chinesen van lawaai, dus...........

De keizer en dus ook China is het Hoogste op Aarde, namens de Hemel, en dus moet iedereen op Aarde, liefst één keer per jaar, eer komen bewijzen aan de Hemelse keizer. En dat leverde natuurlijk veel misverstanden op, bijv. tijdens bezoeken van Europeanen in het koloniale tijdperk, die zich, op hun beurt, ver verheven voelden boven alle niet-christenen.

Zo ging de Nederlandse VOC gezant ieder jaar keurig met veel cadeau's naar Beijing, maar weigerde ieder jaar weer de kowtow (= met het voorhoofd hoorbaar enkele keren de grond aanraken). De hoed afnemen en evt een kniebuiging, zoals Europeanen dat gewend waren, dat kon ermee door, maar een kowtow.....En dus werden de cadeau's vaak niet eens geaccepteerd en heeft de VOC nooit echt handelsverdragen kunnen afsluiten.

Ook de Britten deden het trouwens niet veel beter. Beroemd is de brief uit 1793 van Keizer Qianlong (de soeverein) aan de Britse koning George III (de vazal) :

briefgeorgeIII.jpgKing George III was dus "not amused" na het lezen van deze brief en dat midden in de Franse revolutie en na het verlies van de Amerikaanse koloniën.


dragonwall.jpg

 


Op bovenstaande foto symboliseert de linker gele draak de Chinese keizer aan wie alle andere draken eer komen bewijzen.

Uiteindelijk werd China met geweld gedwongen tot het aangaan van betrekkingen met het Westen.

Toen Japan in 1894 Korea binnenviel, sprak de keizerin-weduwe Cixi wel haar verbazing uit dat de Dwergen ons durven aan te vallen.

In 1931 trok Japan Mantsjoerije binnen en liet de ex-keizer Pu 'I zich als marionet installeren : de opperste vernedering van de Chinese natie. Tijdens het (show) proces tegen Pu 'I in de jaren '60 werd dat hem het meeste kwalijk genomen.

Na het wegsturen van zijn Russische adviseurs was Mao vol vertrouwen over het oplossen van de problemen : dat doen we zelf wel en startte vervolgens de Grote Sprong Voorwaarts met als doel o.m. het land autarkisch te maken, want China heeft altijd zelf zijn problemen opgelost.

Ook de USA werd nog tot in de jaren zeventig de Papieren Tijger genoemd.

Het is de historische verdienste van Deng Xiaoping geweest die in 1978 de deur naar het Westen heeft opengezet. Sindsdien is China enorm veranderd! Men zegt dat het vanaf 1793 tot 1978 heeft geduurd, voordat China erachter kwam dat China op zichzelf niet meer voldoende is.

In de gemiddelde Chinese ogen zijn wij Westerlingen nog steeds barbaren, die hun plaats dienen te weten in hun hierarchische verhoudingen. Onze direkte cultuur verschilt dus heel veel van de indirekte Chinese cultuur.

Eergevoel, gezichtsverlies en groepsgevoel zijn in onze individualistische cultuur niet meer zo duidelijk en dus niet meer zo belangrijk.

Gelijk hebben of houden is bij ons belangrijker dan in China.

Daarom het veelgehoorde advies :

ben je nog nooit in China geweest en ga je alleen : blijf dan de eerste keer niet te lang, de irritatie fase komt meestal na 2 tot 3 weken en kan je humeur flink bederven.

Reis een tweede keer zo indirekt en laconiek mogelijk en geniet van, en laat je inspireren door de unieke eeuwenoude aangesloten cultuur van zeker 4000 jaar!dragon05.jpgARCENGEL CHINA 1999 ARCENGEL CHINA 1999 ARCENGEL CHINA 1999 ARCENGEL CHINA 1999 ARCENGEL CHINA 1999 ARCENGEL CHINA 1999 ARCENGEL CHINA 1999 ARCENGEL CHINA 1999 ARCENGEL CHINA 1999 ARCENGEL CHINA 1999 ARCENGEL CHINA 1999 ARCENGEL CHINA 1999 ARCENGEL CHINA 1999 ARCENGEL CHINA 1999 ARCENGEL CHINA 1999 ARCENGEL CHINA 1999 ARCENGEL CHINA 1999 ARCENGEL CHINA 1999 ARCENGEL CHINA 1999 ARCENGEL CHINA 1999 ARCENGEL CHINA 1999 ARCENGEL CHINA 1999 ARCENGEL CHINA 1999 ARCENGEL CHINA 1999 ARCENGEL CHINA 1999 ARCENGEL CHINA 1999 ARCENGEL CHINA 1999 ARCENGEL CHINA 1999 ARCENGEL CHINA 1999 ARCENGEL CHINA 1999 ARCENGEL CHINA 1999 ARCENGEL CHINA 1999 ARCENGEL CHINA 1999 ARCENGEL CHINA 1999 ARCENGEL CHINA 1999 ARCENGEL CHINA 1999 ARCENGEL CHINA 1999 ARCENGEL CHINA 1999 ARCENGEL CHINA 1999 ARCENGEL CHINA 1999 ARCENGEL CHINA 1999 ARCENGEL CHINA 1999 ARCENGEL CHINA 1999 ARCENGEL CHINA 1999 ARCENGEL CHINA 1999 ARCENGEL CHINA 1999 ARCENGEL CHINA 1999 ARCENGEL CHINA 1999 ARCENGEL CHINA 1999 ARCENGEL CHINA 1999 ARCENGEL CHINA 1999 ARCENGEL CHINA 1999 ARCENGEL CHINA 1999 ARCENGEL CHINA 1999 ARCENGEL CHINA 1999 ARCENGEL CHINA 1999 ARCENGEL CHINA 1999 ARCENGEL CHINA 1999 ARCENGEL CHINA 1999 ARCENGEL CHINA 1999 ARCENGEL CHINA 1999 ARCENGEL CHINA 1999 ARCENGEL CHINA 1999 ARCENGEL CHINA 1999 ARCENGEL CHINA 1999 ARCENGEL CHINA 1999 ARCENGEL CHINA 1999 ARCENGEL CHINA 1999 ARCENGEL CHINA 1999 ARCENGEL CHINA 1999 ARCENGEL CHINA 1999 ARCENGEL CHINA 1999 ARCENGEL CHINA 1999 ARCENGEL CHINA 1999 ARCENGEL CHINA 1999 ARCENGEL CHINA 1999 ARCENGEL CHINA 1999 ARCENGEL CHINA 1999

Back to the China INDEX

top